If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> LEDEREN GENERALSEKRETÆREN REDAKTØREN<br /> Det skulle bare mangle at vi ikke tar et Bransjeundersøkelsen dokumenterer Advokatbladet har fått en hel<br /> aktivt ansvar også når våre medlemmer at bransjen er preget av stor bredde redaksjon, derfor pusser vi støvet<br /> kommer i problemer. side 64 og lange sprang. side 65 av honnnørordene. side 65<br /> Advokat bladet<br /> Nr. 4 – 2005<br /> 75. årgang<br /> Store prisforskjeller<br /> ■ ■ Inntektsforskjellene mellom advokatene er store<br /> i Norge. Dette viser tall fra den største bransjeunder-<br /> søkelsen Advokatforeningen har foretatt.<br /> Laveste timepris er 500 kroner, mens høyeste er 2410<br /> kroner. Gjennomsnittsinntekte<a title="Advokatbladet nr. 4/2005 - Advokatforeningen, JUS, DNA page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/b91ea1bc?page=1"> LEDEREN </a> <a title="Advokatbladet nr. 4/2005 - Advokatforeningen, JUS, DNA page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/b91ea1bc?page=2"> </a> <a title="Advokatbladet nr. 4/2005 - Advokatforeningen, JUS, DNA page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/b91ea1bc?page=3"> INNHOLD NR 4 APRIL 2005 REDAKSJONEN A</a> <a title="Advokatbladet nr. 4/2005 - Advokatforeningen, JUS, DNA page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/b91ea1bc?page=4"> Bransjeundersøkelsen ■ Advokater tjener godt, me</a> <a title="Advokatbladet nr. 4/2005 - Advokatforeningen, JUS, DNA page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/b91ea1bc?page=5"> gir fakta på bordet advokater tjener mest i en al</a> <a title="Advokatbladet nr. 4/2005 - Advokatforeningen, JUS, DNA page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/b91ea1bc?page=6"> ◗ 6si3espårovsæenret avveladdrevvonkeatosgelesfkf</a> <a title="Advokatbladet nr. 4/2005 - Advokatforeningen, JUS, DNA page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/b91ea1bc?page=7"> ◗ LHaøvyesteopgiitetiimepriis::NOK 254010,-. ◗ Yk</a> <a title="Advokatbladet nr. 4/2005 - Advokatforeningen, JUS, DNA page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/b91ea1bc?page=8"> Ti mistet bevillingen, færre får irettesettelse A</a> <a title="Advokatbladet nr. 4/2005 - Advokatforeningen, JUS, DNA page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/b91ea1bc?page=9"> Advokatenes tilsyns- og disiplinærsystem består </a> <a title="Advokatbladet nr. 4/2005 - Advokatforeningen, JUS, DNA page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/b91ea1bc?page=10"> 17 fikk advarsler Tilsynsrådet har også meddelt 1</a> <a title="Advokatbladet nr. 4/2005 - Advokatforeningen, JUS, DNA page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/b91ea1bc?page=11"> Endringer i straffeprosess- loven og politiloven </a> <a title="Advokatbladet nr. 4/2005 - Advokatforeningen, JUS, DNA page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/b91ea1bc?page=12"> lovforslagene med at utvik- lingstrekk i kriminal</a> <a title="Advokatbladet nr. 4/2005 - Advokatforeningen, JUS, DNA page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/b91ea1bc?page=13"> Mye nytt i tinglysing I løpet av innevæ- rende </a> <a title="Advokatbladet nr. 4/2005 - Advokatforeningen, JUS, DNA page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/b91ea1bc?page=14"> – Snakk forståeleg om – På andre akademiske fagfe</a> <a title="Advokatbladet nr. 4/2005 - Advokatforeningen, JUS, DNA page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/b91ea1bc?page=15"> juss! tenkte med jamne mellom- rom tilstår brots</a> <a title="Advokatbladet nr. 4/2005 - Advokatforeningen, JUS, DNA page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/b91ea1bc?page=16"> felles moral. Slik det har vore i det pluralistis</a> <a