If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Advokatbladet<br /> Nr. 5– 2012<br /> 92. årgang<br /> Ros og roser<br /> til tingretten<br /> SIDE 4–9<br /> Profilen: Berit takker for seg<br /> FØre var om advokatlov<br /> MØterett og 66 år<br /> Tilsynsrådet bruker bankboka<br /> 24<br /> 38<br /> 42<br /> 46<br /> kommentarutgaver.no<br /> Universitetsforlagets blå<br /> kommentarutgaver på nett<br /> Nå med<br /> ti titler!<br /> SØk i lovkommentarer<br /> Jevnlige oppdateringer<br /> Lenking til Lovdata<br /> Kommentarutgaver.no er Universitetsforlagets verktØy for<br /> nettbaserte lovkommentarer.<br /> De digitale utgivelsene inneholder lenker direkte til<br /> Lovdata som gjØr at en raskt får direkte tilgang til<br /> rettskildene.<br /> Den digitale utgaven blir jevnlig oppdatert av forfatterne,<br /> som fanger opp <a title="Advokatbladet nr 5 2012 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0edbe2e?page=1"> Advokatbladet </a> <a title="Advokatbladet nr 5 2012 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0edbe2e?page=2"> kommentarutgaver.no Universitetsforlagets blå k</a> <a title="Advokatbladet nr 5 2012 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0edbe2e?page=3"> INNHOLD NR 5– MAI 2012 REDAKSJONEN AVSLUTTET </a> <a title="Advokatbladet nr 5 2012 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0edbe2e?page=4"> TV-overfØring er langt bedre enn å samle enda fle</a> <a title="Advokatbladet nr 5 2012 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0edbe2e?page=5"> Rundt Oslo tingrett setter forbipasserende opp ro</a> <a title="Advokatbladet nr 5 2012 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0edbe2e?page=6"> ondskapen, dimensjonene og at de var så sjanselØs</a> <a title="Advokatbladet nr 5 2012 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0edbe2e?page=7"> De fire bistandsadvokatene ser at det er særlig n</a> <a title="Advokatbladet nr 5 2012 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0edbe2e?page=8"> Flere av ofrene i 22. juli-saken vil til Oslo for</a> <a title="Advokatbladet nr 5 2012 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0edbe2e?page=9"> Forsvarer Vibeke Hein Bæra og hennes kolleger har</a> <a title="Advokatbladet nr 5 2012 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0edbe2e?page=10"> Ber om rettslig avhØr av ansatte Tekst: Marit Asc</a> <a title="Advokatbladet nr 5 2012 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0edbe2e?page=11"> KOMPETANSE LOKALKUNNSKAP TROVERDIGHET ANSVARLIGHE</a> <a title="Advokatbladet nr 5 2012 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0edbe2e?page=12"> Professor ved Universitetet i Bergen, Erling Joha</a> <a title="Advokatbladet nr 5 2012 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0edbe2e?page=13"> kriminaliseringen frem til forberedelsesstadiet. </a> <a title="Advokatbladet nr 5 2012 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0edbe2e?page=14"> Valgkomiteen har innstilt advokat Erik Keiserud (</a> <a title="Advokatbladet nr 5 2012 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0edbe2e?page=15"> Frikjent i retten. Men ikke på nettet... Din </a> <a title="Advokatbladet nr 5 2012 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0edbe2e?page=16"> EFTA-domstolen skal fungere i samsvar med EU-doms</a> <a title="Advokatbladet nr 5 2012 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0edbe2e?page=17"> EFTA-domstolen er veldig liten i forhold til EU-d</a> <a title="Advokatbladet nr 5 2012 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0edbe2e?page=18"> Per Christiansen er dommer i EFTA-dom- stolen. Sa</a> <a title="Advokatbladet nr 5 2012 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0edbe2e?page=19"> Lovdata Online Velg selv Som abonnent på Lovdata</a> <a title="Advokatbladet nr 5 2012 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0edbe2e?page=20"> Virkningene vil særlig være avhengige av den legi</a> <a title="Advokatbladet nr 5 2012 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0edbe2e?page=21"> Artikkelkonkurranse Advokatforeningens rettssik</a> <a title="Advokatbladet nr 5 2012 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0edbe2e?page=22"> Hver advokat får normalt inntil 30 minutter til å</a> <a title="Advokatbladet