If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> InVesterIngsforenIngen dansKe InVest<br /> årsrapport<br /> 2011<br /> 2 InVesterIngsforenIngen Danske invest / Årsrapport 2011<br /> LÆseveJLeDninG<br /> Investeringsforeningen Danske Invest består af flere<br /> afdelinger. Hver afdeling aflægger separat regnskab<br /> og afdelingsberetning. regnskaberne viser afdelinger-<br /> nes økonomiske udvikling i året samt giver en status<br /> ultimo året. I afdelingsberetningerne kommenterer<br /> vi afdelingernes resultater i året samt de specifikke<br /> forhold, som gælder for den enkelte afdeling.<br /> Foreningen håndterer de administrative opgaver og in-<br /> vesteringsopgaven fælles for alle afdelinger inden for<br /> de rammer, vi har lagt for afdelingerne. Det er med til<br /> at sikre en omkostningseffektiv drift af foreningen. Det<br /> hænger også sammen med, at afdelingerne – selvom<br /> de investerer i forskellige typer af værdipapirer og føl-<br /> ger forskellige strategier – ofte påvirkes af<a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=1"> InVesterIngsforenIngen dansKe InVest årsrapport </a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=2"> 2 InVesterIngsforenIngen Danske invest / </a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=3"> InVesterIngsforenIngen dansKe InVest </a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=4"> lÆs oM de enKelte afdelInger </a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=5"> InVesterIngsforenIngen Danske invest / Årsrapport</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=6"> 4 InVesterIngsforenIngen Danske invest / </a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=7"> InVesterIngsforenIngen Danske invest / Årsrapport</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=8"> 6 InVesterIngsforenIngen Danske invest / </a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=9"> InVesterIngsforenIngen Danske invest / Årsrapport</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=10"> 8 InVesterIngsforenIngen Danske invest / </a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=11"> InVesterIngsforenIngen Danske invest / Årsrapport</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=12"> 10 InVesterIngsforenIngen Danske invest / Å</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=13"> InVesterIngsforenIngen Danske invest / Årsrapport</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=14"> 12 InVesterIngsforenIngen Danske invest / Å</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=15"> InVesterIngsforenIngen Danske invest / Årsrapport</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=16"> 14 InVesterIngsforenIngen Danske invest / Å</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=17"> InVesterIngsfrorenIngen Danske invest / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=18"> 16 InVesterIngsforenIngen Danske invest / Å</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=19"> InVesterIngsforenIngen Danske invest / Årsrapport</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=20"> 18 InVesterIngsforenIngen Danske invest / Å</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=21"> InVesterIngsforenIngen Danske invest / Årsrapport</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=22"> 20 InVesterIngsforenIngen Danske invest / Å</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=23"> InVesterIngsforenIngen Danske invest / Årsrapport</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=24"> 22 InVesterIngsforenIngen Danske invest / Å</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=25"> InVesterIngsforenIngen Danske invest / Årsrapport</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=26"> 24 InVesterIngsforenIngen Danske invest / Å</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=27"> InVesterIngsforenIngen Danske invest / Årsrapport</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=28"> 26 InVesterIngsforenIngen Danske invest / Å</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=29"> InVesterIngsforenIngen Danske invest / Årsrapport</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=30"> 28 InVesterIngsforenIngen Danske invest / Å</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=31"> InVesterIngsforenIngen Danske invest / Årsrapport</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=32"> 30 InVesterIngsforenIngen Danske invest / Å</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=33"> InVesterIngsforenIngen Danske invest / Årsrapport</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=34"> 32 InVesterIngsforenIngen Danske invest / Å</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=35"> InVesterIngsforenIngen Danske invest / Årsrapport</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=36"> 34 InVesterIngsforenIngen Danske invest / Å</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=37"> De kurtagesatser m.v. der handles til, varierer f</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=38"> 36 InVesterIngsforenIngen Danske invest / Å</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=39"> InVesterIngsforenIngen Danske invest / Årsrapport</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=40"> 38 InVesterIngsforenIngen Danske invest / Å</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=41"> InVesterIngsforenIngen Danske invest / Årsrapport</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=42"> 40 InVesterIngsforenIngen Danske invest / Å</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=43"> InVesterIngsforenIngen Danske invest / Årsrapport</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=44"> 42 InVesterIngsforenIngen Danske invest / Å</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=45"> InVesterIngsforenIngen Danske invest / Årsrapport</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=46"> 44 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Å</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=47"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=48"> 46 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Å</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=49"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=50"> 48 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Å</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=51"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=52"> 50 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Å</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=53"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=54"> 52 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Å</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=55"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=56"> 54 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Å</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 57" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=57"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 58" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=58"> 56 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Å</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 59" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=59"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 60" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=60"> 58 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Å</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 61" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=61"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 62" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=62"> 60 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Å</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 63" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=63"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 64" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=64"> 62 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Å</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 65" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=65"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 66" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=66"> 64 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Å</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 67" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=67"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 68" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=68"> 66 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Å</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 69" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=69"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 70" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=70"> 68 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Å</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 71" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=71"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 72" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=72"> 70 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Å</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 73" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=73"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 74" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=74"> 72 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Å</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 75" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=75"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 76" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=76"> 74 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Å</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 77" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=77"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 78" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=78"> 76 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Å</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 79" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=79"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 80" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=80"> 78 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Å</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 81" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=81"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 82" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=82"> 80 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Å</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 83" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=83"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 84" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=84"> 82 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Å</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 85" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=85"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 86" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=86"> 84 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Å</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 87" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=87"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 88" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=88"> 86 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Å</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 89" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=89"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 90" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=90"> 88 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Å</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 91" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=91"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 92" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=92"> 90 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Å</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 93" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=93"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 94" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=94"> 92 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Å</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 95" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=95"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 96" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=96"> 94 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Å</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 97" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=97"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 98" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=98"> 96 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Å</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 99" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=99"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 100" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=100"> 98 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Å</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 101" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=101"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 102" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=102"> 100 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Års</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 103" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=103"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 104" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=104"> 102 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Års</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 105" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=105"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 106" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=106"> 104 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Års</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 107" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=107"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 108" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=108"> 106 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Års</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 109" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=109"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 110" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=110"> 108 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Års</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 111" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=111"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 112" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=112"> 110 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Års</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 113" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=113"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 114" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=114"> 112 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Års</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 115" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=115"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 116" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=116"> 