If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Den Nya Välfärden ANNONS<br /> saknar politiken<br /> framtidsvisioner?<br /> Ett rundabordssamtal med fem av<br /> framtidens ledare visar på motsatsen.<br /> SID. 12–13<br /> oktober 2013 • en tidning utgiven av den nya välfärden • nu över 850 000 läsare!<br /> krönikor:<br /> Göran Skytte:<br /> Mitt i blödande lågkonjuktur<br /> ökade Epsilon antalet anställda.<br /> Det är sådant som gör att jag<br /> älskar kapitalismen. SID. 4<br /> Johan Hakelius:<br /> Företagen är idealiska statister<br /> för politiker som vill demonstre-<br /> ra sin egen förträfflighet. SID. 5<br /> Paulina Neuding:<br /> När det kommer till brott mot<br /> staten är svenska lagstiftare mer<br /> än villiga att lagstifta om hårda<br /> straff – till och med olagligt hårda<br /> straff. SID. 17<a title="DNV 2013 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc93b079?page=1"> ANNONS </a> <a title="DNV 2013 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc93b079?page=2"> innehåll krönikor: 10 Peter Santesson: De v</a> <a title="DNV 2013 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc93b079?page=3"> ledare när välviljan blir skadlig F</a> <a title="DNV 2013 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc93b079?page=4"> den nya vÄlfÄrden Han granskar slöseri med dina</a> <a title="DNV 2013 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc93b079?page=5"> den nya vÄlfÄrden Försörjningsbördan – en tid</a> <a title="DNV 2013 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc93b079?page=6"> den nya vÄlfÄrden lärlingsutbildning med stor</a> <a title="DNV 2013 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc93b079?page=7"> den nya vÄlfÄrden Fakta: Löneavgiften </a> <a title="DNV 2013 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc93b079?page=8"> den nya vÄlfÄrden näringsdepartementet har fina </a> <a title="DNV 2013 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc93b079?page=9"> den nya vÄlfÄrden krönika regelbör</a> <a title="DNV 2013 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc93b079?page=10"> den nya vÄlfÄrden Vad beror ungdoms­ arbets</a> <a title="DNV 2013 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc93b079?page=11"> den nya vÄlfÄrden Några frågor till Integritet</a> <a title="DNV 2013 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc93b079?page=12"> rundabordsamtal Det sägs att dagens politiker</a> <a title="DNV 2013 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc93b079?page=13"> rundabordsamtal Jonas Eriksson, riksdagsleda</a> <a title="DNV 2013 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc93b079?page=14"> företagarombudsmannen Fakta: företagarombudsman</a> <a title="DNV 2013 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc93b079?page=15"> företagarombudsmannen Svenska politiker gillar </a> <a title="DNV 2013 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc93b079?page=16"> företagarombudsmannen krönika sverige som kunsk</a> <a title="DNV 2013 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc93b079?page=17"> företagarombudsmannen stoppa fusket i yrkestra</a> <a title="DNV 2013 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc93b079?page=18"> företagarombudsmannen granskade av Företagaro</a> <a title="DNV 2013 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc93b079?page=19"> företagarombudsmannen Högsta förvaltningsdom</a> <a title="DNV 2013 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc93b079?page=20"> den nya vÄlfÄrden den modige entreprenören So</a> <a title="DNV 2013 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc93b079?page=21"> konkurrenskommissionen Fakta: konkurrens- kommis</a> <a title="DNV 2013 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc93b079?page=22"> konkurrenskommissionen granskade av konkurrens</a> <a title="DNV 2013 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc93b079?page=23"> konkurrenskommissionen Stockholms läns landsti</a> <a title="DNV 2013 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc93b079?page=24"> den nya vÄlfÄrden krönika bidrag och globaliser</a> <a title="DNV 2013 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc93b079?page=25"> den nya vÄlfÄrden tack! Ett stort tack till våra</a> <a title="DNV 2013 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc93b079?page=26"> den nya vÄlfÄrden LARMS LANTBRUK LARS JÖRGEN</a> <a title="DNV 2013 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc93b079?page=27"> den nya vÄlfÄrden STERNERS EL AB STIG OLANDE</a> <a title="DNV 2013 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/bc93b079?page=28"> den nya vÄlfÄrden Från vänster: Roland Engman</a>