If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Bygger<br /> förtroenden<br /> ÅRSMAGASIN 2017<br /> OLJIBE ÅRSMAGASIN 2017<br /> A HOUSE<br /> – KREATIV MÖTESPLATS<br /> ARRHENIUSLABORATORIET<br /> – FRAMTIDENS FORSKNING<br /> OLJIBE<br /> FÖLJER PLANEN<br /> OMSÄTTER SNART EN HALV MILJARD<br /> KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN<br /> – MODERN BOKSAMLING<br /> REDAKTION . ANSVARIG UTGIVARE Hjalmtyr Daregård PRODUKTION The Factory of Design, www.tfod.se REDAKTÖR Niclas Kindvall, TFoD FOTO Erik Schuss, Jenny Gaulitz, Rickard Forsberg, iStockphoto TRYCK åtta.45<br /> KONTAKTA REDAKTIONEN magasin@oljibe.se, www.oljibe.se, 08-505 725 00<br /> 2<br /> INNEHÅLL<br /> 04 07<br /> LEDAREN VD Åke A HOUSE Från<br /> Ehlers och vice VD Stockholms mest<br /> Hjalmtyr Daregård omstridda byggnad<br /> om Oljibe nu och i till mötesplats med<br /> framtiden. kreativa förtecken.<br /><a title="Oljibe &Aring;rsmagasinet 2017 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0ea9a79?page=1"> Bygger förtroenden ÅRSMAGASIN 2017 OLJIBE ÅRSMAG</a> <a title="Oljibe &Aring;rsmagasinet 2017 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0ea9a79?page=2"> REDAKTION . ANSVARIG UTGIVARE Hjalmtyr Daregård P</a> <a title="Oljibe &Aring;rsmagasinet 2017 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0ea9a79?page=3"> INNEHÅLL 04 07 LEDAREN VD Åke </a> <a title="Oljibe &Aring;rsmagasinet 2017 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0ea9a79?page=4"> Oljibe är och förblir det personliga byg</a> <a title="Oljibe &Aring;rsmagasinet 2017 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0ea9a79?page=5"> företaget Även om utvecklingen, marknaden o</a> <a title="Oljibe &Aring;rsmagasinet 2017 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0ea9a79?page=6"> AKTUELLT Satsning: Södertälje Under 2000-talet h</a> <a title="Oljibe &Aring;rsmagasinet 2017 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0ea9a79?page=7"> Oljibe Stålbyggnads – nytt dotterbolag För ett dr</a> <a title="Oljibe &Aring;rsmagasinet 2017 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0ea9a79?page=8"> NY VÅR FÖR OMSTRIDD BYGGNAD 8</a> <a title="Oljibe &Aring;rsmagasinet 2017 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0ea9a79?page=9"> Oljibe vann upphandlingen av prestigeprojektet A </a> <a title="Oljibe &Aring;rsmagasinet 2017 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0ea9a79?page=10"> A HOUSE (tidigare A</a> <a title="Oljibe &Aring;rsmagasinet 2017 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0ea9a79?page=11"> i använt skick. Just detta innebär förstås en ut­</a> <a title="Oljibe &Aring;rsmagasinet 2017 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0ea9a79?page=12"> projektet. En arbetsform som arbetschefen </a> <a title="Oljibe &Aring;rsmagasinet 2017 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0ea9a79?page=13"> en balansgång på slak lina men det betyder också </a> <a title="Oljibe &Aring;rsmagasinet 2017 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0ea9a79?page=14"> Platschefen Johan Albrektsson och förstemannen Le</a> <a title="Oljibe &Aring;rsmagasinet 2017 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0ea9a79?page=15"> OLJIBE BYGGER FÖR framtidens forskning </a> <a title="Oljibe &Aring;rsmagasinet 2017 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0ea9a79?page=16"> Thomas Lindkvist, Johan Albrektsson och Lei</a> <a title="Oljibe &Aring;rsmagasinet 2017 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0ea9a79?page=17"> från städaren till projektchefen måste veta var v</a> <a title="Oljibe &Aring;rsmagasinet 2017 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0ea9a79?page=18"> KTH BIBLIOTEKET Kungliga Tekniska Högskolan Best</a> <a title="Oljibe &Aring;rsmagasinet 2017 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0ea9a79?page=19"> Oljibe har under året byggt om Kungliga Tekniska </a> <a title="Oljibe &Aring;rsmagasinet 2017 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0ea9a79?page=20"> 20</a> <a title="Oljibe &Aring;rsmagasinet 2017 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0ea9a79?page=21"> Han menar att samverkansmodellen, med öppna </a> <a title="Oljibe &Aring;rsmagasinet 2017 