<br /> <br /> NUMMER 3 - 2014 29. ÅRGANG<br /> ORGAN fOR NORSk IdREttSMEdISINSk fORENING/dNLf OG fAGGRUppEN fOR IdREttSfySIOtERApI<br /> Tema: Net voloreh enimp<br /> Skader og risikofaktorer blant<br /> norske kvinnelige fotballspillere<br /> Bokanmeldelse:<br /> Idrettsskader – diagnostikk og behandling<br /> Sammendrag til Høstkongressen<br /> Løpsanalyse:<br /> Rapport fra The International Running<br /> Symposium i Calgary<br /> Uspesifikke knesmerter<br /> Reisebrev fra ACMS<br /> Tema: Net voloreh enimp<br /> ISSN 0806 - 9328<br /> Organ for Norsk Idrettsmedisinsk<br /> Forening/DNLF og Faggruppen<br /> for Idrettsfysioterapi<br /> Nr. 1 – 2014 – Årgang 29<br /> Adresse<br /> Norsk Idrettsmedisin<br /> co. André Fagerborg<br /> Klinikk 24 AS, Strandgata 5/7<br /> 9008 Tromsø<br /> Utgiver<br /> Leder i NIMF: Eva Birkelund<br <a title="NIM_03_2014 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/b8949079?page=1"> NUMMER 3 - 2014 29. ÅRGANG ORGAN fOR </a> <a title="NIM_03_2014 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/b8949079?page=2"> Tema: Net voloreh enimp ISSN 0806 - 9328 Organ f</a> <a title="NIM_03_2014 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/b8949079?page=3"> 3 RedaktøRens kommentaR kjære NIM-leser! Okto</a> <a title="NIM_03_2014 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/b8949079?page=4"> Norsk forening for idrettsmedisin og fysisk akt</a> <a title="NIM_03_2014 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/b8949079?page=5"> 5 [Stripe her] ASPIT AS | Steinsrudvegen 1, 3</a> <a title="NIM_03_2014 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/b8949079?page=6"> Tema: Net voloreh enimp 6 </a> <a title="NIM_03_2014 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/b8949079?page=7"> Introduksjon Forekomsten av skader blant kvinneli</a> <a title="NIM_03_2014 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/b8949079?page=8"> Tema: Net voloreh enimp 8 Forts. fra foregående </a> <a title="NIM_03_2014 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/b8949079?page=9"> det rapportert totalt 171 skade</a> <a title="NIM_03_2014 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/b8949079?page=10"> 10 Forts. fra foregående side: Skad</a> <a title="NIM_03_2014 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/b8949079?page=11"> 11 Tema: Net voloreh enimp</a> <a title="NIM_03_2014 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/b8949079?page=12"> nye doktorgrader sPenstIGe,taLentFULLe GUtteR Ha</a> <a title="NIM_03_2014 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/b8949079?page=13"> HJeRtesCReenInG aV FotBaLLsPILLeRe GIR FaLsk tRYG</a> <a title="NIM_03_2014 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/b8949079?page=14"> skadeRIsIko BLant tIPPeLIGasPILLeRe Fredag 19. s</a> <a title="NIM_03_2014 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/b8949079?page=15"> HeLsemessIGe PLaGeR Hos PRoFesJoneLLe skIsmøRaRaR</a> <a title="NIM_03_2014 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/b8949079?page=16"> Tema: Net voloreh enimp 16 </a> <a title="NIM_03_2014 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/b8949079?page=17"> inspirere flere til å systematisere både tankegang</a> <a title="NIM_03_2014 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/b8949079?page=18"> abstracts til Høstkongressen 2014 18 takeda Nycom</a> <a title="NIM_03_2014 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/b8949079?page=19"> kg, p<0,001), trappeløp (4,3 trinn, p=0,002), og </a> <a title="NIM_03_2014 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/b8949079?page=20"> Tema: Net voloreh enimp 20 </a> <a title="NIM_03_2014 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/b8949079?page=21"> REtUR tIL IdREtt – Et MISVISENdE MÅL pÅ SUkSESS E</a> <a title="NIM_03_2014 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/b8949079?page=22"> Tema: Net voloreh enimp psykisk funksjon 87,9. M</a> <a title="NIM_03_2014 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/b8949079?page=23"> (SD 4.3)). På post-test hadde alle tre treningsgr</a> <a title="NIM_03_2014 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/b8949079?page=24"> Tema: Net voloreh enimp 24 Forts. fra foregående</a> <a title="NIM_03_2014 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/b8949079?page=25"> fySISk AktIVItEt OG OppLEVELSE AV LIVSkVALItEt BL</a> <a title="NIM_03_2014 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/b8949079?page=26"> Tema: Net voloreh enimp 26 Forts. fra foregående</a> <a title="NIM_03_2014 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/b8949079?page=27"> tensielle forskjeller mellom gruppene ble testet </a> <a title="NIM_03_2014 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/b8949079?page=28"> Tema: Net voloreh enimp 28 </a> <a title="NIM_03_2014 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/b8949079?page=29"> NYHET Gymna.ONE Benken der funksjonalitet mØter </a> <a title="NIM_03_2014 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/b8949079?page=30"> BLIKK PÅ FORSKNING Løpsrelaterte skader 30 </a> <a title="NIM_03_2014 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/b8949079?page=31"> </a> <a title="NIM_03_2014 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/b8949079?page=32"> 32 Forts. fra foregående side: Rapport fra Ca</a> <a title="NIM_03_2014 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/b8949079?page=33"> er en viktig faktor for forbedring av teknikk og </a> <a title="NIM_03_2014 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/b8949079?page=34"> 34 Forts. fra foregående side: Rapport fra Ca</a> <a title="NIM_03_2014 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/b8949079?page=35"> E6 ) LA verk P ks T 91 po </a> <a title="NIM_03_2014 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/b8949079?page=36"> Tema: Net voloreh enimp 36 Av E</a> <a title="NIM_03_2014 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/b8949079?page=37"> Tema: Net voloreh enimp Behandling • Lateral tra</a> <a title="NIM_03_2014 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/b8949079?page=38"> Tema: Net voloreh enimp 38 </a> <a title="NIM_03_2014 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/b8949079?page=39"> sin hjemmeside og på Facebooksiden for informasjo</a> <a title="NIM_03_2014 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/b8949079?page=40"> Informasjon fra autorisasjonskomiteen i nImF angå</a> <a title="NIM_03_2014 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/b8949079?page=41"> Har du sett den nye utgaven? Idrettsskader – diag</a> <a title="NIM_03_2014 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/b8949079?page=42"> Reisebrev fra american College of sports medicine</a> <a title="NIM_03_2014 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/b8949079?page=43"> Måling av scapulas posisjon 43 </a> <a title="NIM_03_2014 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/b8949079?page=44"> Tema: Net voloreh enimp 44 Forts. fra foregående</a> <a title="NIM_03_2014 page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/b8949079?page=45"> nYHeteR FRa senteR FoR IdRettsskadeFoRsknInG Les</a> <a title="NIM_03_2014 page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/b8949079?page=46"> Tema: Net voloreh enimp 46 Forts. fra f</a> <a title="NIM_03_2014 page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/b8949079?page=47"> Deretter har Get Set to innganger. Du kan velge å</a> <a title="NIM_03_2014 page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/b8949079?page=48"> KongReSSKAlendeR 48 2014 oKToBeR 22.</a>