If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> &$7(5,1*<br /> EU•GPDW t NROGWERUG t oQJHUPDW t VNDOOG\U t YDUPPDW t NDNHU<br /> D<br /> W<br /> &$7(5,1*<br /> L VDPDUEHLG PHG 1REHO &DWHULQJ &RQGLWRUL<br /> Y<br /> $ "2 295 ( 52$)! -<br /> *13 $ ()! 20 %,&&)#<br /> 5 925 2 5*-- (*2) *! "2<br /> 5 (35 9 8535;20 $ 28&2<br /> !-23*)2 3*( '' 2 $)&<br /> - 3$) '50 2&335*'5"5) 352 352&5 "2 -<br /> *13 *! 9$ 9$' !%,2 925 ;55235 *2 5 8 3&'<br /> '$ *2),; ( 92) 8 &%,-2 "20<br /> $ "2 5 3(2$ ( *' 52$)! <br /> *)$5*2$ - )*) 9 255) 3*( $&&<br /> -2*8323 - 925 !5 &%,&&)0 *'<br /> 52$)! *)$5*2$ &%))2 9$ 9'$! !*5<br /> *! 2 3*'855 35 - 55 *(250<br /> (() '922 9$ 23582)5(5 - ",;5 )$9<br /> *! 5 2 &)-5 )*& ) 255 9$ $&& &) ; !0<br /> )!) 35$''$)! 2 *2 '$5) ''2 35*20<br /> *2 92 3$&&2 - 5 9$ &) ")52 $)<br /> 35$''$)! 32 9$ "'35 5 8 <a title="Cateringbrosjyre Jacobs 2018 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/b152c42e?page=1"> &$7(5,1* EU•GPDW t NROGWERUG t oQJHUPDW t VNDOOG\</a> <a title="Cateringbrosjyre Jacobs 2018 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/b152c42e?page=2"> W</a> <a title="Cateringbrosjyre Jacobs 2018 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/b152c42e?page=3"> &$7(5,1* L VDPDUEHLG PHG 1REHO &DWHULQJ &RQGLW</a> <a title="Cateringbrosjyre Jacobs 2018 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/b152c42e?page=4"> 6QLWWHU </a> <a title="Cateringbrosjyre Jacobs 2018 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/b152c42e?page=5"> & 6 &.?< 07 9L DQEHIDOHU KDOYH UXQGVW\NN</a> <a title="Cateringbrosjyre Jacobs 2018 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/b152c42e?page=6"> 6 &.?< 07 9L DQEHIDOHU FLDEDWWD SHU SHUV</a> <a title="Cateringbrosjyre Jacobs 2018 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/b152c42e?page=7"> Q</a> <a title="Cateringbrosjyre Jacobs 2018 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/b152c42e?page=8"> ++</a> <a title="Cateringbrosjyre Jacobs 2018 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/b152c42e?page=9"> .ROGWERUG RJ EXIIºHU .RQIHUHU J MHUQH PHG</a> <a title="Cateringbrosjyre Jacobs 2018 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/b152c42e?page=10"> )HUGLJH WDOOHUNHQHUIDW (IIHNWLYW q 'HNRUDWLYW </a> <a title="Cateringbrosjyre Jacobs 2018 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/b152c42e?page=11"> DD </a> <a title="Cateringbrosjyre Jacobs 2018 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/b152c42e?page=12"> 7DSDV 0LQLPXP DQWDOO Y</a> <a title="Cateringbrosjyre Jacobs 2018 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/b152c42e?page=13"> MIDDELHAVSTAPAS - VEGAN </a> <a title="Cateringbrosjyre Jacobs 2018 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/b152c42e?page=14"> 9DUPPDW )HUGLJ VWHNWH VWHNHUoOHWHU VDXVHU VXSSHU</a> <a title="Cateringbrosjyre Jacobs 2018 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/b152c42e?page=15"> *U\WHUHWWHU *U\WHUHWWHQH HU ODJHW DY I•UVWHNO</a> <a title="Cateringbrosjyre Jacobs 2018 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/b152c42e?page=16"> .DNHU $OOH NDNHU P¸ EHVWLOOHV LQQHQ GDJHQ I•U </a> <a title="Cateringbrosjyre Jacobs 2018 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/b152c42e?page=17"> .DNHU PHG IUXNW RJ E’U (AA?<6PU Y O CFF@(O>PC@ F</a> <a title="Cateringbrosjyre Jacobs 2018 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/b152c42e?page=18"> .DNHU $OOH NDNHU P¸ EHVWLOOHV LQQHQ GDJHQ I•U </a> <a title="Cateringbrosjyre Jacobs 2018 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/b152c42e?page=19"> 'HVVHUWHU 8 ,8 %% (<48 9>, +1,1- .1A99 6 &</a> <a title="Cateringbrosjyre Jacobs 2018 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/b152c42e?page=20"> W]</a> <a title="Cateringbrosjyre Jacobs 2018 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/b152c42e?page=21"> 3•OVHU IUD Y¸UW HJHW S•OVHPDNHUL 6NDO GX KD JULO</a> <a title="Cateringbrosjyre Jacobs 2018 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/b152c42e?page=22"> 6NMHOO RJ VNDOOG\U , Y¸U oVNHGLVN oQQHU GX HW EU</a> <a title="Cateringbrosjyre Jacobs 2018 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/b152c42e?page=23"> WV</a> <a title="Cateringbrosjyre Jacobs 2018 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/b152c42e?page=24"> W5</a> <a title="Cateringbrosjyre Jacobs 2018 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/b152c42e?page=25"> %XWLNNPRGQHW RVW 9L KDU HW HJHW RVWHPRGQHUL</a> <a title="Cateringbrosjyre Jacobs 2018 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/b152c42e?page=26"> 6PDNIXOOH VNLQNHU RJ VDODPL 6NDO GX KD VSHNHPDWO</a> <a title="Cateringbrosjyre Jacobs 2018 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/b152c42e?page=27"> WQ</a> <a title="Cateringbrosjyre Jacobs 2018 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/b152c42e?page=28"> .. 59+: 9 255&+<< +0-.?:+@ /@8 </a>