If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> 11<br /> m e d i e r & k o m m u n i k a t i o n<br /> 25.<br /> SEPTEMBER<br /> 2013<br /> »Jeg vil gerne ses«<br /> 70-årige Bettina Heltberg kunne sagtens<br /> trække sig tilbage til bogreolerne på<br /> Østerbro – men hun afleverer stadig sine<br /> skånselsløse holdninger i Politikens spalter.<br /> Cavlingprisen 2013<br /> – indkaldelse af forslag<br /> Prisen gives til en journalist eller en gruppe af journalister i samarbejde, der i<br /> særlig grad har udvist initiativ og talent i 2013. Cavlingprisen blev indstiftet<br /> 18. december 1944 i anledning af journalistforbundets 40 års dag og til minde<br /> om forbundets stifter, journalisten og forfatteren Henrik Cavling (1858-1933).<br /> Forslag, der skal have været offentliggjort inden indsendelsesfristens udlØb,<br /> bedes indsendt til me@journalistforbundet.dk – skriv 'Cavling' i emnelinjen.<br /> Bilagsmateriale i form af avisklip, bØger, lyd og levende billeder med mere<br /> sendes pr. post<a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_11_2013 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/b834d338?page=1"> 11 m e d i e r & k o m m u n i k a t i o n 25.</a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_11_2013 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/b834d338?page=2"> Cavlingprisen 2013 – indkaldelse af forslag </a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_11_2013 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/b834d338?page=3"> leder som du spørger … illustration Jakob smed</a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_11_2013 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/b834d338?page=4"> overblik steen brogaard/Folketinget »Folk er næ</a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_11_2013 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/b834d338?page=5"> bag om billedet FotograF: Pier Casotti motiv: g</a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_11_2013 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/b834d338?page=6"> grafik DAGENS DIMITTENDLEDIGHED Mange journali</a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_11_2013 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/b834d338?page=7"> nyhed > medgang den verdensberømte ame- rika</a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_11_2013 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/b834d338?page=8"> management-lingo mediechefer er opfindsomme, når</a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_11_2013 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/b834d338?page=9"> farvel byline, goddag samlebÅnd Cheferne er glade</a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_11_2013 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/b834d338?page=10"> »man kan sagtens blive kastet ud i noget, man næs</a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_11_2013 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/b834d338?page=11"> 61% 2008 54% 2011 40% </a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_11_2013 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/b834d338?page=12"> i kø til fotokarrieren krisen i fotografbranchen </a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_11_2013 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/b834d338?page=13"> »det handler ikke om de andre. det handler om mig</a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_11_2013 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/b834d338?page=14"> af nysgerrighed. Vi hører så meget om kriminalite</a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_11_2013 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/b834d338?page=15"> »Jeg er desillusioneret i forhold til branch</a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_11_2013 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/b834d338?page=16"> »Det er bare godt for uafhængige, at traditi</a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_11_2013 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/b834d338?page=17"> 2 1 agent på engelsk med f</a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_11_2013 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/b834d338?page=18"> »Jeg er helt vild med …« det er helt almindeligt </a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_11_2013 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/b834d338?page=19"> »når et vm er ved at være slut, tænker jeg: hvor </a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_11_2013 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/b834d338?page=20"> jan schouby sportsredaktør på aarhus stiftstidend</a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_11_2013 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/b834d338?page=21"> »i den tid jeg har dækket agF, har det været en p</a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_11_2013 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/b834d338?page=22"> Pr Foto martin davidsen sportsjournalist på tips</a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_11_2013 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/b834d338?page=23"> min tale til tv 2 når mediefolk med tV 2-blod i å</a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_11_2013 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/b834d338?page=24"> »men du sagde Jo …« Journalister har i vid udstræ</a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_11_2013 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/b834d338?page=25"> ”journalisternes fokus på diskrepansen mel- lem, </a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_11_2013 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/b834d338?page=26"> Lars Løkke mestrede kun- sten at svare på noget a</a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_11_2013 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/b834d338?page=27"> annonCe KS og DJ dækker Danmark KS og DJ overveje</a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_11_2013 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/b834d338?page=28"> »Jeg nyder i al stilfærdighed at være alene.« 28</a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_11_2013 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/b834d338?page=29"> ytringsuartig Journalister er vant til at se dere</a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_11_2013 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/b834d338?page=30"> beTTina helTberg Om eT FællessKab, hUn FØler Tilh</a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_11_2013 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/b834d338?page=31"> aldrig et tæt, dagligt forhold til ham. Han var f</a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_11_2013 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/b834d338?page=32"> blad på Rådhuspladsen. Navnet på dagbladet bli- v</a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_11_2013 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/b834d338?page=33"> NN </a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_11_2013 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/b834d338?page=34"> debat Redigeret af chrisTine elisabeTh mØller d</a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_11_2013 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/b834d338?page=35"> fagligt talt illustration Jakob smedhagen Pligt</a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_11_2013 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/b834d338?page=36"> anmeldelser Redigeret af chrisTine elisabeTh mØl</a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_11_2013 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/b834d338?page=37"> deling af tV 2’s historie i tre faser: 1) 1988-19</a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_11_2013 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/b834d338?page=38"> anmeldelser Redigeret af chrisTine elisabeTh mØl</a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_11_2013 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/b834d338?page=39"> Jobskifte </a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_11_2013 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/b834d338?page=40"> medlemsnyt kalender 26. oktober </a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_11_2013 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/b834d338?page=41"> PRESSEKONTAKTEN Pressekontakten giver dig opdater</a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_11_2013 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/b834d338?page=42"> EUROPA-KOMMISSIONEN Kontor i Danmark Telefon 3314</a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_11_2013 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/b834d338?page=43"> LIF – LÆGEMIDDEL- INDUSTRIFORENINGEN Telefon 3927</a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_11_2013 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/b834d338?page=44"> FREELANCEANNONCER ÆLDREMOBILISERINGEN Telefon 3</a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_11_2013 page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/b834d338?page=45"> Journalist søges magasin. Web. mobile platforme.</a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_11_2013 page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/b834d338?page=46"> 46 Journalisten | 11 | 2013</a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_11_2013 page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/b834d338?page=47"> til Citat Foto: thomas nielsen tekSt: andreas m</a> <a title="Fagbladet_Journalisten_Nr_11_2013 page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/b834d338?page=48"> al henVendelse: Fagbladet Journalisten: Journalis</a>