title="Advokatbladet nr. 4/2005 - Advokatforeningen, JUS, DNA page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/b91ea1bc?page=17"> s er kommet for å bli Siden 2003 har mer enn</a> <a title="Advokatbladet nr. 4/2005 - Advokatforeningen, JUS, DNA page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/b91ea1bc?page=18"> Sparer tid og penger med diktafon og post Har ikk</a> <a title="Advokatbladet nr. 4/2005 - Advokatforeningen, JUS, DNA page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/b91ea1bc?page=19"> Advokat bladet </a> <a title="Advokatbladet nr. 4/2005 - Advokatforeningen, JUS, DNA page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/b91ea1bc?page=20"> Jusstudenter lærer be Cato Gullichsen er en av de</a> <a title="Advokatbladet nr. 4/2005 - Advokatforeningen, JUS, DNA page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/b91ea1bc?page=21"> driftsoppstart i Asia Cato Gullichsen og stud</a> <a title="Advokatbladet nr. 4/2005 - Advokatforeningen, JUS, DNA page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/b91ea1bc?page=22"> UTDANNING der- skolen å finne en internship-plas</a> <a title="Advokatbladet nr. 4/2005 - Advokatforeningen, JUS, DNA page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/b91ea1bc?page=23"> Faggruppen for entreprise og mekling Gruppen har</a> <a title="Advokatbladet nr. 4/2005 - Advokatforeningen, JUS, DNA page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/b91ea1bc?page=24"> Mange fallgruber for – Uvitenhet fører mange nord</a> <a title="Advokatbladet nr. 4/2005 - Advokatforeningen, JUS, DNA page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/b91ea1bc?page=25"> nordmenn i Spania Arild Strømsmoen og Bjør</a> <a title="Advokatbladet nr. 4/2005 - Advokatforeningen, JUS, DNA page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/b91ea1bc?page=26"> I tillegg går de glipp av gevinstbeskatningen. De</a> <a title="Advokatbladet nr. 4/2005 - Advokatforeningen, JUS, DNA page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/b91ea1bc?page=27"> ift i Spania Grunnbeløp i euro (Base Liquidable)</a> <a title="Advokatbladet nr. 4/2005 - Advokatforeningen, JUS, DNA page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/b91ea1bc?page=28"> Moderat fart for ny – Jeg tror på et prinsipp som</a> <a title="Advokatbladet nr. 4/2005 - Advokatforeningen, JUS, DNA page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/b91ea1bc?page=29"> Oslo-leder </a> <a title="Advokatbladet nr. 4/2005 - Advokatforeningen, JUS, DNA page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/b91ea1bc?page=30"> Hyggelig og ryddig på landet – Skriv at vi har de</a> <a title="Advokatbladet nr. 4/2005 - Advokatforeningen, JUS, DNA page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/b91ea1bc?page=31"> Trine Buttingsrud Mathiesen – Det også. Loven so</a> <a title="Advokatbladet nr. 4/2005 - Advokatforeningen, JUS, DNA page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/b91ea1bc?page=32"> av, vil vi tro, men begivenheten ble ikke en</a> <a title="Advokatbladet nr. 4/2005 - Advokatforeningen, JUS, DNA page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/b91ea1bc?page=33"> sielt godt. En mann hadde nektet å betale sin reg</a> <a title="Advokatbladet nr. 4/2005 - Advokatforeningen, JUS, DNA page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/b91ea1bc?page=34"> standen har vært offentlige fra første stund. Man</a> <a title="Advokatbladet nr. 4/2005 - Advokatforeningen, JUS, DNA page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/b91ea1bc?page=35"> </a> <a title="Advokatbladet nr. 4/2005 - Advokatforeningen, JUS, DNA page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/b91ea1bc?page=36"> www.eurojuris.no av Reidar Nygård (reida</a> <a