If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> juni 2011<br /> 35. årgang<br /> Medlemsblad for Dansk Selskab for Almen Medicin – debat, uddannelse, forskning og kvalitetsudvikling 206<br /> Er vores manglende<br /> evne til at hjælpe de<br /> sårbare patienter en<br /> indikator for ulighed<br /> i sundheden?<br /> Læs lederen<br /> Side 86 Socialrådgiver på hjul – og i almen praksis.<br /> Side 88 Tværfaglig behandlingsstøtte til depressive patienter i almen praksis.<br /> Side 90 Fagligt udvalg – hvad sker der? – og hvad skuffen gemmer.<br /> Side 94 Hvordan sporer vi de mest udsatte kroniske patienter – alternativ stratificering.<br /> Gene elt tilskud<br /> Det første melatonerge antidepressivum1<br /> r<br /> 25 mg<br /> 1 x dagligt<br /> ved sengetid<br /> Hurtig indsættende effekt2,3,4<br /> God effekt - både på kort og lang sigt5,6,7<br /> Signifikant forbedring af søvnkvalitet3,7<br /> God tolerabilitet1,7<br /> 1. Valdoxan produktresumé 2. Kasper S, et al. J Clin Psychiatr<a title="Practicus 206 - juni 2011 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4a79caf?page=1"> juni 2011 35. årgang Medlemsblad for Dansk Selska</a> <a title="Practicus 206 - juni 2011 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4a79caf?page=2"> Gene elt tilskud Det første melatonerge antidepr</a> <a title="Practicus 206 - juni 2011 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4a79caf?page=3"> Redaktions- sekretær Chefredaktør FYAM-redaktør </a> <a title="Practicus 206 - juni 2011 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4a79caf?page=4"> Leder Af CR Generelt er sårbare patienter</a> <a title="Practicus 206 - juni 2011 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4a79caf?page=5"> praksis vil de logisk nok priorite</a> <a title="Practicus 206 - juni 2011 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4a79caf?page=6"> Artikel Lene Fogholm ”Hos lægen er jeg patienten</a> <a title="Practicus 206 - juni 2011 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4a79caf?page=7"> 206 · juni ´11 Projektet har fungeret i p</a> <a title="Practicus 206 - juni 2011 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4a79caf?page=8"> Artikel En forbedring af behandlingen af menne</a> <a title="Practicus 206 - juni 2011 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4a79caf?page=9"> 206 · juni ´11 Merete Annette So</a> <a title="Practicus 206 - juni 2011 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4a79caf?page=10"> Artikel Lars Rytter Peter Vedsted Fagli</a> <a title="Practicus 206 - juni 2011 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4a79caf?page=11"> tid på skabelsen af deres indeks. Det kan foretag</a> <a title="Practicus 206 - juni 2011 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4a79caf?page=12"> Artikel - Fortsat Artikel - fortsat u</a> <a title="Practicus 206 - juni 2011 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4a79caf?page=13"> Uddannelse i supervision Selskab for Samtale og </a> <a title="Practicus 206 - juni 2011 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4a79caf?page=14"> Artikel Jørgen Steen Lars Rytter </a> <a title="Practicus 206 - juni 2011 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4a79caf?page=15"> 206 · juni ´11 Stratificering / teori </a> <a title="Practicus 206 - juni 2011 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4a79caf?page=16"> Artikel Læger træner til praksis med skuespiller</a> <a title="Practicus 206 - juni 2011 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4a79caf?page=17"> 206 · juni ´11 Julie Bilgrau øver krop</a> <a title="Practicus 206 - juni 2011 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4a79caf?page=18"> Artikel ”Value for Money in general </a> <a title="Practicus 206 - juni 2011 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4a79caf?page=19"> Tue Flindt Ynse de Boer Tina E</a> <a title="Practicus 206 - juni 2011 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4a79caf?page=20"> 1 Artikel - fortsat o</a> <a title="Practicus 206 - juni 2011 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4a79caf?page=21"> ÅrsmødesTof Uddannelsen til almenmediciner </a> <a title="Practicus 206 - juni 2011 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4a79caf?page=22"> ÅrsmødesTof Program Kl. 09.30 – 09.45 Velk</a> <a title="Practicus 206 - juni 2011 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4a79caf?page=23"> ÅrsmødesTof Venoruton hydroxyethylrutosider works</a> <a title="Practicus 206 - juni 2011 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4a79caf?page=24"> ÅrsmødesTof fYam's generalforsamling 2011 Henri</a> <a title="Practicus 206 - juni 2011 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4a79caf?page=25"> Seminarden2K5u.mrsaurtsd2e0n118,.k-l1.01.2.s3e</a> <a title="Practicus 206 - juni 2011 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4a79caf?page=26"> Kirsten Talbro Jytte Rothmann Laraign</a> <a title="Practicus 206 - juni 2011 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4a79caf?page=27"> 206 · juni ´11 Hvad er det egentlig vi har gang </a> <a title="Practicus 206 - juni 2011 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4a79caf?page=28"> FYAM Visioner for det almenmedicinske speciale </a> <a title="Practicus 206 - juni 2011 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4a79caf?page=29"> Martin Christensen </a> <a title="Practicus 206 - juni 2011 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4a79caf?page=30"> FYAM Ole Navntoft Nyuddannede festede i ve</a> <a title="Practicus 206 - juni 2011 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4a79caf?page=31"> 206 · juni ´11 Rammerne og vejret kunne næpp</a> <a title="Practicus 206 - juni 2011 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4a79caf?page=32"> lÆgedage 2011 Mandag 14. –</a> <a title="Practicus 206 - juni 2011 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4a79caf?page=33"> PrActicus PLU (Praktiserende Lægers Uddannelses-</a> <a title="Practicus 206 - juni 2011 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4a79caf?page=34"> Blandet Pernille Christine </a> <a title="Practicus 206 - juni 2011 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4a79caf?page=35"> Debat TANKER fra stolenRyt-Hansen Jens </a> <a title="Practicus 206 - juni 2011 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4a79caf?page=36"> Debat Nils Carl Lønberg Pampere og Proletarer – </a> <a title="Practicus 206 - juni 2011 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4a79caf?page=37"> 206 · juni ´11 – søgelys på svenske vårdcentra</a> <a title="Practicus 206 - juni 2011 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4a79caf?page=38"> Debat - Fortsat Håndtering af lægefejl kaldes L</a> <a title="Practicus 206 - juni 2011 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4a79caf?page=39"> 206 · juni ´11 Gert Storm Kristensen Den </a> <a title="Practicus 206 - juni 2011 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4a79caf?page=40"> referat Roar Maagaard Demens – fra Danmark til J</a> <a title="Practicus 206 - juni 2011 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4a79caf?page=41"> 206 · juni ´11 mark fra Japan (j</a> <a title="Practicus 206 - juni 2011 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4a79caf?page=42"> Blandet Nyheder fra DSAM E-learning Spirome</a> <a title="Practicus 206 - juni 2011 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4a79caf?page=43"> REGION HOVEDSTADEN Ynse de Boer – formand ynse</a> <a title="Practicus 206 - juni 2011 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4a79caf?page=44"> MagaassininpossttMUMPM Bladnr. 4237974 Øster Far</a>