If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> ARBETSMARKNADS-, GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSFÖRVALTNINGENS PERSONALTIDNING | NR: 3 | 2016<br /> LÄRARE MED HÄSTJOBB<br /> ”DET ÄR EN LITE ANNORLUNDA VÄRLD.”<br /> TEMA EXTREMISM<br /> SEX SIDOR OM UTMANINGARNA FÖR DEMOKRATIN<br /> GÄSTKRÖNIKAN Aida Hadzialic, gymnasie- och kunskapslyftsminister UTBILDNING<br /> Hur ska gymnasiet se ut år 2020? ARBETSMARKNAD TAMU ska ge jobb köksvägen<br /> EDICO OPINION Artikel om yrkesutbildningar väcker reaktioner<br /> Vi ska fortsätta ge kraft att växa!<br /> VI SKAKAS AV terrordåden i världen, de skapar rädsla och osäkerhet. Men rädsla gör inte gott<br /> för ett öppet samhälle som vårt. Däremot behöver vi veta hur vi förhåller oss för att signalera<br /> om vi misstänker att unga utsatts för påtryckningar om radikalisering. Inom kort kommer<br /> också en ”check-lista” för stadens förvaltningar om vart vi vänder oss när vi blir bekymrade för<br /> något vi anar är fel. Det kommer ju så nära, när vi får veta att en ung Malm<a title="edico3_2016_WEBB page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/b558bbbd?page=1"> ARBETSMARKNADS-, GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSFÖ</a> <a title="edico3_2016_WEBB page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/b558bbbd?page=2"> Vi ska fortsätta ge kraft att växa! VI SKAKAS A</a> <a title="edico3_2016_WEBB page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/b558bbbd?page=3"> Innehåll 4 6 8 10 12 13 14 18 20 22</a> <a title="edico3_2016_WEBB page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/b558bbbd?page=4"> </a> <a title="edico3_2016_WEBB page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/b558bbbd?page=5"> Politisk strid om arbetet mot extremism Behövs de</a> <a title="edico3_2016_WEBB page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/b558bbbd?page=6"> TEMA EXTREMISM TIPS FÖR ATT MÖT</a> <a title="edico3_2016_WEBB page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/b558bbbd?page=7"> 3 Om en elev uttalar sig på ett sätt som inte är </a> <a title="edico3_2016_WEBB page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/b558bbbd?page=8"> Så utmanade nazism och kommunism skolan Skolan k</a> <a title="edico3_2016_WEBB page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/b558bbbd?page=9"> släppa intervjuandet – minnet är bedrägligt och t</a> <a title="edico3_2016_WEBB page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/b558bbbd?page=10"> Hur ska gymnasieskolorna i Malmö stad organiseras</a> <a title="edico3_2016_WEBB page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/b558bbbd?page=11"> objektivt som möjligt ska hon undersöka möjlighe-</a> <a title="edico3_2016_WEBB page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/b558bbbd?page=12"> Kommentarer till artikeln ”Flera förklaringar til</a> <a title="edico3_2016_WEBB page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/b558bbbd?page=13"> Gästkrönikan Aida Hadzialic ”Att drömma om en f</a> <a title="edico3_2016_WEBB page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/b558bbbd?page=14"> Mikael SvenSSon Mikael Svensson har fördelen a</a> <a title="edico3_2016_WEBB page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/b558bbbd?page=15"> </a> <a title="edico3_2016_WEBB page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/b558bbbd?page=16"> MIKAEL SVENSSON Arbetsplats: Malmö Lärlingscenter</a> <a title="edico3_2016_WEBB page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/b558bbbd?page=17"> på naturbruksutbildningen som då drevs av Frans S</a> <a title="edico3_2016_WEBB page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/b558bbbd?page=18"> YRKES-SM</a> <a title="edico3_2016_WEBB page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/b558bbbd?page=19"> </a> <a title="edico3_2016_WEBB page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/b558bbbd?page=20"> Modellskolan redovisades på slutkonferens </a> <a title="edico3_2016_WEBB page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/b558bbbd?page=21"> Eleverna mer oroliga för framtiden efter projekte</a> <a title="edico3_2016_WEBB page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/b558bbbd?page=22"> 22 | | nummer 3 | 2016</a> <a title="edico3_2016_WEBB page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/b558bbbd?page=23"> JOBBMALMÖ Amina fick en andra chans att utbilda s</a> <a title="edico3_2016_WEBB page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/b558bbbd?page=24"> TAMU visar köksvägen till arbetsmarknaden En ny </a> <a title="edico3_2016_WEBB page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/b558bbbd?page=25"> som är ett samarbete mellan Malmö stad, Arbetsför</a> <a title="edico3_2016_WEBB page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/b558bbbd?page=26"> Fördelningen av lärarlönelyftet för gymnasiet utr</a> <a title="edico3_2016_WEBB page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/b558bbbd?page=27"> UPPSNAPPAT DET BÖRJADE MED att eleverna skulle r</a> <a title="edico3_2016_WEBB page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/b558bbbd?page=28"> Returadress: MALMÖ STAD ARBETSMARKNADS-, GYMNASI</a>