If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Advokaten<br /> | ADVOKATBLADET | NR. 6/7 2018 | 98. ÅRGANG |<br /> Thommessen-MP Sverre Tyrhaug<br /> – Må innse at advokater<br /> ikke har alle svarene<br /> Nyheter fra Universitetsforlaget<br /> Erik Magnus Boe<br /> Forsvarlig forvaltning<br /> Knut Kaasen<br /> Tilvirkningskontrakter<br /> med kommentarer til<br /> NTK 15 og NF 15<br /> Thor Falkanger, Hans Flock og Thorleif Waaler<br /> Tvangsfullbyrdelsesloven<br /> Lovkommentar<br /> 5. utgave ved Christopher Haugli Sørensen og<br /> Vibeke Irene Løvold<br /> Jens Edvin A. Skoghøy<br /> Rett og rettsanvendelse<br /> Frederik Zimmer<br /> Lærebok i skatterett<br /> 8. utgave<br /> Torstein Eckhoff og Eivind Smith<br /> Forvaltningsrett<br /> 11. utgave<br /> Jens Edvin A. Skoghøy<br /> Panterett<br /> 4. utgave<br /> Carl Wilhelm Tyrén<br /> Plan- og bygningsloven<br /> Lovkommentar. 2. utgave<br /> Arne Fanebust<br /> Offentlig arbeidsrett<br /> Rettigheter og plikter<br /><a title="AdvokatbladetJuniJuli2018 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/b14a8038?page=1"> Advokaten | ADVOKATBLADET | NR. 6/7 2018 | </a> <a title="AdvokatbladetJuniJuli2018 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/b14a8038?page=2"> Nyheter fra Universitetsforlaget Erik Magnus Bo</a> <a title="AdvokatbladetJuniJuli2018 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/b14a8038?page=3"> Innhold Nyheter 6 Foreslår standardformulerte </a> <a title="AdvokatbladetJuniJuli2018 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/b14a8038?page=4"> Likte ikke Pride-initiativ </a> <a title="AdvokatbladetJuniJuli2018 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/b14a8038?page=5"> – meldte seg ut medlem Nora Hallén i Advo- katfor</a> <a title="AdvokatbladetJuniJuli2018 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/b14a8038?page=6"> NYHETER </a> <a title="AdvokatbladetJuniJuli2018 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/b14a8038?page=7"> Delta på JUS-kurs i utlandet Vi arrangerer fler</a> <a title="AdvokatbladetJuniJuli2018 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/b14a8038?page=8"> NY ADVOKATLOV – Advokatsamfunn ville vært det bes</a> <a title="AdvokatbladetJuniJuli2018 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/b14a8038?page=9"> TRE SEKRETARIATER – Forslaget til ny advokatlov k</a> <a title="AdvokatbladetJuniJuli2018 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/b14a8038?page=10"> NYYAHDEVTOERKATLOV – Bransjen måtte ha gått helh</a> <a title="AdvokatbladetJuniJuli2018 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/b14a8038?page=11"> NYHETER NY ADVOKATLOV – Ville ha ødelagt Advokat</a> <a title="AdvokatbladetJuniJuli2018 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/b14a8038?page=12"> DKNOEYBMHAEMTENRTAREN Erlend Wessel Carlsen var </a> <a title="AdvokatbladetJuniJuli2018 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/b14a8038?page=13"> et diplom eller en gravert glassbit. De som har e</a> <a title="AdvokatbladetJuniJuli2018 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/b14a8038?page=14"> NYHETER Mener høyesterettsdom om reisetid ikk</a> <a title="AdvokatbladetJuniJuli2018 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/b14a8038?page=15"> med andre saker underveis. Hvert fall relse gi</a> <a title="AdvokatbladetJuniJuli2018 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/b14a8038?page=16"> NREYPHRETSERNTANTSKAPET – Staten utnytter Da r</a> <a title="AdvokatbladetJuniJuli2018 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/b14a8038?page=17"> vår stand mulig å prioritere endringer. Jeg skal </a> <a title="AdvokatbladetJuniJuli2018 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/b14a8038?page=18"> NREYPHRETSERNTANTSKAPET Han forsvarer innsatte e</a> <a title="AdvokatbladetJuniJuli2018 