If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> TILLVÄXT<br /> T TILLVÄXT TILLVÄXT TI<br /> LU TILL SALU TILL SALU TI<br /> ÄXT TILLVÄXT TILLVÄXT<br /> ALU TILL SALU TILL SALU<br /> TILLVÄXT TILLVÄXT TIL<br /> TILL SALU TILL SALU TIL<br /> T TILLVÄXT TILLVÄXT T<br /> LU TILL SALU TILL SALU T<br /> TILLVÄXT TILLVÄXT TIL<br /> U TILL SALU TILL SALU TIL<br /> XT TILLVÄXT TILLVÄXT T<br /> LU TILL SALU TILL SALU T<br /> T TILLVÄXT TILLVÄXT TI<br /> LLVÄXT TILLVÄXT TILLVÄ<br /> LL SALU TILL SALU TILL SA<br /> TILLVÄXT TILLVÄXT TILLV<br /> TILL SALU TILL SALU TILL<br /> VÄXT TILLVÄXT TILLVÄXT<br /> SALU TILL SALU TILL SAL<br /> ILLVÄXT TILLVÄXT TILLVÄ<br /> ILL SALU TILL SALU TILL SA<br /> LVÄXT TILLVÄXT TILLVÄX<br /> L SALU TILL SALU TILL SAL<br /> ILLVÄXT TILLVÄXT TILLVÄ<br /> ILL SALU TILL SALU TILL S<br /> LLVÄXT TILLVÄXT TILLVÄ<br /> <br /> Processen att förvärva ett företag går att likna vid en tävling. Du måste<br /> förbereda dig väl. Du måste hantera psykologisk press och ovänt<a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=1"> TILLVÄXT</a> <a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=2"> T TILLVÄXT TILLVÄXT TI LU TILL SALU TILL SALU TI</a> <a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=3"> LLVÄXT TILLVÄXT TILLVÄ LL SALU TILL SALU TILL SA </a> <a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=4"> </a> <a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=5"> Processen att förvärva ett företag går att likna </a> <a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=6"> T TILLVÄXT TILLVÄXT TI LU TILL SALU TILL SALU TI</a> <a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=7"> LLVÄXT TILLVÄXT TILLVÄ LL SALU TILL SALU TILL SA </a> <a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=8"> DEL I. MÖJLIGHETEN . . . . . . . . . . 11 I.A </a> <a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=9"> 9</a> <a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=10"> </a> <a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=11"> MÖJLIGHETEN TILLVÄXT I </a> <a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=12"> Vad får kalaset kosta? Det är frågan det. I ena </a> <a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=13"> DEL I. MÖJLIGHETEN </a> <a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=14"> Samma pengar men ändå olika En företagsledare mås</a> <a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=15"> Låt oss först gå igenom några värderingsansatser,</a> <a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=16"> Värdet enligt marknadschefen Anta att du är markn</a> <a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=17"> sportkostnader, snabbare leveranser och mindre la</a> <a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=18"> 18 </a> <a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=19"> A SE SECASECA CASE 1 Kan nån ka</a> <a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=20"> </a> <a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=21"> TILLVÄXT FINANSIERINGEN II </a> <a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=22"> välj rätt pengar för ditt förvärv Är det skillna</a> <a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=23"> DEL II. FINANSIERINGEN </a> <a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=24"> Vad är det du köper? Du kan antingen göra ett ink</a> <a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=25"> Bli inte Ebberöds bank Fordonstillverkare är blan</a> <a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=26"> Exempel på finansiering av ett skuldfritt bolag </a> <a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=27"> 100 Förvärvslån från banken Checkkredit från bank</a> <a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=28"> </a> <a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=29"> TILLVÄXT STRATEGIN III </a> <a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=30"> dags att Knappa in nytt färdmål Många företag dr</a> <a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=31"> DEL III. STRATEGIN </a> <a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=32"> The Jack Welch way När John Francis ”Jack” Welch </a> <a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=33"> Lyft bottnarna Det ger bättre resultat än att tri</a> <a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=34"> Gör samma fast nytt Möbelhandeln hade sett likada</a> <a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=35"> raten är för liten, köp ett företag som kan bidra</a> <a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=36"> </a> <a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=37"> TILLVÄXT IV GENOMFÖRANDET 37</a> <a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=38"> vilKet företag passar dig bäst? Det tar en stund</a> <a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=39"> DEL IV.A GENOMFÖRANDET </a> <a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=40"> T TILLVÄXT TILLVÄXT TI LU TILL SALU TILL SALU TI</a> <a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=41"> LLVÄXT TILLVÄXT TILLVÄ LL SALU TILL SALU TILL SA </a> <a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=42"> Hur du jagar rätt på guldKornen Om du vill köpa </a> <a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=43"> DEL IV.B GENOMFÖRANDET </a> <a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=44"> Borta bra men hemma lätt Det är enkelt att identi</a> <a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=45"> Lämplig utrustning för god jaktlycka Ju fler du ko</a> <a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=46"> det är aldrig fel att flirta lite Singellivet är</a> <a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=47"> Fråga brudens far först Listan över potentiella f</a> <a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=48"> vad Kostar en Ko i dagens läge? Tänk dig att