If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> FLEX<br /> NANOTECH<br /> FASADA<br /> 15/2008<br /> SigmaKalon Deco Polska Sp. z o.o.<br /> ul. Kwidzyńska 8, 51-416 Wrocław<br /> bezpłatna infolinia: 0800 11 33 11<br /> www.sigmakalon.pl<br /> Dodatkowe informacje znajdują się w Kartach<br /> technicznych wyrobów<br /> Twój dystrybutor<br /> NANOTECH FLEX<br /> Zdolność pokrywania rys<br /> (rozciągliwość) w 0°C (w %)<br /> NANOMETRIC PAINTIG SYSTEM<br /> NANOTECH FASADA<br /> CH FASADA<br /> ECH FLEX<br /> H<br /> H<br /> Podatność na Połysk w 85° (w %)<br /> zabrudzenia – zmiany<br /> barwy powłoki (w %)<br /> NPS to ultranowoczesne rozwiązanie oparte na<br /> nanotechnologii. Jest ono odpowiedzialne za<br /> niespotykaną odporność systemów Nanotech<br /> i ich wysoką elastyczność. Efekt ten zapewniają<br /> zawarte w składzie farby nanocząsteczki<br /> o wielkości rzędu kilkudziesięciu nan<a title="Elastyczne systemy antyrysowe page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/bcbff93c?page=1"> FLEX NANOTECH FASADA 15/2008 </a> <a title="Elastyczne systemy antyrysowe page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/bcbff93c?page=2"> NANOTECH FLEX Zdolność pokrywania </a>