If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> OBS!<br /> ,<br /> Gör mottagningskontroll<br /> enligt vår anvisning<br /> se sid 7<br /> ÄGARHANDBOK<br /> Produktserie Bor<br /> NorDan AB<br /> Tack för ditt val av produktserie Bor<br /> Vår ambition med Bor-serien är att bygga hållbara och moderna lösningar för marknaden.Serien innefattar<br /> utåt och inåtgående enkeldörrar och utåtgående pardörrar samt sido och överljus med starkt fokus på funktion<br /> och prestanda.<br /> Följer du NorDans underhållsföreskrifter och anvisningar försäkrar vi att du får största möjliga glädje av dina<br /> produkter under lång tid.<br /> Fler goda råd och tips finner du också på vår webbsida, www.nordan.se<br /> Dessa föreskrifter skall vara tillgängliga för den som monterar produkten och för husägare/förvaltare. På<br /> dörrbladets överkant finns en etikett med uppgifter om dörren, t.ex. ordernummer, tillverkningsår och vecka.<br /> I din leverans skall plastplugg till förborrning för montage av karm samt tätningspack<a title="202010-001 Bor Agarhandbok_SE page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/b52fea7c?page=1"> OBS! , Gör mottagningskontroll enligt vår anvis</a> <a title="202010-001 Bor Agarhandbok_SE page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/b52fea7c?page=2"> Tack för ditt val av produktserie Bor Vår ambitio</a> <a title="202010-001 Bor Agarhandbok_SE page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/b52fea7c?page=3"> Kvalitet och miljö på NorDan AB Vår ambition med</a> <a title="202010-001 Bor Agarhandbok_SE page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/b52fea7c?page=4"> Garantiförutsättningar NorDan AB ansvarar inte fö</a> <a title="202010-001 Bor Agarhandbok_SE page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/b52fea7c?page=5"> • Vissa kulörer kan få en annan känsla eller </a> <a title="202010-001 Bor Agarhandbok_SE page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/b52fea7c?page=6"> Vid eventuell reklamation Reklamationsvillkor enl</a> <a title="202010-001 Bor Agarhandbok_SE page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/b52fea7c?page=7"> Leverans-/mottagningskontroll Utför alltid levera</a> <a title="202010-001 Bor Agarhandbok_SE page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/b52fea7c?page=8"> Goda råd för transport av ytterdörr, sido- och öv</a> <a title="202010-001 Bor Agarhandbok_SE page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/b52fea7c?page=9"> Under byggtiden Skydda dina produkter under byggt</a> <a title="202010-001 Bor Agarhandbok_SE page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/b52fea7c?page=10"> Monteringsanvisning Inledning Våra monteringsanv</a> <a title="202010-001 Bor Agarhandbok_SE page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/b52fea7c?page=11"> Principskisser och förslag på installationsmetode</a> <a title="202010-001 Bor Agarhandbok_SE page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/b52fea7c?page=12"> Plåtanslutning mot tröskel En rostfri plåt i t</a> <a title="202010-001 Bor Agarhandbok_SE page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/b52fea7c?page=13"> Exempel på ihopmonterade produkter OBS! Vi rekom</a> <a title="202010-001 Bor Agarhandbok_SE page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/b52fea7c?page=14"> åt n Hålmått i vägg 1 H åm </a> <a title="202010-001 Bor Agarhandbok_SE page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/b52fea7c?page=15"> Val av artiklar (system Adjufix) för </a> <a title="202010-001 Bor Agarhandbok_SE page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/b52fea7c?page=16"> Lätta och tunga produkter </a> <a title="202010-001 Bor Agarhandbok_SE page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/b52fea7c?page=17"> Bild 4 Utåtgående Ut Trycksätt bärklossar </a> <a title="202010-001 Bor Agarhandbok_SE page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/b52fea7c?page=18"> Bild 8 Bild 10 +X -X +X Bild 9 900 9</a> <a title="202010-001 Bor Agarhandbok_SE page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/b52fea7c?page=19"> 2 mm (±1 mm) 900 Bild 11 900 900 B =B </a> <a title="202010-001 