title="Advokatbladet nr. 4/2005 - Advokatforeningen, JUS, DNA page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/b91ea1bc?page=37"> JU§ NYTT Advokat bladets fagsider </a> <a title="Advokatbladet nr. 4/2005 - Advokatforeningen, JUS, DNA page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/b91ea1bc?page=38"> Endringer i dokument- avgiftloven mv. Endringe</a> <a title="Advokatbladet nr. 4/2005 - Advokatforeningen, JUS, DNA page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/b91ea1bc?page=39"> Straffutmåling for erverv av små kvanta narkotika</a> <a title="Advokatbladet nr. 4/2005 - Advokatforeningen, JUS, DNA page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/b91ea1bc?page=40"> Grunnbok-registrering av ret- tigheter i borettsl</a> <a title="Advokatbladet nr. 4/2005 - Advokatforeningen, JUS, DNA page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/b91ea1bc?page=41"> LEDIG PLASS I ADVOKATFELLESSKAP </a> <a title="Advokatbladet nr. 4/2005 - Advokatforeningen, JUS, DNA page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/b91ea1bc?page=42"> Tunisiske advokater mot politi el Sharon om å</a> <a title="Advokatbladet nr. 4/2005 - Advokatforeningen, JUS, DNA page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/b91ea1bc?page=43"> Årsmøte i Finnmark: Alle medlemmene aktive Finnm</a> <a title="Advokatbladet nr. 4/2005 - Advokatforeningen, JUS, DNA page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/b91ea1bc?page=44"> Feilbehandling ikke m glupske advokater See you i</a> <a title="Advokatbladet nr. 4/2005 - Advokatforeningen, JUS, DNA page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/b91ea1bc?page=45"> atfat for Advokater går hardt ut Selv om Norge e</a> <a title="Advokatbladet nr. 4/2005 - Advokatforeningen, JUS, DNA page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/b91ea1bc?page=46"> Alle helsearbeidere risikerer å gjøre feil, men b</a> <a title="Advokatbladet nr. 4/2005 - Advokatforeningen, JUS, DNA page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/b91ea1bc?page=47"> – Poenget med det er at det skal bli mindre risik</a> <a title="Advokatbladet nr. 4/2005 - Advokatforeningen, JUS, DNA page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/b91ea1bc?page=48"> Norges første kvinnel Norges første kvinnelige ba</a> <a title="Advokatbladet nr. 4/2005 - Advokatforeningen, JUS, DNA page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/b91ea1bc?page=49"> ige Barrister å manøvrere i fremmede syste</a> <a title="Advokatbladet nr. 4/2005 - Advokatforeningen, JUS, DNA page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/b91ea1bc?page=50"> Humlen overtar Oslo Lederskifte i Oslo krets. Ari</a> <a title="Advokatbladet nr. 4/2005 - Advokatforeningen, JUS, DNA page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/b91ea1bc?page=51"> krets i Oslo krets: Leder Arild Humlen. Nestlede</a> <a title="Advokatbladet nr. 4/2005 - Advokatforeningen, JUS, DNA page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/b91ea1bc?page=52"> Hovedstyrets møte 8. mars Tilstede: Anders Ryssda</a> <a title="Advokatbladet nr. 4/2005 - Advokatforeningen, JUS, DNA page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/b91ea1bc?page=53"> Det går med mye kaffe og frukt på Hovedstyrets mø</a> <a title="Advokatbladet nr. 4/2005 - Advokatforeningen, JUS, DNA page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/b91ea1bc?page=54"> Familiejuss og Gothrock – Når jeg prosederer får </a> <a title="Advokatbladet nr. 4/2005 - Advokatforeningen, JUS, DNA page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/b91ea1bc?page=55"> Advokat Bjørn Alexander Brem </a> <a title="Advokatbladet nr. 4/2005 - Advokatforeningen, JUS, DNA page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/b91ea1bc?page=56"> Detaljert