If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> ÅRSRAPPORT 2015<br /> Tandlægeforeningen<br /> Amaliegade 17<br /> 1256 København K<br /> Tlf. 70 25 77 11<br /> Fax 70 25 16 37<br /> info@tandlaegeforeningen.dk<br /> www.tandlaegeforeningen.dk<br /> Fotograf: Jeppe Carlsen<br /> Design: Synergi Reklamebureau Webbureau<br /> INDHOLDSFORTEGNELSE<br /> 5 FORORD<br /> 6 ÅRET DER GIK – KALENDER 2015<br /> 14 ÅRETS BEGIVENHEDER - OFFENTLIGT ANSATTE TANDLÆGER<br /> 16 ÅRETS BEGIVENHEDER - PRIVATANSATTE TANDLÆGER<br /> 18 ÅRETS BEGIVENHEDER - KLINIKEJERE<br /> 21 TANDLÆGEFORENINGENS POLITISKE INDFLYDELSE, INDSATS<br /> OG RESULTATER 2015<br /> 22 NØGLETAL 2015<br /> 30 MEDLEMSSERVICE – DET FÅR DU FOR DIT KONTINGENT<br /> 36 STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER 2015 – 2020<br /> 40 REGNSKAB 2015<br /> 55 BUDGET 2016 OG 2017<br /> 3<br /> 4<br /> Tandlægeforeningen (TF) vil være en<br /> forening, som alle tandlæger finder det at-<br /> traktivt at være medlem af. Sådan lyder en<b<a title="TF_aarsrapport_2015_FINAL page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc11bab8?page=1"> ÅRSRAPPORT 2015</a> <a title="TF_aarsrapport_2015_FINAL page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc11bab8?page=2"> Tandlægeforeningen Amaliegade 17 1256 København K</a> <a title="TF_aarsrapport_2015_FINAL page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc11bab8?page=3"> INDHOLDSFORTEGNELSE 5 FORORD 6 ÅRET D</a> <a title="TF_aarsrapport_2015_FINAL page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc11bab8?page=4"> 4</a> <a title="TF_aarsrapport_2015_FINAL page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc11bab8?page=5"> Tandlægeforeningen (TF) vil være en forening, som</a> <a title="TF_aarsrapport_2015_FINAL page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc11bab8?page=6"> ÅRET DER GIK JANUAR </a> <a title="TF_aarsrapport_2015_FINAL page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc11bab8?page=7"> APRIL MAJ </a> <a title="TF_aarsrapport_2015_FINAL page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc11bab8?page=8"> ÅRET DER GIK JULI </a> <a title="TF_aarsrapport_2015_FINAL page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc11bab8?page=9"> OKTOBER NOVEMBER </a> <a title="TF_aarsrapport_2015_FINAL page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc11bab8?page=10"> ÅRET DER GIK STIGENDE TILFREDSHED </a> <a title="TF_aarsrapport_2015_FINAL page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc11bab8?page=11"> FØRSTE OPGØRELSE EVALUERING</a> <a title="TF_aarsrapport_2015_FINAL page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc11bab8?page=12"> ÅRET DER GIK DENTALJOB SÆTTER </a> <a title="TF_aarsrapport_2015_FINAL page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc11bab8?page=13"> 13</a> <a title="TF_aarsrapport_2015_FINAL page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc11bab8?page=14"> ÅRETS BEGIVENHEDER - OFFENTLIGT ANSATTE TANDLÆGE</a> <a title="TF_aarsrapport_2015_FINAL page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc11bab8?page=15"> LØN- PERSON- SAGER SAGER Ko</a> <a title="TF_aarsrapport_2015_FINAL page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc11bab8?page=16"> ÅRETS BEGIVENHEDER - PRIVATANSATTE TANDLÆGER </a> <a title="TF_aarsrapport_2015_FINAL page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc11bab8?page=17"> 17</a> <a title="TF_aarsrapport_2015_FINAL page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc11bab8?page=18"> ÅRETS BEGIVENHEDER - KLINIKEJERE NY BU</a> <a title="TF_aarsrapport_2015_FINAL page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc11bab8?page=19"> HENVENDELSER TIL AFDELINGEN FOR RÅDGIVNING AF KLI</a> <a title="TF_aarsrapport_2015_FINAL page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc11bab8?page=20"> 20</a> <a title="TF_aarsrapport_2015_FINAL page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc11bab8?page=21"> TANDLÆGEFORENINGENS POLITISKE INDFLYDELSE, INDSAT</a> <a title="TF_aarsrapport_2015_FINAL page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc11bab8?page=22"> NØGLETAL 2015 MEDLEMSUDVIKLINGEN I TAL </a> <a title="TF_aarsrapport_2015_FINAL page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc11bab8?page=23"> TABEL 1. TANDLÆGEFORENINGENS MEDLEMMER FORDELT EF</a> <a title="TF_aarsrapport_2015_FINAL page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc11bab8?page=24"> NØGLETAL 2015 TANDLÆGEFORENINGENS EFTER</a> <a title="TF_aarsrapport_2015_FINAL page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc11bab8?page=25"> INTERNETSIDER I TAL Tabellen viser antal gennemsn</a> <a title="TF_aarsrapport_2015_FINAL page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc11bab8?page=26"> NØGLETAL 2015 MEDIEOMTALE I TAL Den sam</a> <a title="TF_aarsrapport_2015_FINAL page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc11bab8?page=27"> KONTINGENTUDVIKLINGEN Kontingentet for såvel offe</a> <a title="TF_aarsrapport_2015_FINAL page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc11bab8?page=28"> OMKOSTNINGER