114 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Års</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 117" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=117"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 118" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=118"> 116 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Års</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 119" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=119"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 120" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=120"> 118 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Års</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 121" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=121"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 122" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=122"> 120 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Års</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 123" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=123"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 124" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=124"> 122 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Års</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 125" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=125"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 126" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=126"> 124 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Års</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 127" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=127"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 128" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=128"> 126 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Års</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 129" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=129"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 130" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=130"> 128 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Års</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 131" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=131"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 132" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=132"> 130 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Års</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 133" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=133"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 134" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=134"> 132 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Års</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 135" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=135"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 136" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=136"> 134 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Års</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 137" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=137"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 138" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=138"> 136 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Års</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 139" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=139"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 140" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=140"> 138 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Års</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 141" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=141"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 142" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=142"> 140 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Års</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 143" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=143"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 144" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=144"> 142 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Års</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 145" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=145"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 146" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=146"> 144 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Års</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 147" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=147"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 148" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=148"> 146 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Års</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 149" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=149"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 150" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=150"> 148 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Års</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 151" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=151"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 152" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=152"> 150 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Års</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 153" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=153"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 154" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=154"> 152 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Års</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 155" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=155"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 156" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=156"> 154 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Års</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 157" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=157"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 158" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=158"> 156 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Års</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 159" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=159"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 160" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=160"> 158 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Års</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 161" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=161"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 162" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=162"> 160 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Års</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 163" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=163"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 164" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=164"> 162 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Års</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 165" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=165"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 166" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=166"> 164 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Års</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 167" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=167"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 168" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=168"> 166 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Års</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 169" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=169"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 170" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=170"> 168 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Års</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 171" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=171"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 172" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=172"> 170 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Års</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 173" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=173"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 174" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=174"> 172 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Års</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 175" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=175"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 176" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=176"> 174 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Års</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 177" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=177"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 178" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=178"> 176 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Års</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 179" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=179"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 180" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=180"> 178 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Års</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 181" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=181"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 182" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=182"> 180 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Års</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 183" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=183"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 184" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=184"> 182 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Års</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 185" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=185"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 186" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=186"> 184 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Års</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 187" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=187"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 188" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=188"> 186 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Års</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 189" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=189"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 190" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=190"> 188 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Års</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 191" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=191"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 192" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=192"> 190 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Års</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 193" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=193"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 194" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=194"> 192 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Års</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 195" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=195"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 196" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=196"> 194 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Års</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 197" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=197"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 198" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=198"> 196 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Års</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 199" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=199"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 200" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=200"> 198 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Års</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 201" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=201"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 202" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=202"> 200 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Års</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 203" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=203"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 204" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=204"> 202 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Års</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 205" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=205"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 206" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=206"> 204 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Års</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 207" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=207"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 208" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=208"> 206 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Års</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 209" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=209"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 210" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=210"> 208 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Års</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 211" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=211"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 212" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=212"> 210 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Års</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 213" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=213"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 214" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=214"> 212 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Års</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 215" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=215"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 216" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=216"> 214 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Års</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 217" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=217"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 218" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=218"> 216 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Års</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 219" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=219"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 220" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=220"> 218 