If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Ergoterapeuten 03:12<br /> GÅ<br /> for dit (arbejds)liv<br /> Side 10<br /> Mississippi svingbar vask<br /> Nyhed -<br /> med højdeindstilling<br /> Har du svært ved at komme til vasken, så må vasken komme<br /> til dig! Det er filosofien bag ROPOX’ nye svingbare vask til æl-<br /> dre og handicappede. Mississippi vasken sætter nye standarder<br /> for brugervenlighed, hygiejne og pladsøkonomi. Samtidig giver<br /> den mulighed for at spare op til 1,5 m2 i baderummet – uden at gå<br /> på kompromis med komforten.<br /> Besøg os på www.ropox.dk eller ring til Dorthe Rosantus (Sjæl-<br /> land), 20 11 64 34, Ebbe Brag (Jylland/Fyn) 23 74 07 05 for yder-<br /> ligere info.<br /> Ringstedgade 221 • DK-4700 Næstved • Tel. 5575 0500 • www.ropox.dk • info@ropox.dk<br /> 04 Leder<br /> 05 Undersøgelse af psykisk<br /> arbejdsmiljø – stort engage-<br /> ment blandt ergoterapeuter<br /> 06 Kåret som iværksætterkomet<br /> 08 Vil du sidde i<a title="Ergoterapeuten marts 2012 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd17d62b?page=1"> Ergoterapeuten 03:12 GÅ for dit (arbejds)li</a> <a title="Ergoterapeuten marts 2012 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd17d62b?page=2"> Mississippi svingbar vask Nyhed - med højdeindst</a> <a title="Ergoterapeuten marts 2012 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd17d62b?page=3"> 04 Leder 05 Undersøgelse af psykisk ar</a> <a title="Ergoterapeuten marts 2012 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd17d62b?page=4"> lEdEr Et sundhedsvæsen t</a> <a title="Ergoterapeuten marts 2012 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd17d62b?page=5"> FTF arbEjdSmiljø Undersøgelse af psyKisK arb</a> <a title="Ergoterapeuten marts 2012 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd17d62b?page=6"> iværkSæTTEr Kåret som iværksætterkomet Hadsundf</a> <a title="Ergoterapeuten marts 2012 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd17d62b?page=7"> Af Karen Kjærgaard, journalist Foto Jesper Frank </a> <a title="Ergoterapeuten marts 2012 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd17d62b?page=8"> ETF’S FondE oG puljEr vil du sidde i bevill</a> <a title="Ergoterapeuten marts 2012 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd17d62b?page=9"> bringing quAlity to li FE K</a> <a title="Ergoterapeuten marts 2012 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd17d62b?page=10"> SundhEdSlEdElSE </a> <a title="Ergoterapeuten marts 2012 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd17d62b?page=11"> med dig selv og dine valg i livet. Vi måtte forso</a> <a title="Ergoterapeuten marts 2012 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd17d62b?page=12"> SundhEdSlEdElSE </a> <a title="Ergoterapeuten marts 2012 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd17d62b?page=13"> ” En pilgrimsvanding kan ses som et symbol på </a> <a title="Ergoterapeuten marts 2012 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd17d62b?page=14"> SundhEdSlEdElSE </a> <a title="Ergoterapeuten marts 2012 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd17d62b?page=15"> få støtte til dit ledersKab i etf Ergoterapeutfo</a> <a title="Ergoterapeuten marts 2012 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd17d62b?page=16"> etf.dk/ydelser 1 Du kan skrive kommentarer </a> <a title="Ergoterapeuten marts 2012 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd17d62b?page=17"> 23 ergoterapeuters ydelser Også modtager</a> <a title="Ergoterapeuten marts 2012 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd17d62b?page=18"> SCAN FOR MESSEINFO HEALTH &REHAB SCANDINA</a> <a title="Ergoterapeuten marts 2012 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd17d62b?page=19"> hEalTh & rEhab 2012 En verden af hjælpemidle</a> <a title="Ergoterapeuten marts 2012 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd17d62b?page=20"> iværkSæTTEr Drømmen om Anton – og et liv som sel</a> <a title="Ergoterapeuten marts 2012 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd17d62b?page=21"> Forrest i sække- stolen sidder Helle Grøndahl. Ba</a> <a title="Ergoterapeuten marts 