nr 5 2012 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0edbe2e?page=23"> Hurtigrutesaken for EFTA-domstolen. Siri Teigum p</a> <a title="Advokatbladet nr 5 2012 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0edbe2e?page=24"> Berit for President! – Jeg var egentlig i mot at</a> <a title="Advokatbladet nr 5 2012 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0edbe2e?page=25"> ske modellen, men forbauset over hvor få saker so</a> <a title="Advokatbladet nr 5 2012 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0edbe2e?page=26"> – Jeg mente jo ikke at advokatfull- mektiger skul</a> <a title="Advokatbladet nr 5 2012 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0edbe2e?page=27"> Vakkert! Jeg savner farten og smidig- heten og ut</a> <a title="Advokatbladet nr 5 2012 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0edbe2e?page=28"> pelange ermer og fotsidt stoff. Da hun tiltrådte </a> <a title="Advokatbladet nr 5 2012 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0edbe2e?page=29"> RØsten SpØr du, vandrer, hvem jeg er, svarer jeg </a> <a title="Advokatbladet nr 5 2012 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0edbe2e?page=30"> ADVOKATFEST TORSDAG 31. MAI ER DET FEST PÅ EKEBER</a> <a title="Advokatbladet nr 5 2012 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0edbe2e?page=31"> BØKER OG TIDSSKRIFTER FRA Abonnementsprisen for d</a> <a title="Advokatbladet nr 5 2012 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0edbe2e?page=32"> Det er bare nisjen mellom skapene som er interiØr</a> <a title="Advokatbladet nr 5 2012 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0edbe2e?page=33"> Stian Mæland, Victoria Holmen og kollegene i Matr</a> <a title="Advokatbladet nr 5 2012 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0edbe2e?page=34"> I flere måneder har Menneskerettighetsutvalget et</a> <a title="Advokatbladet nr 5 2012 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0edbe2e?page=35"> Hovedstyrets mØte 19. april Lederens redegjØrels</a> <a title="Advokatbladet nr 5 2012 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0edbe2e?page=36"> Open letter to Irans Open Letter by 86 Year Old M</a> <a title="Advokatbladet nr 5 2012 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0edbe2e?page=37"> JU§NYTT nr. 5/2012 Advokatbladets fagsider er skr</a> <a title="Advokatbladet nr 5 2012 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0edbe2e?page=38"> JU§NYTT nr. 5/2012 Endringer i voldsoffer- er</a> <a title="Advokatbladet nr 5 2012 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0edbe2e?page=39"> som styrte likviditeten både i morsel- skapet og </a> <a title="Advokatbladet nr 5 2012 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0edbe2e?page=40"> JU§NYTT nr. 5/2012 OverprØving av Gjenopptake</a> <a title="Advokatbladet nr 5 2012 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0edbe2e?page=41"> supreme leader Your Majesty, because of my advan-</a> <a title="Advokatbladet nr 5 2012 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0edbe2e?page=42"> Advokatlov har vært drØftet i hovedstyret i mer e</a> <a title="Advokatbladet nr 5 2012 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0edbe2e?page=43"> het for advokaten. Så det drØftes om terskelen fo</a> <a title="Advokatbladet nr 5 2012 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0edbe2e?page=44"> Takk og farvel lederen Det er tid for meg å ta </a> <a title="Advokatbladet nr 5 2012 page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0edbe2e?page=45"> Aktuelle bØker BjØrn Edvard EngstrØm (red.) Vegt</a> <a title="Advokatbladet nr 5 2012 page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0edbe2e?page=46"> Trond S. Paulsen (66) har bestått prØven for HØye</a> <a title="Advokatbladet nr 5 2012 page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0edbe2e?page=47"> Jobben er gjort. Trond S. Paulsen og Benoît Serva</a> <a title="Advokatbladet nr 5 2012 page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0edbe2e?page=48"> Tidligere advokat Sigurd Stridsklev har fått medh</a> <a title="Advokatbladet nr 5 2012 page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0edbe2e?page=49"> – Taushetsplikten skal stå sterkt – Vi er glade </a> <a title="Advokatbladet nr 