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Års</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 221" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=221"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 222" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=222"> 220 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Års</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 223" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=223"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 224" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=224"> 222 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Års</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 225" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=225"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 226" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=226"> 224 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Års</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 227" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=227"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 228" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=228"> 226 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Års</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 229" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=229"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 230" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=230"> 228 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Års</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 231" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=231"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 232" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=232"> 230 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Års</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 233" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=233"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 234" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=234"> 232 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Års</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 235" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=235"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 236" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=236"> 234 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Års</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 237" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=237"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 238" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=238"> 236 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Års</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 239" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=239"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 240" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=240"> 238 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Års</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 241" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=241"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 242" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=242"> 240 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Års</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 243" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=243"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 244" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=244"> 242 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Års</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 245" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=245"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 246" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=246"> 244 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Års</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 247" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=247"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 248" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=248"> 246 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Års</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 249" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=249"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 250" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=250"> 248 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Års</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 251" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=251"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 252" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=252"> 250 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Års</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 253" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=253"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 254" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=254"> 252 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Års</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 255" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=255"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 256" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=256"> 254 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Års</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 257" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=257"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 258" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=258"> 256 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Års</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 259" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=259"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 260" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=260"> 258 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Års</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 261" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=261"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 262" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=262"> 260 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Års</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 263" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=263"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 264" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=264"> 262 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Års</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 265" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=265"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 266" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=266"> 264 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Års</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 267" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=267"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 268" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=268"> 266 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Års</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 269" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=269"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 270" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=270"> 268 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Års</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 271" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=271"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 272" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=272"> 270 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Års</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 273" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=273"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 274" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=274"> 272 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Års</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 275" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=275"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 276" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=276"> 274 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Års</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 277" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=277"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 278" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=278"> 276 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Års</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 279" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=279"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 280" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=280"> 278 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Års</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 281" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=281"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 282" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=282"> 280 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Års</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 283" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=283"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 284" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=284"> 282 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Års</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 285" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=285"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 286" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=286"> 284 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Års</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 287" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=287"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 288" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=288"> 286 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Års</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 289" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=289"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 290" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=290"> 288 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Års</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 291" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=291"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 292" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=292"> 290 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Års</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 293" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=293"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 294" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=294"> 292 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Års</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 295" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=295"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 296" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=296"> 294 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Års</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 297" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=297"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 298" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=298"> 296 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Års</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 299" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=299"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 300" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=300"> 298 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Års</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 301" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=301"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 302" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=302"> 300 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Års</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 303" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=303"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 304" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=304"> 302 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Års</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 305" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=305"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 306" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=306"> 304 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Års</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 307" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=307"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 308" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=308"> 306 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Års</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 309" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=309"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 310" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=310"> 308 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Års</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 311" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=311"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 312" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=312"> 310 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Års</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 313" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=313"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 314" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=314"> 312 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Års</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 315" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=315"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 316" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=316"> 314 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Års</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 317" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=317"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 318" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=318"> 316 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Års</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 319" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=319"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 320" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=320"> 318 INVESTERINGSFORENINGEN Danske InVesT / Års</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 321" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=321"> INVESTERINGSFRORENINGEN Danske InVesT / Årsrappor</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 322" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=322"> </a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 323" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=323"> såDan LÆseR DU aFDeLinGeRnes ReGnskaBeR Her gi</a> <a title="Danske Invest aarsraaport_2011 page 324" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc4ed2b8?page=324"> Investeringsforeningen danske Invest parallelvej </a>