De samlede omkostninger til fordelin</a> <a title="TF_aarsrapport_2015_FINAL page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc11bab8?page=29"> 29</a> <a title="TF_aarsrapport_2015_FINAL page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc11bab8?page=30"> MEDLEMSSERVICE - DET FÅR DU FOR DIT KONTINGENT I</a> <a title="TF_aarsrapport_2015_FINAL page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc11bab8?page=31"> TANDLÆGE- BLADET 12 numre af Tandlægebladet om år</a> <a title="TF_aarsrapport_2015_FINAL page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc11bab8?page=32"> MEDLEMSSERVICE - DET FÅR DU FOR DIT KONTINGENT S</a> <a title="TF_aarsrapport_2015_FINAL page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc11bab8?page=33"> I I SÆRL GT FOR OFF</a> <a title="TF_aarsrapport_2015_FINAL page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc11bab8?page=34"> MEDLEMSSERVICE - DET FÅR DU FOR DIT KONTINGENT S</a> <a title="TF_aarsrapport_2015_FINAL page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc11bab8?page=35"> PRAKSIS FORSIKRING Erhvervsretshjælpsforsikring, </a> <a title="TF_aarsrapport_2015_FINAL page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc11bab8?page=36"> STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER 2015 – 2020 MÅL OG AKTIV</a> <a title="TF_aarsrapport_2015_FINAL page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc11bab8?page=37"> PRÆAMBEL Tandlægeforeningen vil være på forkant m</a> <a title="TF_aarsrapport_2015_FINAL page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc11bab8?page=38"> SIKRE SPECIFIK INTERESSEVARETAGELSE TF’s medlemme</a> <a title="TF_aarsrapport_2015_FINAL page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc11bab8?page=39"> 39</a> <a title="TF_aarsrapport_2015_FINAL page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc11bab8?page=40"> RESULTATOPGØRELSE 2015 1000 kr. </a> <a title="TF_aarsrapport_2015_FINAL page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc11bab8?page=41"> BALANCE PR. 31. DECEMBER 2015 1000 kr. </a> <a title="TF_aarsrapport_2015_FINAL page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc11bab8?page=42"> NOTER 1000 kr. </a> <a title="TF_aarsrapport_2015_FINAL page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc11bab8?page=43"> 1000 kr. </a> <a title="TF_aarsrapport_2015_FINAL page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc11bab8?page=44"> NOTER 1000 kr. </a> <a title="TF_aarsrapport_2015_FINAL page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc11bab8?page=45"> 1000 kr. </a> <a title="TF_aarsrapport_2015_FINAL page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc11bab8?page=46"> NOTER 1000 kr. </a> <a title="TF_aarsrapport_2015_FINAL page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc11bab8?page=47"> 1000 kr. </a> <a title="TF_aarsrapport_2015_FINAL page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc11bab8?page=48"> NOTER 1000 KR. </a> <a title="TF_aarsrapport_2015_FINAL page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc11bab8?page=49"> 17. Kontraktlige forpligtelser Leasingaftale ved</a> <a title="TF_aarsrapport_2015_FINAL page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc11bab8?page=50"> PRAKSISFORSIKRINGENS REGNSKAB I HOVEDTAL 100</a> <a title="TF_aarsrapport_2015_FINAL page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc11bab8?page=51"> DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER TIL MEDLEM</a> <a title="TF_aarsrapport_2015_FINAL page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc11bab8?page=52"> DE FAGPOLITISKE REVISORERS PÅTEGNING ÅRSREGNS</a> <a title="TF_aarsrapport_2015_FINAL page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc11bab8?page=53"> ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS GENERELT Årsregnskab</a> <a title="TF_aarsrapport_2015_FINAL page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc11bab8?page=54"> 54</a> <a title="TF_aarsrapport_2015_FINAL page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc11bab8?page=55"> BUDGET FOR 2016 OG 2017 - RESULTATOPGØRELSE </a> <a title="TF_aarsrapport_2015_FINAL page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc11bab8?page=56"> NOTER Godkendt af </a> <a title="TF_aarsrapport_2015_FINAL page 57" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc11bab8?page=57"> Godkendt af Godkendt</a> <a title="TF_aarsrapport_2015_FINAL page 58" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc11bab8?page=58"> NOTER Godkendt af </a> <a title="TF_aarsrapport_2015_FINAL page 59" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc11bab8?page=59"> Godkendt af Godkendt</a> <a title="TF_aarsrapport_2015_FINAL page 60" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc11bab8?page=60"> NOTER Godkendt af </a> <a title="TF_aarsrapport_2015_FINAL page 61" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc11bab8?page=61"> 61</a> <a title="TF_aarsrapport_2015_FINAL page 62" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc11bab8?page=62"> Tandlægeforeningen Amaliegade 17 1256 København K</a>