If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> ÅRSRaPPORT<br /> 2011<br /> investeringsforeningen Danske invest select<br /> 2 INVESTERINGSFORENINGEN Danske invest select / Årsrapport 2011<br /> læsevejleDning til årsrapporten<br /> Investeringsforeningen Danske Invest select består af<br /> flere afdelinger. Hver afdeling aflægger separat regn-<br /> skab og afdelingsberetning. regnskaberne viser afde-<br /> lingernes økonomiske udvikling i året samt giver en<br /> status ultimo året. I afdelingsberetningerne kommen-<br /> terer vi afdelingernes resultater i året samt de speci-<br /> fikke forhold, som gælder for den enkelte afdeling.<br /> Foreningen håndterer de administrative opgaver og<br /> investeringsopgaven fælles for alle afdelinger inden<br /> for de rammer, vi har lagt for afdelingerne. Det er med<br /> til at sikre en omkostningseffektiv drift af foreningen.<br /> Det hænger også sammen med, at afdelingerne –<br /> selvom de investerer i forskellige typer af værdipapi-<br /> rer og følger<a title="DI Select_2011 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=1"> ÅRSRaPPORT 2011 investeringsforeningen Danske </a> <a title="DI Select_2011 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=2"> 2 INVESTERINGSFORENINGEN Danske invest se</a> <a title="DI Select_2011 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=3"> INVESTERINGSFORENINGEN Danske invest select / Års</a> <a title="DI Select_2011 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=4"> 4 INVESTERINGSFORENINGEN Danske invest se</a> <a title="DI Select_2011 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=5"> INVESTERINGSFORENINGEN Danske invest select / Års</a> <a title="DI Select_2011 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=6"> 6 INVESTERINGSFORENINGEN Danske invest se</a> <a title="DI Select_2011 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=7"> INVESTERINGSFORENINGEN Danske invest select / Års</a> <a title="DI Select_2011 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=8"> 8 INVESTERINGSFORENINGEN Danske invest se</a> <a title="DI Select_2011 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=9"> INVESTERINGSFORENINGEN Danske invest select / Års</a> <a title="DI Select_2011 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=10"> 10 INVESTERINGSFORENINGEN Danske invest sel</a> <a title="DI Select_2011 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=11"> INVESTERINGSFORENINGEN Danske invest select / Års</a> <a title="DI Select_2011 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=12"> 12 INVESTERINGSFORENINGEN Danske invest sel</a> <a title="DI Select_2011 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=13"> INVESTERINGSFORENINGEN Danske invest select / Års</a> <a title="DI Select_2011 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=14"> 14 INVESTERINGSFORENINGEN Danske invest sel</a> <a title="DI Select_2011 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=15"> INVESTERINGSFORENINGEN Danske invest select / Års</a> <a title="DI Select_2011 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=16"> 16 INVESTERINGSFORENINGEN Danske invest sel</a> <a title="DI Select_2011 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=17"> INVESTERINGSFORENINGEN Danske invest select / Års</a> <a title="DI Select_2011 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=18"> 18 INVESTERINGSFORENINGEN Danske invest sel</a> <a title="DI Select_2011 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=19"> INVESTERINGSFORENINGEN Danske invest select / Års</a> <a title="DI Select_2011 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=20"> 20 INVESTERINGSFORENINGEN Danske invest sel</a> <a title="DI Select_2011 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=21"> INVESTERINGSFORENINGEN Danske invest select / Års</a> <a title="DI Select_2011 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=22"> 22 INVESTERINGSFORENINGEN Danske invest sel</a> <a title="DI Select_2011 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=23"> INVESTERINGSFORENINGEN Danske invest select / Års</a> <a title="DI Select_2011 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=24"> 24 INVESTERINGSFORENINGEN Danske invest sel</a> <a title="DI Select_2011 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=25"> INVESTERINGSFORENINGEN Danske invest select / Års</a> <a title="DI Select_2011 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=26"> 26 INVESTERINGSFORENINGEN Danske invest sel</a> <a title="DI Select_2011 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=27"> FUNd GOVERNaNcE Bestyrelsen har vedtaget en fund</a> <a title="DI Select_2011 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=28"> 28 INVESTERINGSFORENINGEN Danske invest sel</a> <a title="DI Select_2011 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=29"> INVESTERINGSFORENINGEN Danske invest select / Års</a> <a title="DI Select_2011 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=30"> 30 INVESTERINGSFORENINGEN Danske invest sel</a> <a title="DI Select_2011 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=31"> INVESTERINGSFORENINGEN Danske invest select / Års</a> <a title="DI Select_2011 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=32"> 32 INVESTERINGSFORENINGEN Danske invest sel</a> <a title="DI Select_2011 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=33"> INVESTERINGSFORENINGEN Danske invest select / Års</a> <a title="DI Select_2011 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=34"> 34 INVESTERINGSFORENINGEN Danske invest sel</a> <a title="DI Select_2011 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=35"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske invest select / År</a> <a title="DI Select_2011 