If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> JU§NYTT nr. 5/2016<br /> Advokatens fagsider er skrevet av lagdommer i Borgarting lagmannsrett, Per Racin Fosmark.<br /> Han har over 25 års erfaring som advokat og møterett for Høyesterett. Fosmark er leder av<br /> Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester og er redaktør av Lovdatas sivile flaggsaker.<br /> E-post: per.racin.fosmark@domstol.no<br /> Telefon: 21 55 85 56<br /> Prisoverslag ved elektro­<br /> entreprise på boligeiendom<br /> Høyesterett avsa 12. april 2016 enstemmig<br /> dom – HR­2016–761­A – som gjaldt<br /> prisoverslag ved elektroentreprise på en<br /> boligeiendom. Bakgrunnen for saken var<br /> full ombygging av en større bolig i Oslo.<br /> Etter bustadoppføringsloven § 1 tredje<br /> ledd tredje punktum skal full ombygging<br /> likestilles med oppføring. Høyesterett<br /> klargjør i dommen når det er gitt pris­<br /> overslag med virkninger som følger av<br /> bustadoppføringsloven § 41 tredje<br /> ledd, so<a title="Ju&sect;Nytt mai 2016 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc0dbeaf?page=1"> JU§NYTT nr. 5/2016 Advokatens fagsider er skrevet</a> <a title="Ju&sect;Nytt mai 2016 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc0dbeaf?page=2"> JU§NYTT nr. 5/2016 Ny kommunal husleiegaranti K</a> <a title="Ju&sect;Nytt mai 2016 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc0dbeaf?page=3"> Habilitet – dommer gift med partner i et mindr</a> <a title="Ju&sect;Nytt mai 2016 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc0dbeaf?page=4"> JU§NYTT nr. 5/2016 Ansattes ytringsfrihet og </a> <a title="Ju&sect;Nytt mai 2016 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc0dbeaf?page=5"> Breivik­dommen – sonings­ forhold Oslo tingre</a> <a title="Ju&sect;Nytt mai 2016 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc0dbeaf?page=6"> JU§NYTT nr. 5/2016 Segway er «motorvogn» En</a>