If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Nr. 3 – 2013 Fagblad for hærens konstabler og korporaler<br /> Veteranernes sejr:<br /> Slut med<br /> seks-måneders-reglen<br /> Afviste sager<br /> genoptages<br /> Læs også:<br /> · 12 infirmerier skal lukke<br /> · Få styr på kompetencerne<br /> · Kæmpeopgave når 400<br /> containere og 200 kØretØjer skal<br /> hjem fra Afghanistan<br /> Udgiver:<br /> Hærens Konstabel- og<br /> Korporalforening<br /> Ansvarshavende redaktØr:<br /> Forbundsformand<br /> Flemming Vinther<br /> Journalistisk redaktØr:<br /> Lis Issa<br /> Forbundet: 33 93 65 22<br /> A-kasse og bogholderi:<br /> 86 82 61 88<br /> Lay-out:<br /> bo-soerensen.dk<br /> Grafisk produktion:<br /> Niels Bak – niba@adr.dk<br /> Redaktionen er afsluttet<br /> 23. juni 2013<br /> Fagligt Forsvar nr. 4/2013<br /> udkommer medio<br /> september 2013.<br /> Læserbreve/indlæg skal være<br /> redaktion<a title="FF3-13-web page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/b5df9179?page=1"> Nr. 3 – 2013 </a> <a title="FF3-13-web page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/b5df9179?page=2"> Udgiver: Hærens Konstabel- og Korporalforening </a> <a title="FF3-13-web page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/b5df9179?page=3"> FOTO: JENS BACH </a> <a title="FF3-13-web page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/b5df9179?page=4"> Få overblik over de væsentligste nyheder bragt på</a> <a title="FF3-13-web page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/b5df9179?page=5"> ljer på www.hkkf.dk > Aktuel </a> <a title="FF3-13-web page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/b5df9179?page=6"> Veteranernes sejr: Farvel til seks-måneders-regle</a> <a title="FF3-13-web page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/b5df9179?page=7">  300 veteraner fra hele landet demonstrerede mod</a> <a title="FF3-13-web page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/b5df9179?page=8"> Medalje for kampen mod seks-måneders-reglen Be</a> <a title="FF3-13-web page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/b5df9179?page=9"> FOTO: ROLF NIELSEN ver de serviceydelser til vet</a> <a title="FF3-13-web page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/b5df9179?page=10"> Rapport om veteransager påviser fejl på fejl En</a> <a title="FF3-13-web page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/b5df9179?page=11"> anerkendelse og stØtte Danmark fik sin f</a> <a title="FF3-13-web page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/b5df9179?page=12"> Finderup-bunkeren lukk Afklaring fØ lukketid bun</a> <a title="FF3-13-web page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/b5df9179?page=13"> FOTO: MORTEN FREDSLUND STOR INDSATS FRA UDSTIKKE</a> <a title="FF3-13-web page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/b5df9179?page=14"> FSU: 12 infirmerier lukkes, 159 stillinger nedlægg</a> <a title="FF3-13-web page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/b5df9179?page=15"> FHVs konstabler stort set slap med skrækken se </a> <a title="FF3-13-web page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/b5df9179?page=16"> Alka gØr det lidt lettere at lØfte udgifterne til</a> <a title="FF3-13-web page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/b5df9179?page=17"> Vi forlader et bedre Afghanistan, end vi kom til </a> <a title="FF3-13-web page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/b5df9179?page=18">  Hæren begyndte at hjemtage </a> <a title="FF3-13-web page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/b5df9179?page=19"> ge i hæren. Hvad kræver vores struktur ef- ter fo</a> <a title="FF3-13-web page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/b5df9179?page=20"> 19. juni overtog de afghanske sikkerhedsstyrker (</a> <a title="FF3-13-web page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/b5df9179?page=21"> BESPARELSER OG TILBUD MED DIT LO PLUS KORT TID T</a> <a title="FF3-13-web page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/b5df9179?page=22"> Styr på kompetencerne i DANILOG ”V</a> <a title="FF3-13-web page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/b5df9179?page=23"> Fagligt Forsvar besØgte et kompetenceafklaringsku</a> <a title="FF3-13-web page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/b5df9179?page=24"> Hæren skal have nyt artiller OffentliggØrelsen af</a> <a title="FF3-13-web page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/b5df9179?page=25"> isystem Ifølge Søren Høst, der er chef for</a> <a title="FF3-13-web page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/b5df9179?page=26"> KORT NYT Den nationale flagdag 5. september </a> <a title="FF3-13-web page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/b5df9179?page=27"> Navne Pris til forsvarets trænings-app Træn</a> <a title="FF3-13-web page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/b5df9179?page=28"> MAGASINPOST-UMM ID NR: 42525 Nye stØvler på vej </a>