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=36"> 36 INVESTERINGSFORENINGEN Danske invest sel</a> <a title="DI Select_2011 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=37"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske invest select / År</a> <a title="DI Select_2011 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=38"> 38 INVESTERINGSFORENINGEN Danske invest sel</a> <a title="DI Select_2011 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=39"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske invest select / År</a> <a title="DI Select_2011 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=40"> 40 INVESTERINGSFORENINGEN Danske invest sel</a> <a title="DI Select_2011 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=41"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske invest select / År</a> <a title="DI Select_2011 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=42"> 42 INVESTERINGSFORENINGEN Danske invest sel</a> <a title="DI Select_2011 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=43"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske invest select / År</a> <a title="DI Select_2011 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=44"> 44 INVESTERINGSFORENINGEN Danske invest sel</a> <a title="DI Select_2011 page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=45"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske invest select / År</a> <a title="DI Select_2011 page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=46"> 46 INVESTERINGSFORENINGEN Danske invest sel</a> <a title="DI Select_2011 page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=47"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske invest select / År</a> <a title="DI Select_2011 page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=48"> 48 INVESTERINGSFORENINGEN Danske invest sel</a> <a title="DI Select_2011 page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=49"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske invest select / År</a> <a title="DI Select_2011 page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=50"> 50 INVESTERINGSFORENINGEN Danske invest sel</a> <a title="DI Select_2011 page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=51"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske invest select / År</a> <a title="DI Select_2011 page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=52"> 52 INVESTERINGSFORENINGEN Danske invest sel</a> <a title="DI Select_2011 page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=53"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske invest select / År</a> <a title="DI Select_2011 page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=54"> 54 INVESTERINGSFORENINGEN Danske invest sel</a> <a title="DI Select_2011 page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=55"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske invest select / År</a> <a title="DI Select_2011 page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=56"> 56 INVESTERINGSFORENINGEN Danske invest sel</a> <a title="DI Select_2011 page 57" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=57"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske invest select / År</a> <a title="DI Select_2011 page 58" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=58"> 58 INVESTERINGSFORENINGEN Danske invest sel</a> <a title="DI Select_2011 page 59" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=59"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske invest select / År</a> <a title="DI Select_2011 page 60" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=60"> 60 INVESTERINGSFORENINGEN Danske invest sel</a> <a title="DI Select_2011 page 61" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=61"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske invest select / År</a> <a title="DI Select_2011 page 62" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=62"> 62 INVESTERINGSFORENINGEN Danske invest sel</a> <a title="DI Select_2011 page 63" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=63"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske invest select / År</a> <a title="DI Select_2011 page 64" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=64"> 64 INVESTERINGSFORENINGEN Danske invest sel</a> <a title="DI Select_2011 page 65" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=65"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske invest select / År</a> <a title="DI Select_2011 page 66" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=66"> 66 INVESTERINGSFORENINGEN Danske invest sel</a> <a title="DI Select_2011 page 67" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=67"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske invest select / År</a> <a title="DI Select_2011 page 68" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=68"> 68 INVESTERINGSFORENINGEN Danske invest sel</a> <a title="DI Select_2011 page 69" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=69"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske invest select / År</a> <a title="DI Select_2011 page 70" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=70"> 70 INVESTERINGSFORENINGEN Danske invest sel</a> <a title="DI Select_2011 page 71" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=71"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske invest select / År</a> <a title="DI Select_2011 page 72" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=72"> 72 INVESTERINGSFORENINGEN Danske invest sel</a> <a title="DI Select_2011 page 73" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=73"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske invest select / År</a> <a title="DI Select_2011 page 74" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=74"> 74 INVESTERINGSFORENINGEN Danske invest sel</a> <a title="DI Select_2011 page 75" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=75"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske invest select / År</a> <a title="DI Select_2011 page 76" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=76"> 76 INVESTERINGSFORENINGEN Danske invest sel</a> <a title="DI Select_2011 page 77" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=77"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske invest select / År</a> <a title="DI Select_2011 page 78" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=78"> 78 INVESTERINGSFORENINGEN Danske invest sel</a> <a title="DI Select_2011 page 79" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=79"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske invest select / År</a> <a title="DI Select_2011 page 80" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=80"> 80 INVESTERINGSFORENINGEN Danske invest sel</a> <a title="DI Select_2011 page 81" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=81"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske invest select / År</a> <a title="DI Select_2011 page 82" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=82"> 82 INVESTERINGSFORENINGEN Danske invest sel</a> <a title="DI Select_2011 page 83" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=83"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske invest select / År</a> <a title="DI Select_2011 page 84" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=84"> 84 INVESTERINGSFORENINGEN Danske invest sel</a> <a title="DI Select_2011 page 85" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=85"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske invest select / År</a> <a title="DI Select_2011 page 86" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=86"> 86 INVESTERINGSFORENINGEN Danske invest sel</a> <a title="DI Select_2011 page 87" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=87"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske invest select / År</a> <a title="DI Select_2011 page 88" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=88"> 88 INVESTERINGSFORENINGEN Danske invest sel</a> <a title="DI Select_2011 page 89" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=89"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske invest select / År</a> <a title="DI Select_2011 page 90" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=90"> 90 INVESTERINGSFORENINGEN Danske invest sel</a> <a title="DI Select_2011 page 91" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=91"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske invest select / År</a> <a title="DI Select_2011 page 92" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=92"> 92 INVESTERINGSFORENINGEN Danske invest sel</a> <a title="DI Select_2011 page 93" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=93"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske invest select / År</a> <a title="DI Select_2011 page 94" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=94"> 94 INVESTERINGSFORENINGEN Danske invest sel</a> <a title="DI Select_2011 page 95" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=95"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske invest select / År</a> <a title="DI Select_2011 page 96" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=96"> 96 INVESTERINGSFORENINGEN Danske invest sel</a> <a title="DI Select_2011 page 97" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=97"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske invest select / År</a> <a title="DI Select_2011 page 98" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=98"> 98 INVESTERINGSFORENINGEN Danske invest sel</a> <a title="DI Select_2011 page 99" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=99"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske invest select / År</a> <a title="DI Select_2011 page 100" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=100"> 100 INVESTERINGSFORENINGEN Danske invest selec</a> <a title="DI Select_2011 page 101" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=101"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske invest select / År</a> <a title="DI Select_2011 page 102" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=102"> 102 INVESTERINGSFORENINGEN Danske invest selec</a> <a title="DI Select_2011 page 103" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=103"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske invest select / År</a> <a title="DI Select_2011 page 104" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=104"> 104 INVESTERINGSFORENINGEN Danske invest selec</a> <a title="DI Select_2011 page 105" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=105"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske invest select / År</a> <a title="DI Select_2011 page 106" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=106"> 106 INVESTERINGSFORENINGEN Danske invest selec</a> <a title="DI Select_2011 page 107" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=107"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske invest select / År</a> <a title="DI Select_2011 page 108" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=108"> 108 INVESTERINGSFORENINGEN Danske invest selec</a> <a title="DI Select_2011 page 109" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=109"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske invest select / År</a> <a title="DI Select_2011 page 110" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=110"> 110 INVESTERINGSFORENINGEN Danske invest selec</a> <a title="DI Select_2011 page 111" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=111"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske invest select / År</a> <a title="DI Select_2011 page 112" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=112"> 112 INVESTERINGSFORENINGEN Danske invest selec</a> <a title="DI Select_2011 page 113" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=113"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske invest select / År</a> <a title="DI Select_2011 page 114" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=114"> 114 INVESTERINGSFORENINGEN Danske invest selec</a> <a title="DI Select_2011 page 115" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=115"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske invest select / År</a> <a title="DI Select_2011 page 116" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=116"> 116 INVESTERINGSFORENINGEN Danske invest selec</a> <a title="DI Select_2011 page 117" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=117"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske invest select / År</a> <a title="DI Select_2011 page 118" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=118"> 118 INVESTERINGSFORENINGEN Danske invest selec</a> <a title="DI Select_2011 page 119" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=119"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske invest select / År</a> <a title="DI Select_2011 page 120" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=120"> 120 INVESTERINGSFORENINGEN Danske invest selec</a> <a title="DI Select_2011 page 121" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=121"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske invest select / År</a> <a title="DI Select_2011 page 122" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=122"> 122 INVESTERINGSFORENINGEN Danske invest selec</a> <a title="DI Select_2011 page 123" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=123"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske invest select / År</a> <a title="DI Select_2011 page 124" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=124"> 124 INVESTERINGSFORENINGEN Danske invest selec</a> <a title="DI Select_2011 page 125" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=125"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske invest select / År</a> <a title="DI Select_2011 page 126" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=126"> 126 INVESTERINGSFORENINGEN Danske invest selec</a> <a title="DI Select_2011 page 127" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=127"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske invest select / År</a> <a title="DI Select_2011 page 128" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=128"> 128 INVESTERINGSFORENINGEN Danske invest selec</a> <a title="DI Select_2011 page 129" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=129"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske invest select / År</a> <a title="DI Select_2011 page 130" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=130"> 130 INVESTERINGSFORENINGEN Danske invest selec</a> <a title="DI Select_2011 page 131" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=131"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske invest select / År</a> <a title="DI Select_2011 page 132" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=132"> 132 INVESTERINGSFORENINGEN Danske invest selec</a> <a title="DI Select_2011 page 133" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=133"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske invest select / År</a> <a title="DI Select_2011 page 134" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=134"> 134 INVESTERINGSFORENINGEN Danske invest selec</a> <a title="DI Select_2011 page 135" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=135"> INVESTERINGSFORENINGEN Danske invest select / Års</a> <a title="DI Select_2011 page 136" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=136"> 136 INVESTERINGSFORENINGEN Danske invest selec</a> <a title="DI Select_2011 page 137" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=137"> INVESTERINGSFORENINGEN Danske invest select / Års</a> <a title="DI Select_2011 page 138" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=138"> 138 INVESTERINGSFORENINGEN Danske invest selec</a> <a title="DI Select_2011 page 139" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=139"> INVESTERINGSFORENINGEN Danske invest select / Års</a> <a title="DI Select_2011 page 140" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=140"> 140 INVESTERINGSFORENINGEN Danske invest selec</a> <a title="DI Select_2011 page 141" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=141"> INVESTERINGSFORENINGEN Danske invest select / Års</a> <a title="DI Select_2011 page 142" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=142"> 142 INVESTERINGSFORENINGEN Danske invest selec</a> <a title="DI Select_2011 page 143" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=143"> INVESTERINGSFORENINGEN Danske invest select / Års</a> <a title="DI Select_2011 page 144" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=144"> 144 INVESTERINGSFORENINGEN Danske invest selec</a> <a title="DI Select_2011 page 145" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=145"> INVESTERINGSFORENINGEN Danske invest select / Års</a> <a title="DI Select_2011 page 146" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=146"> 146 INVESTERINGSFORENINGEN Danske invest selec</a> <a title="DI Select_2011 page 147" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=147"> INVESTERINGSFORENINGEN Danske invest select / Års</a> <a title="DI Select_2011 page 148" href="http://viewer.zmags.com/publication/b457b52a?page=148"> DANSKE INVEST SELECT / PARALLELVEJ 17 / 2800 KGS.</a>