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/b14a8038?page=19"> REPRESENTANTSKAPET ANNONSE Våre advokater kombi</a> <a title="AdvokatbladetJuniJuli2018 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/b14a8038?page=20"> TEMA: NORSKE ADVOKATER I SPANIA </a> <a title="AdvokatbladetJuniJuli2018 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/b14a8038?page=21"> TEMA: NORSKE ADVOKATER I SPANIA – Her nede er all</a> <a title="AdvokatbladetJuniJuli2018 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/b14a8038?page=22"> TEMA: NORSKE ADVOKATER I SPANIA – Hvis en no</a> <a title="AdvokatbladetJuniJuli2018 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/b14a8038?page=23"> TEMA: NORSKE ADVOKATER I SPANIA </a> <a title="AdvokatbladetJuniJuli2018 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/b14a8038?page=24"> TEMA: NORSKE ADVOKATER I SPANIA </a> <a title="AdvokatbladetJuniJuli2018 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/b14a8038?page=25"> TEMA: NORSKE ADVOKATER I SPANIA Karl Johan Lien</a> <a title="AdvokatbladetJuniJuli2018 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/b14a8038?page=26"> NYHETER SUKSESS: Partner </a> <a title="AdvokatbladetJuniJuli2018 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/b14a8038?page=27"> nå Naftogaz og ukrainske myndigheter med å beslag</a> <a title="AdvokatbladetJuniJuli2018 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/b14a8038?page=28"> PROFILEN En ekstremt «I stedet for å spørre</a> <a title="AdvokatbladetJuniJuli2018 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/b14a8038?page=29"> PROFILEN nysgjerrig type Sverre Tyrhaug (46) vet </a> <a title="AdvokatbladetJuniJuli2018 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/b14a8038?page=30"> PROFILEN blakk, hadde ingen jobb og en kjærest</a> <a title="AdvokatbladetJuniJuli2018 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/b14a8038?page=31"> PROFILEN Han trives med å bo i byen, der de</a> <a title="AdvokatbladetJuniJuli2018 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/b14a8038?page=32"> </a> <a title="AdvokatbladetJuniJuli2018 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/b14a8038?page=33"> JU§NYTT nr. 6–7/2018 Advokatens fagsider er skrev</a> <a title="AdvokatbladetJuniJuli2018 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/b14a8038?page=34"> JU§NYTT nr. 6–7/2018 Ikrafttredelse nye lover: </a> <a title="AdvokatbladetJuniJuli2018 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/b14a8038?page=35"> Skatteamnesti for skatteamnesti. Paragraf 14-4 b</a> <a title="AdvokatbladetJuniJuli2018 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/b14a8038?page=36"> JU§NYTT nr. 6–7/2018 Reisetid: Arbeidstid</a> <a title="AdvokatbladetJuniJuli2018 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/b14a8038?page=37"> Skjerpet beviskrav for å bygge på et særlig be</a> <a title="AdvokatbladetJuniJuli2018 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/b14a8038?page=38"> JU§NYTT nr. 6–7/2018 Høyesterett: Hundene Bo</a> <a title="AdvokatbladetJuniJuli2018 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/b14a8038?page=39"> TEKST OG FOTO: NINA SCHMIDT Det sa Nils Asbjørn </a> <a title="AdvokatbladetJuniJuli2018 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/b14a8038?page=40"> Bøker og lesestoff Selvbestemmelse og tvang i he</a> <a title="AdvokatbladetJuniJuli2018 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/b14a8038?page=41"> JUS – Juristenes utdanningssenter Legal tech-kurs</a> <a title="AdvokatbladetJuniJuli2018 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/b14a8038?page=42"> NYHETER Ny Be</a> <a title="AdvokatbladetJuniJuli2018 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/b14a8038?page=43"> Den 20. juni så det ferske selskapet Stiegler WKS</a> <a title="AdvokatbladetJuniJuli2018 