5 2012 page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0edbe2e?page=50"> Tilsynsrådet for advokatvirksomhet har gått med 1</a> <a title="Advokatbladet nr 5 2012 page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0edbe2e?page=51"> For fØrste gang i historien var det i fjor flere </a> <a title="Advokatbladet nr 5 2012 page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0edbe2e?page=52"> Vit hvor dataene dine er lagret Standardkontrakte</a> <a title="Advokatbladet nr 5 2012 page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0edbe2e?page=53"> Parts- og vitneavhØr - i straffesaker og sivile s</a> <a title="Advokatbladet nr 5 2012 page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0edbe2e?page=54"> bØker 50 med dette håndskrift en slags punktum </a> <a title="Advokatbladet nr 5 2012 page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0edbe2e?page=55"> EU- og EØS-relevante tekster, 6. utgave Boken inn</a> <a title="Advokatbladet nr 5 2012 page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0edbe2e?page=56"> I grenseland. Et Vi har i vårt blad gleden av å f</a> <a title="Advokatbladet nr 5 2012 page 57" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0edbe2e?page=57"> intervju. for å ivareta våre klienters inte</a> <a title="Advokatbladet nr 5 2012 page 58" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0edbe2e?page=58"> Brudd på veilednings- plikten hindrer familieliv </a> <a title="Advokatbladet nr 5 2012 page 59" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0edbe2e?page=59"> I saker som gjelder spØrsmålet om en ansatt i pol</a> <a title="Advokatbladet nr 5 2012 page 60" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0edbe2e?page=60"> Suspensjonssak i Justis- og beredskapsdepartement</a> <a title="Advokatbladet nr 5 2012 page 61" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0edbe2e?page=61"> Tettere internasjonalt samarbeid mot kriminalitet</a> <a title="Advokatbladet nr 5 2012 page 62" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0edbe2e?page=62"> f </a> <a title="Advokatbladet nr 5 2012 page 63" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0edbe2e?page=63"> 2005, er ment å oppfylle konven- sjonens krav. St</a> <a title="Advokatbladet nr 5 2012 page 64" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0edbe2e?page=64"> Ryssdal til finsk HØyesterett I november drar adv</a> <a title="Advokatbladet nr 5 2012 page 65" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0edbe2e?page=65"> time: NM i husband! Diskusjonen har gått varm i</a> <a title="Advokatbladet nr 5 2012 page 66" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0edbe2e?page=66"> Årets advokatfest 31. mai går av stabelen på Ekeb</a> <a title="Advokatbladet nr 5 2012 page 67" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0edbe2e?page=67"> MultiRights Annual Conference Torsdag 31. mai og </a> <a title="Advokatbladet nr 5 2012 page 68" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0edbe2e?page=68"> MEDLEMSNYTT Tillatelse til å være advokat ved HØ</a> <a title="Advokatbladet nr 5 2012 page 69" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0edbe2e?page=69"> Internasjonalt hos yngre advokater i juni Mer en</a> <a title="Advokatbladet nr 5 2012 page 70" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0edbe2e?page=70"> NYTT OM NAVN Advokat Birgitte B. Eknes har s</a> <a title="Advokatbladet nr 5 2012 page 71" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0edbe2e?page=71"> HØstens mØter på Institutt for Menneskerettighete</a> <a title="Advokatbladet nr 5 2012 page 72" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0edbe2e?page=72"> 90 Refereredes fØ</a> <a title="Advokatbladet nr 5 2012 page 73" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0edbe2e?page=73"> 50 Hovedstyret </a> <a title="Advokatbladet nr 5 2012 page 74" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0edbe2e?page=74"> Testamentarisk gave til hjerteforskningen! Nasj</a> <a title="Advokatbladet nr 5 2012 page 75" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0edbe2e?page=75"> Annonser på Advokatbladet og advokatbladet.n</a> <a title="Advokatbladet nr 5 2012 page 76" href="http://viewer.zmags.com/publication/b0edbe2e?page=76"> Retur adr.: Den norske Advokatforening, Kr. Aug</a>