If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Udvalgsberetning 2014<br /> for fSr - DanSke reviSorer<br /> – Udvalgene udgør det faglige fundament<br /> for foreningens arbejde. Uanset om det<br /> handler om den politiske interessevare-<br /> tagelse, faglig support eller de mere udad-<br /> vendte aktiviteter, så er omdrejningspunktet<br /> det arbejde, der løftes i de faglige udvalg”.<br /> codan.dk<br /> Kan du lØfte<br /> dit ansvar?<br /> Som revisor er en revisoransvarsforsikring<br /> lovpligtig – den dækker i forbindelse med<br /> regnskabsrevision og erklæringsudstedelse.<br /> Men det er ikke det eneste, du kan stilles til<br /> ansvar for.<br /> Med Codan Revisoransvar får du også<br /> hjælp ved fx underslæb, tab af dokumenter<br /> og tingskade. Og bliver du involveret i en<br /> erstatnings- eller skadesag, hjælper vi dig<br /> T<br /> hele vejen: Vi tager os af forarbejde, forhand-<br /> ling og retsarbejde – og af en eventuel<br /> erstatning. Så kan du koncentrere<a title="STATUS 2014 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9a185af?page=1"> Udvalgsberetning 2014 for fSr - DanSke reviSorer </a> <a title="STATUS 2014 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9a185af?page=2"> codan.dk Kan du lØfte dit ansvar? </a> <a title="STATUS 2014 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9a185af?page=3"> Indhold </a> <a title="STATUS 2014 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9a185af?page=4"> S. / 4 </a> <a title="STATUS 2014 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9a185af?page=5"> Hvordan vil du helst fra A til B? CaseWa</a> <a title="STATUS 2014 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9a185af?page=6"> S. / 6 </a> <a title="STATUS 2014 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9a185af?page=7"> revIsIonsteknIsk Udvalg </a> <a title="STATUS 2014 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9a185af?page=8"> S. / 8 </a> <a title="STATUS 2014 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9a185af?page=9"> revIsIonsteknIsk Udvalg </a> <a title="STATUS 2014 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9a185af?page=10"> S. / 10 </a> <a title="STATUS 2014 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9a185af?page=11"> regnskabsteknIsk Udvalg </a> <a title="STATUS 2014 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9a185af?page=12"> S. / 12 </a> <a title="STATUS 2014 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9a185af?page=13"> regnskabsteknIsk Udvalg </a> <a title="STATUS 2014 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9a185af?page=14"> S. / 14 </a> <a title="STATUS 2014 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9a185af?page=15"> skatteUdvalget </a> <a title="STATUS 2014 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9a185af?page=16"> S. / 16 </a> <a title="STATUS 2014 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9a185af?page=17"> skatteUdvalget </a> <a title="STATUS 2014 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9a185af?page=18"> S. / 18 </a> <a title="STATUS 2014 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9a185af?page=19"> etIkUdvalget </a> <a title="STATUS 2014 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9a185af?page=20"> S. / 20 </a> <a title="STATUS 2014 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9a185af?page=21"> KAN 3.500 REVISORER TAGE FEJL? Sikkerhed og </a> <a title="STATUS 2014 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9a185af?page=22"> S. / 22 </a> <a title="STATUS 2014 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9a185af?page=23"> responsUmUdvalget </a> <a title="STATUS 2014 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9a185af?page=24"> S. / 24 </a> <a title="STATUS 2014 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9a185af?page=25"> Din platform til effektiv økonomistyring Struktu</a> <a title="STATUS 2014 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9a185af?page=26"> S. / 26 </a> <a title="STATUS 2014 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9a185af?page=27"> det fInansIelle Udvalg </a> <a title="STATUS 2014 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9a185af?page=28"> S. / 28 </a> <a title="STATUS 2014 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9a185af?page=29"> Fordi rådgivning er mere end viden K</a> <a title="STATUS 2014 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9a185af?page=30"> S. / 30 </a> <a title="STATUS 2014 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9a185af?page=31"> smv-Udvalget </a> <a title="STATUS 2014 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9a185af?page=32"> S. / 32 </a> <a title="STATUS 2014 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9a185af?page=33"> År 3 nærmer sig sin afslutning ursusplan.fsr.dk</a> <a title="STATUS 2014 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9a185af?page=34"> S. / 34 </a> <a title="STATUS 2014 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9a185af?page=35"> InformatIkUdvalget </a> <a title="STATUS 2014 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9a185af?page=36"> S. / 36 </a> <a title="STATUS 2014 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9a185af?page=37"> Fremtidens årsrapport er digital </a> <a title="STATUS 2014 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9a185af?page=38"> S. / 38 </a> <a title="STATUS 2014 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9a185af?page=39"> Csr-Udvalget </a> <a title="STATUS 2014 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9a185af?page=40"> S. / 40 </a> <a title="STATUS 2014 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9a185af?page=41"> Pension, der handler om meget mere end Pension </a> <a title="STATUS 2014 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9a185af?page=42"> S. / 42 </a> <a title="STATUS 2014 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9a185af?page=43"> Udvalget for revIsIon af offentlIg vIrksomhed </a> <a title="STATUS 2014 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9a185af?page=44"> S. / 44 </a> <a title="STATUS 2014 page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9a185af?page=45"> Indhold i IT Revisor: • Kvalitetsstyring • Regnsk</a> <a title="STATUS 2014 page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9a185af?page=46"> S. / 46 </a> <a title="STATUS 2014 page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9a185af?page=47"> BØRSUDVALGeT </a> <a title="STATUS 2014 page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9a185af?page=48"> S. / 48 STATUS </a> <a title="STATUS 2014 page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9a185af?page=49"> </a> <a title="STATUS 2014 page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9a185af?page=50"> S. / 50 STATUS </a> <a title="STATUS 2014 page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9a185af?page=51"> KVALITeTSUDVALGeT </a> <a title="STATUS 2014 page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9a185af?page=52"> S. / 52 STATUS </a> <a title="STATUS 2014 page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9a185af?page=53"> Du og dine kunder opnår fordele ved indførelse af</a> <a title="STATUS 2014 page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9a185af?page=54"> S. / 54 STATUS </a> <a title="STATUS 2014 page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9a185af?page=55"> eFTeRUDDANNeLSeSUDVALGeT </a> <a title="STATUS 2014 page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9a185af?page=56"> S. / 56 STATUS STATUS 2014 vIDSTE DU AT</a> <a title="STATUS 2014 page 57" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9a185af?page=57"> SR-AKADemIUDVALGeT </a> <a title="STATUS 2014 page 58" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9a185af?page=58"> S. / 58 STATUS </a> <a title="STATUS 2014 page 59" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9a185af?page=59"> En fremtidssikret lØsning! Der understØtter HELE </a> <a title="STATUS 2014 page 60" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9a185af?page=60"> Vil du have 500 kr. i hånden eller 1.000 kr. i ba</a>