2012 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd17d62b?page=22"> EFTERLØN eller ej? - Vælg inden 1. okt. 2012 c </a> <a title="Ergoterapeuten marts 2012 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd17d62b?page=23"> GEnErAL- ForsAmLinGEr i Etf’s regioner </a> <a title="Ergoterapeuten marts 2012 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd17d62b?page=24"> GEnEralForSamlinG rEGion øST Foto Sif Meincke g</a> <a title="Ergoterapeuten marts 2012 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd17d62b?page=25"> GEnEralForSamlinG rEGion midT-nord generalfor</a> <a title="Ergoterapeuten marts 2012 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd17d62b?page=26"> GEnEralForSamlinG rEGion Syd Foto Heidi Lundsgaa</a> <a title="Ergoterapeuten marts 2012 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd17d62b?page=27"> 5 ØMME PUNKTER De este får indimellem ondt i ryg</a> <a title="Ergoterapeuten marts 2012 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd17d62b?page=28"> arbEjdSmiljø Ergoterapeut Lene Blume Lauesen</a> <a title="Ergoterapeuten marts 2012 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd17d62b?page=29"> blå bog • Lene Blume Lauesen, ud- dannet i 198</a> <a title="Ergoterapeuten marts 2012 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd17d62b?page=30"> innovaTion ”Jeg skulle bare lige samle mig sammen</a> <a title="Ergoterapeuten marts 2012 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd17d62b?page=31"> puter. Jeg er koldtsvedende, har heftig hjerteban</a> <a title="Ergoterapeuten marts 2012 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd17d62b?page=32"> arbEjdSmiljø Stress er ikke kun en udfordrin</a> <a title="Ergoterapeuten marts 2012 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd17d62b?page=33"> hjælp og inspiration til, hvordan man kan arbejde</a> <a title="Ergoterapeuten marts 2012 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd17d62b?page=34"> arbEjdSmiljø – Som leder har ma</a> <a title="Ergoterapeuten marts 2012 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd17d62b?page=35"> DELEGERETMØDE 2012 I DSA – DIN A-KASSE DSA indkal</a> <a title="Ergoterapeuten marts 2012 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd17d62b?page=36"> korT nyT Projekt om implementering af hverdag</a> <a title="Ergoterapeuten marts 2012 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd17d62b?page=37"> MER’ af det gode fra PKA </a> <a title="Ergoterapeuten marts 2012 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd17d62b?page=38"> mødEr/kurSEr hele landet EFS Psykiatri og </a> <a title="Ergoterapeuten marts 2012 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd17d62b?page=39"> Modul 3: TR som strategisk interes- sevaretager -</a> <a title="Ergoterapeuten marts 2012 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd17d62b?page=40"> mødEr/kurSEr næring? Medlemmer af Ergoterape</a> <a title="Ergoterapeuten marts 2012 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd17d62b?page=41"> wich i pausen. Arrangementet støttes af Ergoterap</a> <a title="Ergoterapeuten marts 2012 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd17d62b?page=42"> REGION ØST ☎ 88 82 62 70 mail: etf@etf.dk stilli</a> <a title="Ergoterapeuten marts 2012 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd17d62b?page=43"> REGION ØST ☎ 88 82 62 70 mail: etf@</a> <a title="Ergoterapeuten marts 2012 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd17d62b?page=44"> REGION MIDT-NORD ☎ 88 82 62 70 mail: etf@etf.dk </a> <a title="Ergoterapeuten marts 2012 page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd17d62b?page=45"> ERGOTERAPEUTFORENINGEN ☎ 8</a> <a title="Ergoterapeuten marts 2012 page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd17d62b?page=46"> konTakT Ergoterapeutforeningen Sekretaria</a> <a title="Ergoterapeuten marts 2012 page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd17d62b?page=47"> STUDIE FORSIKRING 20 12 Med en Studieforsikring</a> <a title="Ergoterapeuten marts 2012 page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd17d62b?page=48"> Wolturnus bæredygtige kØrestole Sorteret Magasin</a>