If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Lokalbestyrelsen for Aabenraa<br /> Årsprogram<br /> august 2019 – juni 2020<br /> Velkommen til vores nye Årsprogram<br /> Det er en glæde for os, at vi nu kan præsentere jer for programmet der dækker fra<br /> august 2019 til juni 2020.<br /> Fællesspisning præger dette Årsprogram fordi vi har erfaret, at god mad nu en gang<br /> smager bedre når man er flere til bords.<br /> Derfor en opfordring til også at tage naboen med til spisearrangementer, foredrag<br /> eller på en af vore mange ture.<br /> Dette års udflugt på ”Ældredagen” går til Schackenborg Slot, hvor vi får en<br /> rundvisning, og efterfØlgende frokost på Schackenborg Slotskro.<br /> HØjskoledagen går denne gang til LØgumkloster Kirke og Refugium, men læs mere<br /> om dette og mange af de andre ture, foredrag, generationsmØder,<br /> motionsaktiviteter og muligheder for hjælp og rådgivning på de kommende sider.<br /> God læselyst! – vi glæder os til at mØde jer <a title="program-2019-2020-trykker-PDF page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9f69cef?page=1"> Lokalbestyrelsen for Aabenraa </a> <a title="program-2019-2020-trykker-PDF page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9f69cef?page=2"> Velkommen til vores nye Årsprogram Det er en glæ</a> <a title="program-2019-2020-trykker-PDF page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9f69cef?page=3"> Tilmelding og betaling Tilmelding til ture og ar</a> <a title="program-2019-2020-trykker-PDF page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9f69cef?page=4"> StØtte og vejledning Medlemsrådgivning: Telefoner</a> <a title="program-2019-2020-trykker-PDF page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9f69cef?page=5"> IT – computer – tablet - iPad – smartphone - iPho</a> <a title="program-2019-2020-trykker-PDF page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9f69cef?page=6"> Kalenderen 2019 August 27. ”Ældr</a> <a title="program-2019-2020-trykker-PDF page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9f69cef?page=7"> ”Ældredagen” - Bustur til Sc</a> <a title="program-2019-2020-trykker-PDF page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9f69cef?page=8"> Gåtur foredrag ”Aabenraa i gamle dage” </a> <a title="program-2019-2020-trykker-PDF page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9f69cef?page=9"> </a> <a title="program-2019-2020-trykker-PDF page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9f69cef?page=10"> Danmark spiser sammen Som et led </a> <a title="program-2019-2020-trykker-PDF page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9f69cef?page=11"> Fællessang, mad – musik og underholdning </a> <a title="program-2019-2020-trykker-PDF page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9f69cef?page=12"> Fra Raquel Rastenni til The Beatles </a> <a title="program-2019-2020-trykker-PDF page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9f69cef?page=13"> Bustur – Moesgård Museum, Århus V</a> <a title="program-2019-2020-trykker-PDF page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9f69cef?page=14"> Bustur – Vestslesvig med Torben Ølholm </a> <a title="program-2019-2020-trykker-PDF page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9f69cef?page=15"> Faste aktiviteter Badminton: mandag-tirsdag-onsd</a> <a title="program-2019-2020-trykker-PDF page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9f69cef?page=16"> Den rØde streg-----------------------------------</a>