If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Nr 1 Våren 2021<br /> Arbetsgivaren<br /> med omsorg bortom<br /> nio till fem<br /> Tema Hälsa:<br /> Förebygga bättre<br /> än bota<br /> På Nytt samarbete med<br /> Goldman Sachs<br /> flera stolar<br /> Från predikstol till Twitter tar ärkebiskop<br /> Antje Jackelén plats i debatten:<br /> ”Nu är en lärandets tid.”<br /> En tidning för dig som är kund hos Max Matthiessen<br /> GARGANRTAUNMT.USME.SE<br /> Alltltbörjjar<br /> hossdiig<br /> nansiella ·<br /> ett brett utbud av<br /> UNDUENRDVEÅRVTÅTRATKTFAIKNNFIENRNDEUR eDtUt brett utbud av nansiella<br /> produkter och tjänster. Men inga standardlösningar. ·<br /> produkter och tjänster. Men inga standardlösningar.<br /> Vi lever e <a title="Nr1 2021 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd33afeb?page=1"> Nr 1 Våren 2021 Arbetsgi</a> <a title="Nr1 2021 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd33afeb?page=2"> GARGANRTAUNMT.USME.SE Alltltbörjjar hossdiig </a> <a title="Nr1 2021 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd33afeb?page=3"> Innehåll 3 Små, små st</a> <a title="Nr1 2021 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd33afeb?page=4"> Innehåll Sid. 20 4 NR 1 VÅREN 2021 7.</a> <a title="Nr1 2021 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd33afeb?page=5"> Xxx Löneväxling - poppis personalförmån Löneväxl</a> <a title="Nr1 2021 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd33afeb?page=6"> Sjukförsäkring med fokus på individen Movesti</a> <a title="Nr1 2021 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd33afeb?page=7"> Ledare 7 Varmt & kallt Glenn Nilsson: Världen </a> <a title="Nr1 2021 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd33afeb?page=8"> Bilden 8 FOTO: GETTYIMAGES</a> <a title="Nr1 2021 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd33afeb?page=9"> 9 </a> <a title="Nr1 2021 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd33afeb?page=10"> Statistik 10 Mätbart Siffror i fokus våren 2021.</a> <a title="Nr1 2021 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd33afeb?page=11"> Xxx 11 32 % 46 % 7% MYCK 17 </a> <a title="Nr1 2021 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd33afeb?page=12"> I korthet 12 Företag tror på ett ljusare 2021</a> <a title="Nr1 2021 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd33afeb?page=13"> 13 Demokratiutvecklingen i världen går nedåt </a> <a title="Nr1 2021 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd33afeb?page=14"> Jacob möter 14 »Fyra stora trender att hålla </a> <a title="Nr1 2021 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd33afeb?page=15"> 15 D ET ÄR MITTEN av </a> <a title="Nr1 2021 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd33afeb?page=16"> Jacob möter 16 OM FADI ABUALI Titel: CE</a> <a title="Nr1 2021 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd33afeb?page=17"> Kampen 5,8% Genomsnitt </a> <a title="Nr1 2021 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd33afeb?page=18"> Jacob möter 18 Dubai ligger i</a> <a title="Nr1 2021 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd33afeb?page=19"> Hur är läget? Egentligen. </a> <a title="Nr1 2021 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd33afeb?page=20"> äl äl j A Inblick/Hälsa 20 H r Sjukn</a> <a title="Nr1 2021 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd33afeb?page=21"> 9 000 8 000 7 000</a> <a title="Nr1 2021 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd33afeb?page=22"> Inblick/Hälsa 22 F </a> <a title="Nr1 2021 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd33afeb?page=23"> 23 ”Friskvårdsbidrag, stegräknar-tävling och fred</a> <a title="Nr1 2021 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd33afeb?page=24"> Inblick/Hälsa 24 Vår tids folksjukdom Stress och </a> <a title="Nr1 2021 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd33afeb?page=25"> Inblick 25 ”Börja med en nulägesanalys” Att sats</a> <a title="Nr1 2021 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd33afeb?page=26"> Inblick/Hälsa 26 Många vill fortsätta arbeta he</a> <a title="Nr1 2021 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd33afeb?page=27"> 21 FRÅGOR OM DITT BOLAGS HÅLLBARHETSARBETE 1. </a> <a title="Nr1 2021 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd33afeb?page=28"> Inblick/Hälsa 28 PwC:s pyramidmodell – Att jobb</a> <a title="Nr1 2021 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd33afeb?page=29"> Vi tror på framtiden. Investera i teknik och inno</a> <a title="Nr1 2021 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd33afeb?page=30"> Inblick/Hälsa 