If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Foto: Ulrica Winberg-Jonsson<br /> NORRA<br /> Medlem<br /> Nr 3, sept. 2019 a<br /> För dig som är medlem i Norra Skogsägarn<br /> +<br /> = SANT!<br /> II<br /> I<br /> NYA VÄGTJÄNSTER<br /> KÄRNAN MEDLEMSORGAN SAT ONEN<br /> GSBRAND<br /> II<br /> E<br /> FTERBEVAKN NG V D SKO<br /> II<br /> L T KEN<br /> II<br /> PÅ GÅNG NÄR NGSPO<br /> Norra sponsrar jämställt<br /> Text: Jonas Eriksson<br /> Idrottsrörelsen präglas till stor del fort-<br /> farande av manliga normer och makt-<br /> strukturer, där män även gynnas vad<br /> gäller sponsring. Av den anledningen<br /> beslutade Norra redan 2012 att ingå ett<br /> avtal med FairPay Foundation, en stiftelse<br /> som arbetar för att alla människor oavsett<br /> kön ska få samma möjligheter att utöva<br /> idrott. Inför 2019 har Norra tecknat<a title="Norra Medlem 3/2019 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9e6dd6b?page=1"> Foto: Ulrica Winberg-Jonsson NORRA Medlem Nr 3,</a> <a title="Norra Medlem 3/2019 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9e6dd6b?page=2"> Efterbevakning vid skogsbrand – lärorik skogskväl</a> <a title="Norra Medlem 3/2019 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9e6dd6b?page=3"> Nya mätbestämmelser för massaved Text: Satu Aguil</a> <a title="Norra Medlem 3/2019 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9e6dd6b?page=4"> Skogsbruksområdet – kärnan i medlemsorganisatione</a> <a title="Norra Medlem 3/2019 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9e6dd6b?page=5"> Nya vägtjänster för lönsamt skogsbruk Fungerande</a> <a title="Norra Medlem 3/2019 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9e6dd6b?page=6"> Norra stolt sponsor av Piteå IF dam + = SANT! P</a> <a title="Norra Medlem 3/2019 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9e6dd6b?page=7"> På gång i näringspolitiken Norrbotniabanans drag</a> <a title="Norra Medlem 3/2019 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9e6dd6b?page=8"> Returer till: Norra Skogsägarna ek. för. B Postti</a>