If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> NR 1 2017<br /> Luftföroreningar<br /> -det osynliga hotet<br /> VINNANDE INOMHUSLUFT I RIO<br /> ISO 16890 – INNEBÖRD OCH FÖRDELAR<br /> KLARAR DINA TILLUFTSFILTER EN STORM?<br /> CAMFIL – Clean Air Solutions<br /> LEDARE – ALAN O'CONNELL<br /> UTSTÄLLNINGAR JANUARI–MAJ 2017<br /> Det<br /> osynliga<br /> hotet<br /> Välkomna till 2017<br /> Vid det här laget har ni säkert hört att jag är till-<br /> baka som vd och koncernchef på Camfil. Min<br /> företrädare Magnus Yngen lämnade företaget<br /> i december förra året efter tre framgångsrika<br /> år på posten. Även om Camfil har en ny ledare,<br /> så har Camfils kurs och mål inte förändrats: att<br /> fortsätta utveckla verksamheten, bibehålla ett<br /> globalt ledarskap och inte minst att även fortsatt<br /> vara kundernas förstahandsval.<br /> På tal om valmöjligheter kan du i det här<br /> numret läsa om hur viktigt det är att välja rätt<br /> luftfilterleverantör till dina ventilationssys-<br <a title="AirMail_2017_1_SE page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd6cde2a?page=1"> NR 1 2017 Luftföroreningar -det osynliga hotet </a> <a title="AirMail_2017_1_SE page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd6cde2a?page=2"> LEDARE – ALAN O'CONNELL UTSTÄLLNINGAR JANUARI–M</a> <a title="AirMail_2017_1_SE page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd6cde2a?page=3"> Vinnande inomhusluft i Rio Människor andas vanlig</a> <a title="AirMail_2017_1_SE page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd6cde2a?page=4"> LUFTFÖRORENINGAR I luften du andas kan det f</a> <a title="AirMail_2017_1_SE page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd6cde2a?page=5"> LUFTFÖRORENINGAR Den första globala luftfilte</a> <a title="AirMail_2017_1_SE page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd6cde2a?page=6"> LUFTFÖRORENINGAR Förorenad luft försämrar produ</a> <a title="AirMail_2017_1_SE page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd6cde2a?page=7"> LUFTFÖRORENINGAR Take a Breath! Luftförorening</a> <a title="AirMail_2017_1_SE page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd6cde2a?page=8"> NEW & NOTEWORTHY Effektiv stoftavskiljning p</a> <a title="AirMail_2017_1_SE page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd6cde2a?page=9"> Filtrering på hög nivå Arctech använder 40 meter</a> <a title="AirMail_2017_1_SE page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd6cde2a?page=10"> KUNDLÖSNINGAR Att integrera en luktbekämp- ningsl</a> <a title="AirMail_2017_1_SE page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd6cde2a?page=11"> KUNDLÖSNINGAR Stoftavskiljning med Farr Gold </a> <a title="AirMail_2017_1_SE page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd6cde2a?page=12"> FILTRERING AV INLOPPSLUFT Varför behöver gas</a> <a title="AirMail_2017_1_SE page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd6cde2a?page=13"> FILTRERING AV INLOPPSLUFT Klarar dina inloppsf</a> <a title="AirMail_2017_1_SE page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd6cde2a?page=14"> CAMFILS FILTERSKOLA: MODUL 8 Byte och underhåll</a> <a title="AirMail_2017_1_SE page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd6cde2a?page=15"> CAMFILS FILTERSKOLA: MODUL 8 Under </a> <a title="AirMail_2017_1_SE page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/bd6cde2a?page=16"> Vi lanserar nu det första H14-högtemperaturfiltre</a>