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0ea9a79?page=22"> – Jag anser att det är livsnödvändigt</a> <a title="Oljibe &Aring;rsmagasinet 2017 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0ea9a79?page=23"> KTH BIBLIOTEKET KTHB:s huvudbibliotek ryms i en </a> <a title="Oljibe &Aring;rsmagasinet 2017 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0ea9a79?page=24"> GE Healthcare storsatsar i Uppsala där Oljibe sed</a> <a title="Oljibe &Aring;rsmagasinet 2017 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0ea9a79?page=25"> ISTOCKPHOTO Peter Jansson (arbetschef), T</a> <a title="Oljibe &Aring;rsmagasinet 2017 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0ea9a79?page=26"> Halvvägs mellan ax och limpa LANTMÄNNEN Strängn</a> <a title="Oljibe &Aring;rsmagasinet 2017 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0ea9a79?page=27"> I Strängnäs har Oljibe getts förtroendet att i sa</a> <a title="Oljibe &Aring;rsmagasinet 2017 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0ea9a79?page=28"> LANTMÄNNEN Studiobageri och kök Beställare: Lant</a> <a title="Oljibe &Aring;rsmagasinet 2017 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0ea9a79?page=29"> Verk- samheten i studio- bageriet krävde många ny</a> <a title="Oljibe &Aring;rsmagasinet 2017 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0ea9a79?page=30"> Största möjliga hänsyn Oljibe vann Svenska kyrka</a> <a title="Oljibe &Aring;rsmagasinet 2017 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0ea9a79?page=31"> När Oljibe, efter att ha vunnit Jernhusens upphan</a> <a title="Oljibe &Aring;rsmagasinet 2017 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0ea9a79?page=32"> REFERENSPROJEKT (NYLIGEN AVSLUTADE PROJEKT) AMF </a> <a title="Oljibe &Aring;rsmagasinet 2017 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0ea9a79?page=33"> CITYCON Hemköpbutik i Stäket/Järfälla Beställare</a> <a title="Oljibe &Aring;rsmagasinet 2017 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0ea9a79?page=34"> REFERENSPROJEKT (NYLIGEN AVSLUTADE PROJEKT) MALL</a> <a title="Oljibe &Aring;rsmagasinet 2017 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0ea9a79?page=35"> CIRCLE K LOCUM Södertälje sjukhus och Danderyd s</a> <a title="Oljibe &Aring;rsmagasinet 2017 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0ea9a79?page=36"> REFERENSPROJEKT (NYLIGEN AVSLUTADE PROJEKT) </a> <a title="Oljibe &Aring;rsmagasinet 2017 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0ea9a79?page=37"> ÖKA SÄKERHETEN PÅ DIN BYGGARBETSPLATS! Så här mi</a> <a title="Oljibe &Aring;rsmagasinet 2017 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0ea9a79?page=38"> Oljibes majoritetsägare och arbetande styrelseord</a> <a title="Oljibe &Aring;rsmagasinet 2017 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0ea9a79?page=39"> allt men tillsammans har vi spetskompetens inom a</a> <a title="Oljibe &Aring;rsmagasinet 2017 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0ea9a79?page=40"> OLJIBES LEDSTJÄRNOR ETIK OCH MORAL Ärlighet och </a> <a title="Oljibe &Aring;rsmagasinet 2017 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0ea9a79?page=41"> NYANSTÄLLDA TJÄNSTEMÄN </a> <a title="Oljibe &Aring;rsmagasinet 2017 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0ea9a79?page=42"> NYANSTÄLLDA TJÄNSTEMÄN JONAS ANDERS</a> <a title="Oljibe &Aring;rsmagasinet 2017 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0ea9a79?page=43"> KOLLEKTIVANSTÄLLDA JIMMY MÄKELÄ SALM</a> <a title="Oljibe &Aring;rsmagasinet 2017 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0ea9a79?page=44"> Stålbyggnads på egna starka ben Sedan ett drygt å</a> <a title="Oljibe &Aring;rsmagasinet 2017 page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0ea9a79?page=45"> 45</a> <a title="Oljibe &Aring;rsmagasinet 2017 page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0ea9a79?page=46"> ARKITEKTURSKOLAN CAMPUS KTH Beställare: Peab Sve</a> <a title="Oljibe &Aring;rsmagasinet 2017 page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0ea9a79?page=47"> Tio anläggningar från Uppsala i norr till Li</a> <a title="Oljibe &Aring;rsmagasinet 2017 page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0ea9a79?page=48"> VARJE PROJEKT Oljibeärettentreprenadföretag</a>