If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> april 2011<br /> 35. årgang<br /> Medlemsblad for Dansk Selskab for Almen Medicin – debat, uddannelse, forskning og kvalitetsudvikling 205<br /> Stilstandens arbejdsro har lagt sig over almen praksis. Læs lederen. <br /> Side 46 Samtaleterapi i almen praksis er mere end blot terapi.<br /> Side 54 Forvirring om tovholderfunktionen i palliative forløb.<br /> Side 56 Symptomer på malign lidelse – tidlig opsporing er lettere sagt end gjort.<br /> Side 74 Feminismens fremmarch i almen praksis – en personlig beretning fra broderlandet.<br /> Gene elt tilskud<br /> Det første melatonerge antidepressivum1<br /> r<br /> 25 mg<br /> 1 x dagligt<br /> ved sengetid<br /> Hurtig indsættende effekt2,3,4<br /> God effekt - både på kort og lang sigt5,6,7<br /> Signifikant forbedring af søvnkvalitet3,7<br /> God tolerabilitet1,7<br /> 1. Valdoxan produktresumé 2. Kasper S, et al. J Clin Psychiatry 2010 3. Lemoine et al. J Clin Psychiatry 2007 4. Olié JP e<a title="Practicus 205 - april 2011 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/b1a4d4eb?page=1"> april 2011 35. årgang Medlemsblad for Dansk Selsk</a> <a title="Practicus 205 - april 2011 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/b1a4d4eb?page=2"> Gene elt tilskud Det første melatonerge antidepr</a> <a title="Practicus 205 - april 2011 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/b1a4d4eb?page=3"> Redaktions- sekretær Chefredaktør Udgivet af Fon</a> <a title="Practicus 205 - april 2011 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/b1a4d4eb?page=4"> FORKORTET PRODUKTRESUMÉ De med (♦) markerede </a> <a title="Practicus 205 - april 2011 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/b1a4d4eb?page=5"> Arbejdsro Af CR Leder Os, der fortsat skal arbe</a> <a title="Practicus 205 - april 2011 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/b1a4d4eb?page=6"> artikel Annette Sofie Davidsen Den betydningsful</a> <a title="Practicus 205 - april 2011 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/b1a4d4eb?page=7"> af sin indfølingsevne, såvel kropsligt som følels</a> <a title="Practicus 205 - april 2011 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/b1a4d4eb?page=8"> artikel Refleksioner over DsI’ besøg i Br</a> <a title="Practicus 205 - april 2011 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/b1a4d4eb?page=9"> Claus Johannes Rendtorff teoretiske fundam</a> <a title="Practicus 205 - april 2011 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/b1a4d4eb?page=10"> artikel - fortsat megen manpower </a> <a title="Practicus 205 - april 2011 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/b1a4d4eb?page=11"> og almen praksis har repræsentation. Der er forly</a> <a title="Practicus 205 - april 2011 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/b1a4d4eb?page=12"> Forskning </a> <a title="Practicus 205 - april 2011 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/b1a4d4eb?page=13"> mm mm m mm m m m m mm m m m m æ mm æ m mm</a> <a title="Practicus 205 - april 2011 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/b1a4d4eb?page=14"> Nye ph.d.’er Den sidste tid derhjemme: </a> <a title="Practicus 205 - april 2011 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/b1a4d4eb?page=15"> 205 · april ´11 planlægning eller brandslu</a> <a title="Practicus 205 - april 2011 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/b1a4d4eb?page=16"> Nye ph.d.’er Tekst Rikke Sand Ande</a> <a title="Practicus 205 - april 2011 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/b1a4d4eb?page=17"> 205 · april ´11 BOkS 1 POSitiv Prædikativ væ</a> <a title="Practicus 205 - april 2011 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/b1a4d4eb?page=18"> FYaM Karen Kjær Larsen Hoveduddannelseslæge i a</a> <a title="Practicus 205 - april 2011 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/b1a4d4eb?page=19"> 205 · april ´11 practicus 59</a> <a title="Practicus 205 - april 2011 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/b1a4d4eb?page=20"> FYaM Eva Schandorf Dorte Navntoft Ni</a> <a title="Practicus 205 - april 2011 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/b1a4d4eb?page=21"> 205 · april ´11 mentere målene. Vi unde</a> <a title="Practicus 205 - april 2011 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/b1a4d4eb?page=22"> FYaM Anna Skibsted Mogensen Når der går kuk i t</a> <a title="Practicus 205 - april 2011 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/b1a4d4eb?page=23"> En af de svære ting ved videosupervision er jo, a</a> <a title="Practicus 205 - april 2011 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/b1a4d4eb?page=24"> FYaM Få del i penge fra efteruddannelsesfond</a> <a title="Practicus 205 - april 2011 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/b1a4d4eb?page=25"> 205 · april ´11 Refusion f</a> <a title="Practicus 205 - april 2011 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/b1a4d4eb?page=26"> Mødekalender Nordic Congress of General Practice </a> <a title="Practicus 205 - april 2011 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/b1a4d4eb?page=27"> Ny almenmedicinsk professor i Aarhus Praktisere</a> <a title="Practicus 205 - april 2011 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/b1a4d4eb?page=28"> UDDANNELSEN TIL ALMENMEDICINER </a> <a title="Practicus 205 - april 2011 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/b1a4d4eb?page=29"> Husk at MELDE FLYTNINg til DSAM! Practicus udsen</a> <a title="Practicus 205 - april 2011 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/b1a4d4eb?page=30"> TANKER fra stolen Martin Ryt-Hansen Jens </a> <a title="Practicus 205 - april 2011 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/b1a4d4eb?page=31"> lÆgedage 2011 Mandag 14. –</a> <a title="Practicus 205 - april 2011 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/b1a4d4eb?page=32"> Debat Knud Jacobsen EFTERLYSNINg: Hvor er debatt</a> <a title="Practicus 205 - april 2011 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/b1a4d4eb?page=33"> 205 · april ´11 Janus Laust Thomsen SVAR til K</a> <a title="Practicus 205 - april 2011 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/b1a4d4eb?page=34"> Debat Nils Carl Lønberg Pampere og Proletarer – </a> <a title="Practicus 205 - april 2011 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/b1a4d4eb?page=35"> 205 · april ´11 – søgelys på svenske vårdcentr</a> <a title="Practicus 205 - april 2011 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/b1a4d4eb?page=36"> Debat - Fortsat tater med a</a> <a title="Practicus 205 - april 2011 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/b1a4d4eb?page=37"> Boganmeldelse KOl – sygdom, behand</a> <a title="Practicus 205 - april 2011 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/b1a4d4eb?page=38"> REGION HOVEDSTADEN Ynse de Boer – formand ynse</a> <a title="Practicus 205 - april 2011 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/b1a4d4eb?page=39"> 17. Nordiske Kongress i Allmennmedisin * 17. davv</a> <a title="Practicus 205 - april 2011 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/b1a4d4eb?page=40"> MagaassininpossttMUMPM Bladnr. 4237974 Øster Far</a>