If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Årsberättelse<br /> 2013<br /> 2 Innehåll<br /> Ur innehållet<br /> Inledning sid 3–5<br /> Året i korthet 6–7<br /> Näringspolitik 8–9<br /> Vinstpolicy och mål 10<br /> Känslighetsanalys 11<br /> Skog och virke 12–15<br /> Norra Timber 16–19<br /> XL-Bygg Norra 20–21<br /> Medlemmar 22–23<br /> HR/Personal 24–25<br /> IT 26–27<br /> Miljö 28–29<br /> Förvaltningsberättelse 30–35<br /> Styrelse, revisorer och valberedning 36<br /> Koncernens och föreningens bokslut 37–4<a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2013 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/bcb7deab?page=1"> Årsberättelse 2013</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2013 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/bcb7deab?page=2"> 2 Innehåll Ur innehållet Inledning </a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2013 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/bcb7deab?page=3"> Omslagsbild – Blåsippa (Hepatica nobilis) Blåsipp</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2013 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/bcb7deab?page=4"> 4 Inledning ytterligare ett par år innan</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2013 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/bcb7deab?page=5"> gett effekt, vår skogsorganisation har tagit mark</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2013 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/bcb7deab?page=6"> 6 Året i korthet Verksamhetsåret 2013 i kort</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2013 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/bcb7deab?page=7"> Året i korthet 7 Tillgångar Finansieri</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2013 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/bcb7deab?page=8"> 8 Näringspolitik Skogspolitiken h</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2013 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/bcb7deab?page=9"> användning. Föreningen lämnade ett remissyttrande</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2013 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/bcb7deab?page=10"> 10 Vinstpolicy och mål Finansiell s</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2013 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/bcb7deab?page=11"> Känslighetsanalys och v alutakursändringar 11</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2013 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/bcb7deab?page=12"> 12 Skog och virke Stärkt marknadsposition Unde</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2013 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/bcb7deab?page=13"> Levererad volym från medlemmar och leverantörer 2</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2013 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/bcb7deab?page=14"> 14 Skog och virke för stort lager av massav</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2013 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/bcb7deab?page=15"> Skog och virke 15 antal nya tjänster utfor</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2013 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/bcb7deab?page=16"> 16 Norra Timber Det ljusnar för s</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2013 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/bcb7deab?page=17"> Norra Timber 17 har stora försäljning</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2013 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/bcb7deab?page=18"> 18 Norra Timber yta för timmer på Kåge</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2013 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/bcb7deab?page=19"> Norra Timber 19 Industriverksamheten</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2013 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/bcb7deab?page=20"> 20 XL-Bygg Norra </a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2013 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/bcb7deab?page=21"> T R Ä E X E R T E N X G L G - P </a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2013 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/bcb7deab?page=22"> 22 Medlemmar Norra guidar jämnt U</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2013 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/bcb7deab?page=23"> utvecklas och ökar trots lågkonjunktur och den fö</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2013 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/bcb7deab?page=24"> 24 HR/Personal Med sikte på jämstä</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2013 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/bcb7deab?page=25"> Total sjukfrånvaro i förhållande till den ordinar</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2013 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/bcb7deab?page=26"> 26 IT Ny teknik för medlemmar och </a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2013 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/bcb7deab?page=27"> IT 27 direkta kostnader för föreningen,</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2013 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/bcb7deab?page=28"> 28 Miljö Uppföljning och förbättri</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2013 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/bcb7deab?page=29"> Miljöcertifieringar Hektar 2001–2013 (avser summa</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2013 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/bcb7deab?page=30"> 30 Förvaltningsberättel se Förvalt</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2013 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/bcb7deab?page=31"> Fö rvaltningsberättelse 31 uppåt på den nat</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2013 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/bcb7deab?page=32"> 32 Förvaltningsberättelse boksl</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2013 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/bcb7deab?page=33"> Förvaltningsberättelse 33 Kåge, Sävar och Os</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2013 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/bcb7deab?page=34"> 34 Förvaltningsberättelse Förädling: Under å</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2013 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/bcb7deab?page=35"> politik samt verkställande direktörens instruktio</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2013 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/bcb7deab?page=36"> Olof Degerfeldt, 60 Styrelseproffs som är bosatt </a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2013 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/bcb7deab?page=37"> Resultaträkningar 201 3-01-01–2013-12-31 (tusenta</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2013 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/bcb7deab?page=38"> 38 Balansräkningar, till gångar 2013-12-31 (tu</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2013 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/bcb7deab?page=39"> Balansräkningar, eget kapital och sku lder 2013-1</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2013 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/bcb7deab?page=40"> 40 Kassaflödesanalys (tus ental kronor) Kon</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2013 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/bcb7deab?page=41"> Noter till resultat- o ch balansräkningar 41 </a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2013 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/bcb7deab?page=42"> 42 Noter Not 1 Nettoomsättning per rörelse</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2013 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/bcb7deab?page=43"> Not 5 Räntekostnader och liknande resultatpos t</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2013 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/bcb7deab?page=44"> Specifikation av aktier i dotterföretag: </a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2013 page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/bcb7deab?page=45"> Noter 45 Redovisad uppskjuten skattefo</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2013 page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/bcb7deab?page=46"> 46 Revisionsberättelse Till föreningsstämm</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2013 page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/bcb7deab?page=47"> 1) Kassalikviditet Omsättningstillgångar – varula</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2013 page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/bcb7deab?page=48"> 48 Ordförklaringar Anläggningstillgångar Vär</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2013 page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/bcb7deab?page=49"> Skogsbruksområden 49 Virkesområde Torneå oc</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2013 page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/bcb7deab?page=50"> 50 Skogsorganisation Huvudkontor Ume å Bes</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2013 page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/bcb7deab?page=51"> Virkesområde Torneå och Kalix älvdala r Lautakos</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2013 page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/bcb7deab?page=52"> B Porto betalt Bilaga medföljer Returer till: No</a>