Bor Agarhandbok_SE page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/b52fea7c?page=20"> Monteringsanvisning Ytterdörrar, sido- och överlj</a> <a title="202010-001 Bor Agarhandbok_SE page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/b52fea7c?page=21"> OBS! Alla fästpunkter skall ha monterad skruv ( v</a> <a title="202010-001 Bor Agarhandbok_SE page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/b52fea7c?page=22"> Kontroll av montage Rekommenderade mätverktyg 1 </a> <a title="202010-001 Bor Agarhandbok_SE page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/b52fea7c?page=23"> Underhållsföreskrifter Skötselsanvisningar gångj</a> <a title="202010-001 Bor Agarhandbok_SE page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/b52fea7c?page=24"> Slutbleck Justering av ASSA 1489-14 slutbleck 1.</a> <a title="202010-001 Bor Agarhandbok_SE page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/b52fea7c?page=25"> Underhåll beslag Beslagen på dörren måste, liksom</a> <a title="202010-001 Bor Agarhandbok_SE page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/b52fea7c?page=26"> Underhållsföreskrift täckmålade produkter Vid l</a> <a title="202010-001 Bor Agarhandbok_SE page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/b52fea7c?page=27"> Glasad produkt: Regelbunden kontroll av fogens tä</a> <a title="202010-001 Bor Agarhandbok_SE page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/b52fea7c?page=28"> Underhåll trösklar Aluminiumskiktet är ytbehandla</a> <a title="202010-001 Bor Agarhandbok_SE page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/b52fea7c?page=29"> Cylindrar och behör till ASSA 2002/2500, MPL 2002</a> <a title="202010-001 Bor Agarhandbok_SE page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/b52fea7c?page=30"> Cylinder och vred till ASSA 410 /510/220/222/230/</a> <a title="202010-001 Bor Agarhandbok_SE page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/b52fea7c?page=31"> Cylindrar och behör till ASSA 410, FIX 2025, Dorm</a> <a title="202010-001 Bor Agarhandbok_SE page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/b52fea7c?page=32"> Cylindrar, vred och behör till ASSA 410, FIX 2025</a> <a title="202010-001 Bor Agarhandbok_SE page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/b52fea7c?page=33"> Dimensionstabell för lås och tillbehör B A C</a> <a title="202010-001 Bor Agarhandbok_SE page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/b52fea7c?page=34"> Användning av ASSA 2500/510 och ASSA 410/2002 MPL</a> <a title="202010-001 Bor Agarhandbok_SE page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/b52fea7c?page=35"> Information rengöring av glas » Glas ska skydda</a> <a title="202010-001 Bor Agarhandbok_SE page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/b52fea7c?page=36"> Tänk på att inte: » Använda nötande eller stark</a> <a title="202010-001 Bor Agarhandbok_SE page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/b52fea7c?page=37"> Termisk överbelastning orsakar sprickor som utgår</a> <a title="202010-001 Bor Agarhandbok_SE page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/b52fea7c?page=38"> Kondens på glas Kondens bildas när glasets yttemp</a> <a title="202010-001 Bor Agarhandbok_SE page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/b52fea7c?page=39"> Råd och tips Dörr upplevs skev eller att den läc</a> <a title="202010-001 Bor Agarhandbok_SE page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/b52fea7c?page=40"> Branschorganisationer - Internetadresser Boverke</a> <a title="202010-001 Bor Agarhandbok_SE page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/b52fea7c?page=41"> Underhållsdokumentation Ordernummer: Åtgärd </a> <a title="202010-001 Bor Agarhandbok_SE page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/b52fea7c?page=42"> Åtgärd Datum: Åtgärd Datum: Åtgärd </a> <a title="202010-001 Bor Agarhandbok_SE page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/b52fea7c?page=43"> Åtgärd Datum: Åtgärd Datum: Åtgärd </a> <a title="202010-001 Bor Agarhandbok_SE page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/b52fea7c?page=44"> NorDan AB Grebbestadsvägen 8 457</a>