d</a> <a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=49"> DEL IV.D GENOMFÖRANDET </a> <a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=50"> Ingen sanning är sanning ”I vår bransch brukar bo</a> <a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=51"> Egen värdering Den egna värderingen är ett sätt a</a> <a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=52"> 52 </a> <a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=53"> A SE SECASECA CASE 2 En berä</a> <a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=54"> En djupdykning i verktygslådan Det går aldrig att</a> <a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=55"> Värdering av kassaflöde Finansiella aktörer som v</a> <a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=56"> första budet styr det sista Jesus lär ha sagt: ”</a> <a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 57" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=57"> DEL IV.E GENOMFÖRANDET </a> <a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 58" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=58"> Tips från coachen Fråga alltid säljaren om han el</a> <a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 59" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=59"> läggsköpeskilling. ”Du får ZZ miljoner nu plus 40</a> <a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 60" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=60"> budet på pränt men inte spiKat När du har gått v</a> <a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 61" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=61"> Goda avsikter, inga löften En avsiktsförklaring i</a> <a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 62" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=62"> fram med liKen ur garderoben Due diligence betyd</a> <a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 63" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=63"> DEL IV.G GENOMFÖRANDET </a> <a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 64" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=64"> Stolt ägare sedan 1912? Kanske det. När du köper </a> <a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 65" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=65"> A SE SECASECA CASE 3 Det var</a> <a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 66" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=66"> 66</a> <a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 67" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=67"> A SE SECASECA CASE 4 Har j</a> <a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 68" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=68"> Föremål för genomgång Här är några exempel på va</a> <a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 69" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=69"> Börja integrera i god tid Ingenting är ännu klart</a> <a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 70" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=70"> tid att ro i land dealen I den bästa av världar </a> <a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 71" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=71"> DEL IV.H GENOMFÖRANDET </a> <a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 72" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=72"> Inte pruta, utan prisjustera Innan due diligence </a> <a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 73" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=73"> A SE SECASECA CASE 5 Släkten</a> <a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 74" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=74"> Nyheten ska vara en vitamininjektion Innan du och</a> <a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 75" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=75"> A SE SECASECA CASE 6 En aff</a> <a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 76" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=76"> den svåra Konsten att leva iHop Du vet hur det ä</a> <a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 77" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=77"> DEL IV.I GENOMFÖRANDET </a> <a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 78" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=78"> Snabbt upp ur startblocken Du behöver en tydlig p</a> <a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 79" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=79"> Börja där det blåser mest Det vill säga på toppen</a> <a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 80" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=80"> DEDLELIVI.IIG.CEFNÖORMSFÄÖLRJANNINDGET</a> <a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 81" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=81"> A SE SECASECA CASE 7 Integrat</a> <a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 82" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=82"> </a> <a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 83" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=83"> TILLVÄXT V FÖRDJUPNING 83</a> <a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 84" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=84"> Hur du sKyddar Känslig information Ett sekretes</a> <a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 85" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=85"> Ensidigt eller ömsesidigt Ett sekretessavtal kan </a> <a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 86" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=86"> Hur du tar fram en avsiKtsförKlaring Det är bra</a> <a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 87" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=87"> Bindande och icke bindande En avsiktsförklaring b</a> <a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 88" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=88"> Hur