If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Årsrapport<br /> 2011<br /> specialforeningen Danske invest<br /> 2 specialforeningen DansKe inVesT / Årsrapport 2011<br /> specialforeningen danske invest<br /> inDholDsforTegnelse<br /> foreningens ledelsesBeretning<br /> 2 specialforeningen danske invest i 2011<br /> 4 afkast og udbytte<br /> 5 investeringsmarkederne i 2011<br /> 10 overordnede forventninger til<br /> investeringsmarkederne i 2012<br /> 13 Udsagn om forventninger<br /> 13 politik for samfundsansvar<br /> 14 risici samt risikostyring<br /> 17 omkostninger<br /> 17 fund governance<br /> 17 administrationsaftale<br /> 17 Bestyrelse og direktion<br /> 18 oversigt over bestyrelsens og<br /> direktionens øvrige hverv<br /> pÅtegninger<br /> 20 ledelsespåtegning<br /> 21 de uafhængige revisorers erklæringer<br /> 23 anvendt regnskaBspraksis<br /> afdelingens ledelsesBeret<a title="Specialforeningen Danske Invest_2011 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd4ab3bc?page=1"> Årsrapport 2011 specialforeningen Danske inves</a> <a title="Specialforeningen Danske Invest_2011 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd4ab3bc?page=2"> 2 specialforeningen DansKe inVesT / Årsra</a> <a title="Specialforeningen Danske Invest_2011 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd4ab3bc?page=3"> specialforeningen DansKe inVesT / Årsrapport 2011</a> <a title="Specialforeningen Danske Invest_2011 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd4ab3bc?page=4"> 4 specialforeningen DansKe inVesT / Årsra</a> <a title="Specialforeningen Danske Invest_2011 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd4ab3bc?page=5"> specialforeningen DansKe inVesT / Årsrapport 2011</a> <a title="Specialforeningen Danske Invest_2011 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd4ab3bc?page=6"> 6 specialforeningen DansKe inVesT / Årsra</a> <a title="Specialforeningen Danske Invest_2011 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd4ab3bc?page=7"> specialforeningen DansKe inVesT / Årsrapport 2011</a> <a title="Specialforeningen Danske Invest_2011 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd4ab3bc?page=8"> 8 specialforeningen DansKe inVesT / Årsra</a> <a title="Specialforeningen Danske Invest_2011 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd4ab3bc?page=9"> specialforeningen DansKe inVesT / Årsrapport 2011</a> <a title="Specialforeningen Danske Invest_2011 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd4ab3bc?page=10"> 10 specialforeningen DansKe inVesT / Årsrap</a> <a title="Specialforeningen Danske Invest_2011 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd4ab3bc?page=11"> specialforeningen DansKe inVesT / Årsrapport 2011</a> <a title="Specialforeningen Danske Invest_2011 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd4ab3bc?page=12"> 12 specialforeningen DansKe inVesT / Årsrap</a> <a title="Specialforeningen Danske Invest_2011 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd4ab3bc?page=13"> specialforeningen DansKe inVesT / Årsrapport 2011</a> <a title="Specialforeningen Danske Invest_2011 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd4ab3bc?page=14"> 14 specialforeningen DansKe inVesT / Årsrap</a> <a title="Specialforeningen Danske Invest_2011 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd4ab3bc?page=15"> specialforeningen DansKe inVesT / Årsrapport 2011</a> <a title="Specialforeningen Danske Invest_2011 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd4ab3bc?page=16"> 16 specialforeningen DansKe inVesT / Årsrap</a> <a title="Specialforeningen Danske Invest_2011 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd4ab3bc?page=17"> specialforeningen DansKe inVesT / Årsrapport 2011</a> <a title="Specialforeningen Danske Invest_2011 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd4ab3bc?page=18"> 18 specialforeningen DansKe inVesT / Årsrap</a> <a title="Specialforeningen Danske Invest_2011 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd4ab3bc?page=19"> specialforeningen DansKe inVesT / Årsrapport 2011</a> <a title="Specialforeningen Danske Invest_2011 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd4ab3bc?page=20"> 20 specialforeningen DansKe inVesT / Årsrap</a> <a title="Specialforeningen Danske Invest_2011 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd4ab3bc?page=21"> specialforeningen DansKe inVesT / Årsrapport 2011</a> <a title="Specialforeningen Danske Invest_2011 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd4ab3bc?page=22"> 22 specialforeningen DansKe inVesT / Årsrap</a> <a title="Specialforeningen Danske Invest_2011 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd4ab3bc?page=23"> specialforeningen DansKe inVesT / Årsrapport 2011</a> <a title="Specialforeningen Danske Invest_2011 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd4ab3bc?page=24"> 24 specialforeningen DansKe inVesT / Årsrap</a> <a title="Specialforeningen Danske Invest_2011 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd4ab3bc?page=25"> specialforeningen DansKe inVesT / Årsrapport 2011</a> <a title="Specialforeningen Danske Invest_2011 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd4ab3bc?page=26"> 26 specialforeningen DansKe inVesT / Årsrap</a> <a title="Specialforeningen Danske Invest_2011 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd4ab3bc?page=27"> specialforeningen DansKe inVesT / Årsrapport 2011</a> <a title="Specialforeningen Danske Invest_2011 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd4ab3bc?page=28"> 28 specialforeningen DansKe inVesT / Årsrap</a> <a title="Specialforeningen Danske Invest_2011 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd4ab3bc?page=29"> specialforeningen DansKe inVesT / Årsrapport 2011</a> <a title="Specialforeningen Danske Invest_2011 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd4ab3bc?page=30"> 30 specialforeningen DansKe inVesT / Årsrap</a> <a title="Specialforeningen Danske Invest_2011 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd4ab3bc?page=31"> specialforeningen DansKe inVesT / Årsrapport 2011</a> <a title="Specialforeningen Danske Invest_2011 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd4ab3bc?page=32"> SPeCIALFoReNINGeN DANSKe INVeST / PARALLeLVeJ 17 </a>