30 ”Att bygga grunden tar tid </a> <a title="Nr1 2021 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd33afeb?page=31"> Marknadsföringsmaterial Ett år senare – vår st</a> <a title="Nr1 2021 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd33afeb?page=32"> </a> <a title="Nr1 2021 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd33afeb?page=33"> Profilen 33 ETT HERRANS LIV Är</a> <a title="Nr1 2021 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd33afeb?page=34"> Profilen 34 ANTJE JACKELÉN Titel: Ärkebis</a> <a title="Nr1 2021 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd33afeb?page=35"> 35 D </a> <a title="Nr1 2021 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd33afeb?page=36"> Profilen 36 </a> <a title="Nr1 2021 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd33afeb?page=37"> Vi tror på cykliska aktier HUR NAVIGERAR DU I EN </a> <a title="Nr1 2021 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd33afeb?page=38"> sin blivande man Heinz, också han präst, och blev</a> <a title="Nr1 2021 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd33afeb?page=39"> Profilen 39 ”Det är klart att det varit smärtsa</a> <a title="Nr1 2021 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd33afeb?page=40"> Kyrkans linje är tydlig, men fortfaran</a> <a title="Nr1 2021 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd33afeb?page=41"> Profilen 41 </a> <a title="Nr1 2021 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd33afeb?page=42"> Profilen 42 EN ROLL – MÅNGA STOLAR Ärkebisko</a> <a title="Nr1 2021 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd33afeb?page=43"> Atlant Opportunity +5,5% I ÅRLIG SNITTAVKASTNING</a> <a title="Nr1 2021 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd33afeb?page=44"> Profilen 44 kan förstås som en biologisk s</a> <a title="Nr1 2021 page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd33afeb?page=45"> Tänk om det finns en jurist som... Linda Ljunggr</a> <a title="Nr1 2021 page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd33afeb?page=46"> Utblick 46 Flytta eller inte f lyt</a> <a title="Nr1 2021 page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd33afeb?page=47"> 47 Fondförsäkring 1 Depåförsäkring 3 Se till</a> <a title="Nr1 2021 page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd33afeb?page=48"> XNxyxtt från Max Matthiessen 48 GLÖM INTE FÖRSÄK</a> <a title="Nr1 2021 page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd33afeb?page=49"> Xxx 49 Ny satsning ska skapa tusen ny</a> <a title="Nr1 2021 page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd33afeb?page=50"> Nytt från Max Matthiessen 50 Bättre möjligheter a</a> <a title="Nr1 2021 page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd33afeb?page=51"> Stress och psykisk ohälsa gör många långvarigt sj</a> <a title="Nr1 2021 page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd33afeb?page=52"> 52</a> <a title="Nr1 2021 page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd33afeb?page=53"> Nytt från Max Matthiessen 53 Navigera lanserar n</a> <a title="Nr1 2021 page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd33afeb?page=54"> VI HJÄLPER ERA MEDARBETARE TI</a> <a title="Nr1 2021 page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd33afeb?page=55"> Nytt från Max Matthiessen 55 ”Fonden</a> <a title="Nr1 2021 page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd33afeb?page=56"> Lösningen 56 DETTA ÄR ELITS ELITS är ett IT-</a> <a title="Nr1 2021 page 57" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd33afeb?page=57"> Lösningen Xxx 57 I T-KONSULTFÖRETA</a> <a title="Nr1 2021 page 58" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd33afeb?page=58"> Lösningen 58 ELITS har certifierats till Gre</a> <a title="Nr1 2021 page 59" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd33afeb?page=59"> Du med hemlängtan, se hit! Ska du köpa ny bostad </a> <a title="Nr1 2021 page 60" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd33afeb?page=60"> Mer insikt, färre överraskningar </a> <a title="Nr1 2021 page 61" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd33afeb?page=61"> Gästkrönikan 61 ”Barnen blir ju så bra på datore</a> <a title="Nr1 2021 page 62" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd33afeb?page=62"> Frågan 62 Har pandemin ökat vårt intresse </a> <a title="Nr1 2021 page 63" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd33afeb?page=63"> HOLY DIVER Öhman Global Growth: Årets globalfond</a> <a title="Nr1 2021 page 64" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd33afeb?page=64"> Max Matthiessen AB Box 5908 114 89 Stockholm Vå</a>