og grundig om menneskerettig- heter i s</a> <a title="Advokatbladet nr. 4/2005 - Advokatforeningen, JUS, DNA page 57" href="http://viewer.zmags.com/publication/b91ea1bc?page=57"> Lovhjemmel for politivedtekter Av Redaktør Knut </a> <a title="Advokatbladet nr. 4/2005 - Advokatforeningen, JUS, DNA page 58" href="http://viewer.zmags.com/publication/b91ea1bc?page=58"> Advokaters ytringsfrihet- og plikt Av advokat Ha</a> <a title="Advokatbladet nr. 4/2005 - Advokatforeningen, JUS, DNA page 59" href="http://viewer.zmags.com/publication/b91ea1bc?page=59"> Forliksrådene og rettssikkerheten Av advokat Gei</a> <a title="Advokatbladet nr. 4/2005 - Advokatforeningen, JUS, DNA page 60" href="http://viewer.zmags.com/publication/b91ea1bc?page=60"> oppløses og tvangssalg foretas av namsmyndigheten</a> <a title="Advokatbladet nr. 4/2005 - Advokatforeningen, JUS, DNA page 61" href="http://viewer.zmags.com/publication/b91ea1bc?page=61"> Klage mot motpartens advokat – et avgjørende feil</a> <a title="Advokatbladet nr. 4/2005 - Advokatforeningen, JUS, DNA page 62" href="http://viewer.zmags.com/publication/b91ea1bc?page=62"> Arbeidet med sjekkl nyetablerere pågår Ingen bør</a> <a title="Advokatbladet nr. 4/2005 - Advokatforeningen, JUS, DNA page 63" href="http://viewer.zmags.com/publication/b91ea1bc?page=63"> iste for vere fra medlemmer som er i star</a> <a title="Advokatbladet nr. 4/2005 - Advokatforeningen, JUS, DNA page 64" href="http://viewer.zmags.com/publication/b91ea1bc?page=64"> – Betryggende å starte – Jeg søkte om fast opphol</a> <a title="Advokatbladet nr. 4/2005 - Advokatforeningen, JUS, DNA page 65" href="http://viewer.zmags.com/publication/b91ea1bc?page=65"> i et kontorfellesskap – Jeg trodde ikke jeg</a> <a title="Advokatbladet nr. 4/2005 - Advokatforeningen, JUS, DNA page 66" href="http://viewer.zmags.com/publication/b91ea1bc?page=66"> Henvendelse direkte til motpart Regler for god </a> <a title="Advokatbladet nr. 4/2005 - Advokatforeningen, JUS, DNA page 67" href="http://viewer.zmags.com/publication/b91ea1bc?page=67"> Advokatbladets «grønne sider» presenterer leserne</a> <a title="Advokatbladet nr. 4/2005 - Advokatforeningen, JUS, DNA page 68" href="http://viewer.zmags.com/publication/b91ea1bc?page=68"> ANDRES MENING Obligatorisk medlemskap Under de</a> <a title="Advokatbladet nr. 4/2005 - Advokatforeningen, JUS, DNA page 69" href="http://viewer.zmags.com/publication/b91ea1bc?page=69"> GENERALSEKRETÆREN Mytene sprekker ADVOKATFORENI</a> <a title="Advokatbladet nr. 4/2005 - Advokatforeningen, JUS, DNA page 70" href="http://viewer.zmags.com/publication/b91ea1bc?page=70"> Ny journalist i Advokatbladet 1. april begynte Ai</a> <a title="Advokatbladet nr. 4/2005 - Advokatforeningen, JUS, DNA page 71" href="http://viewer.zmags.com/publication/b91ea1bc?page=71"> MØTER Seminar om reiseregninger Noraudit invit</a> <a title="Advokatbladet nr. 4/2005 - Advokatforeningen, JUS, DNA page 72" href="http://viewer.zmags.com/publication/b91ea1bc?page=72"> 70 ÅR SIDEN Kritikk mot Retstidende I Retstidend</a> <a title="Advokatbladet nr. 4/2005 - Advokatforeningen, JUS, DNA page 73" href="http://viewer.zmags.com/publication/b91ea1bc?page=73"> 50 ÅR SIDEN Fotografering i retten (…) Fotografe</a> <a title="Advokatbladet nr. 4/2005 - Advokatforeningen, JUS, DNA page 74" href="http://viewer.zmags.com/publication/b91ea1bc?page=74"> Nasjonalforeningen Det norske råd for hjerte- og </a> <a title="Advokatbladet nr. 4/2005 - Advokatforeningen, JUS, DNA page 75" href="http://viewer.zmags.com/publication/b91ea1bc?page=75"> ANNONSEINDEKS Bransje Annonser </a> <a title="Advokatbladet nr. 4/2005 - Advokatforeningen, JUS, DNA page 76" href="http://viewer.zmags.com/publication/b91ea1bc?page=76"> </a>