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/b14a8038?page=44"> rett fra ELVERUM I denne spalten tar vi pulsen på</a> <a title="AdvokatbladetJuniJuli2018 page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/b14a8038?page=45"> Det er kort vei fra kontoret til skog og til firbe</a> <a title="AdvokatbladetJuniJuli2018 page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/b14a8038?page=46"> NYHETER Stemning på Taket Den årlige advokatfeste</a> <a title="AdvokatbladetJuniJuli2018 page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/b14a8038?page=47"> </a> <a title="AdvokatbladetJuniJuli2018 page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/b14a8038?page=48"> DKNOEYBMHAEMTENRTAREN Problemet med ditt o</a> <a title="AdvokatbladetJuniJuli2018 page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/b14a8038?page=49"> DEBATT NY REGEL OM MENNESKERETTIGHETER I RGA</a> <a title="AdvokatbladetJuniJuli2018 page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/b14a8038?page=50"> DEBATT SLIPP DOMMENE FRI! </a> <a title="AdvokatbladetJuniJuli2018 page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/b14a8038?page=51"> DEBATT Det er å håpe at den debatten vi n</a> <a title="AdvokatbladetJuniJuli2018 page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/b14a8038?page=52"> Jussbuss Legal walk og offentlig rettshjelp hånd </a> <a title="AdvokatbladetJuniJuli2018 page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/b14a8038?page=53"> Advokatansvar I denne spalten omtaler vi rettssak</a> <a title="AdvokatbladetJuniJuli2018 page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/b14a8038?page=54"> Månedensadvokat Lene Høivang Advokat Lene Høi</a> <a title="AdvokatbladetJuniJuli2018 page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/b14a8038?page=55"> mange kan være enig i beror på en mis- forstått o</a> <a title="AdvokatbladetJuniJuli2018 page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/b14a8038?page=56"> Mobil-spill om nye hvitvaskingsregler Nå kan du</a> <a title="AdvokatbladetJuniJuli2018 page 57" href="http://viewer.zmags.com/publication/b14a8038?page=57"> det opp situasjoner som lærer spilleren </a> <a title="AdvokatbladetJuniJuli2018 page 58" href="http://viewer.zmags.com/publication/b14a8038?page=58"> FOLK & FORUM MEDLEMSNYTT NYINNMELDTE Bedriftsa</a> <a title="AdvokatbladetJuniJuli2018 page 59" href="http://viewer.zmags.com/publication/b14a8038?page=59"> FOLK & FORUM Fikk en million til rettshjelp for d</a> <a title="AdvokatbladetJuniJuli2018 page 60" href="http://viewer.zmags.com/publication/b14a8038?page=60"> FOLK & FORUM NYTT OM NAVN Advokat Stine Celiu</a> <a title="AdvokatbladetJuniJuli2018 page 61" href="http://viewer.zmags.com/publication/b14a8038?page=61"> NYHETER Slik ser det nye nettstedet ut. Hevder</a> <a title="AdvokatbladetJuniJuli2018 page 62" href="http://viewer.zmags.com/publication/b14a8038?page=62"> NYHETER Ryssdal om Listhaug</a> <a title="AdvokatbladetJuniJuli2018 page 63" href="http://viewer.zmags.com/publication/b14a8038?page=63"> «Avveiningen mellom viktige kjerneverdier som sam</a> <a title="AdvokatbladetJuniJuli2018 page 64" href="http://viewer.zmags.com/publication/b14a8038?page=64"> FOLK & FORUM Navn og alder: TRUDE MARIE WOLD, 5</a> <a title="AdvokatbladetJuniJuli2018 page 65" href="http://viewer.zmags.com/publication/b14a8038?page=65"> ADVOKATER I NYHETENE ADVOKAT JAKTER BILIST PÅ FA</a> <a title="AdvokatbladetJuniJuli2018 page 66" href="http://viewer.zmags.com/publication/b14a8038?page=66"> Advokater i SosialeMedier NRKs eksper</a> <a title="AdvokatbladetJuniJuli2018 page 67" href="http://viewer.zmags.com/publication/b14a8038?page=67"> .NO RTA ANNONSEINFO ANNONSEANSVARLIG Jannicke </a> <a title="AdvokatbladetJuniJuli2018 page 68" href="http://viewer.zmags.com/publication/b14a8038?page=68"> Foto: Glenn RØkeberg PÅ VEI OPP? Blir du en de</a>