du utformar en ”due diligence”-lista Under </a> <a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 89" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=89"> DEL V.C FÖRDJUPNING </a> <a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 90" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=90"> Hur du undviKer trustorstämpel De flesta svenskar</a> <a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 91" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=91"> DEL V.D FÖRDJUPNING </a> <a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 92" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=92"> Inom lagens råmärken Enligt svensk lag är det för</a> <a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 93" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=93"> Förvärv Köpare Egen investering Banklån NYAB </a> <a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 94" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=94"> Hur du sätter iHop ett aKtieöverlåtelseavtal Syf</a> <a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 95" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=95"> DEL V.E FÖRDJUPNING </a> <a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 96" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=96"> Bestämmande av köpeskilling Du och säljaren är en</a> <a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 97" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=97"> Vanliga åtaganden Bland innehållet i säljarens g</a> <a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 98" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=98"> Hur du sKriver ett aKtieägaravtal Det finns många</a> <a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 99" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=99"> Reglerar och skyddar Ett aktieägaravtal behandlar</a> <a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 100" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=100"> Hur du gör ett inKråmsförvärv Enkelt uttryckt fin</a> <a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 101" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=101"> Inte helt enkelt En inkråmsaffär är en relativt k</a> <a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 102" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=102"> Hur du designar ett incitamentsprogram Normalt s</a> <a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 103" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=103"> DEL V.H FÖRDJUPNING </a> <a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 104" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=104"> Lön eller utdelning? Många optionsprogram är utfo</a> <a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 105" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=105"> Några vanliga incitamentsprogram Köpoptioner En </a> <a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 106" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=106"> Hur du utformar ett vd-avtal Det är vanligt</a> <a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 107" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=107"> DEL V.I FÖRDJUPNING </a> <a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 108" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=108"> Endast tillfällig lojalitet Allt fler företag är b</a> <a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 109" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=109"> Exempel på ett VD-avtal Det här är ett axplock av</a> <a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 110" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=110"> 110 </a> <a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 111" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=111"> A SE SECASECA CASE 8 När all</a> <a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 112" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=112"> 112</a> <a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 113" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=113"> TILLVÄXT VI ORDLISTA 113</a> <a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 114" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=114"> vad orden betyder Avsiktsförklaring. Inkråmsförvä</a> <a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 115" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=115"> att bättre kunna tillgodose kundernas behov). Di</a> <a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 116" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=116"> Inkråmsförvärv. När man förvärvar samtliga aktier</a> <a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 117" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=117"> Preliminärt bud. Icke bindande bud som visar vad </a> <a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 118" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=118"> 118</a> <a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 119" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=119"> om författaren I en avlägsen topp, i Himalayas </a> <a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 120" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=120"> Man kan enkelt dra paralleller till att göra före</a> <a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 121" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=121"> 121</a> <a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 122" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=122"> T TILLVÄXT TILLVÄXT TI LU TILL SALU TILL SALU TI</a> <a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 123" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=123"> LLVÄXT TILLVÄXT TILLVÄ LL SALU TILL SALU TILL SA </a> <a title="Excore - Tillva&#776;xt till salu page 124" href="http://viewer.zmags.com/publication/b4dfb2fc?page=124"> om boKen Allt friskt växer, brukar det heta. Men</a>