If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Służba Zdrowia<br /> Profesjonalne rozwiązania<br /> 1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3<br /> 2. Gabinety lekarskie, izby przyjęć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6<br /> 3. Poczekalnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8<br /> 4. Ciągi komunikacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10<br /> 5. Sale operacyjne i gabinety zabiegowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12<br /> 6. Pokoje pacjentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14<br /> 7. Sale rehabilitacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16<br /> 8. Produkty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18<br /> Sigma Care Immun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18<br /> Superlatex Classic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<a title="S&#322;u&#380;ba zdrowia - profesjonalne rozwi&#261;zania page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/bdba99bc?page=1"> Służba Zdrowia Profesjonalne rozwiązania</a> <a title="S&#322;u&#380;ba zdrowia - profesjonalne rozwi&#261;zania page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/bdba99bc?page=2"> 1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . </a> <a title="S&#322;u&#380;ba zdrowia - profesjonalne rozwi&#261;zania page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/bdba99bc?page=3"> WProWADzenIe Trudno obecnie przecenić wpływ dob</a> <a title="S&#322;u&#380;ba zdrowia - profesjonalne rozwi&#261;zania page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/bdba99bc?page=4"> Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na wybraną linię </a> <a title="S&#322;u&#380;ba zdrowia - profesjonalne rozwi&#261;zania page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/bdba99bc?page=5"> Placówki medyczne charakteryzują się wysoką inten</a> <a title="S&#322;u&#380;ba zdrowia - profesjonalne rozwi&#261;zania page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/bdba99bc?page=6"> GAbIneTy leKArSKIe, Izby PrzyJęć Gabinety leka</a> <a title="S&#322;u&#380;ba zdrowia - profesjonalne rozwi&#261;zania page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/bdba99bc?page=7"> kolory podstawowe P 1109 F P 330 F akcenty P 11</a> <a title="S&#322;u&#380;ba zdrowia - profesjonalne rozwi&#261;zania page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/bdba99bc?page=8"> PoCzeKAlnIe Poczekalnie dają więcej możliwości</a> <a title="S&#322;u&#380;ba zdrowia - profesjonalne rozwi&#261;zania page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/bdba99bc?page=9"> kolory podstawowe P 474 F P 1109 F P 389 F P 539 </a> <a title="S&#322;u&#380;ba zdrowia - profesjonalne rozwi&#261;zania page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/bdba99bc?page=10"> CIąGI KoMUnIKACyJne Korytarze oraz klatki scho</a> <a title="S&#322;u&#380;ba zdrowia - profesjonalne rozwi&#261;zania page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/bdba99bc?page=11"> kolory podstawowe P 5111 F P 485 F P 466 F akcen</a> <a title="S&#322;u&#380;ba zdrowia - profesjonalne rozwi&#261;zania page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/bdba99bc?page=12"> SAle oPerACyJne I GAbIneTy zAbIeGoWe Sale oper</a> <a title="S&#322;u&#380;ba zdrowia - profesjonalne rozwi&#261;zania page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/bdba99bc?page=13"> kolory podstawowe P 518 F P 4102 F P 478 F P 4117</a> <a title="S&#322;u&#380;ba zdrowia - profesjonalne rozwi&#261;zania page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/bdba99bc?page=14"> PoKoJe PACJenTóW Bezpieczeństwo i komfort w je</a> <a title="S&#322;u&#380;ba zdrowia - profesjonalne rozwi&#261;zania page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/bdba99bc?page=15"> ? kolory podstawowe P 518 F P 411</a> <a title="S&#322;u&#380;ba zdrowia - profesjonalne rozwi&#261;zania page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/bdba99bc?page=16"> SAle rehAbIlITACyJne Siła koloru dla codzienny</a> <a title="S&#322;u&#380;ba zdrowia - profesjonalne rozwi&#261;zania page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/bdba99bc?page=17"> kolory podstawowe P 518 F P 478 F P 4102 F P 4117</a> <a title="S&#322;u&#380;ba zdrowia - profesjonalne rozwi&#261;zania page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/bdba99bc?page=18"> ProDUKTy Marka Sigma Coatings oferuje służbie zd</a> <a title="S&#322;u&#380;ba zdrowia - profesjonalne rozwi&#261;zania page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/bdba99bc?page=19"> Superlatex Classic Antyrefleksyjność w najlepszy</a> <a title="S&#322;u&#380;ba zdrowia - profesjonalne rozwi&#261;zania page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/bdba99bc?page=20"> Sigma Polygloss bezrozpuszczalnikowa farba latek</a> <a title="S&#322;u&#380;ba zdrowia - profesjonalne rozwi&#261;zania page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/bdba99bc?page=21"> Sigma Polymatt farba lateksowa do wnętrz – głębo</a> <a title="S&#322;u&#380;ba zdrowia - profesjonalne rozwi&#261;zania page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/bdba99bc?page=22"> Sigmascan tapeta z włókna szklanego • pozwal</a> <a title="S&#322;u&#380;ba zdrowia - profesjonalne rozwi&#261;zania page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/bdba99bc?page=23"> PArAMeTry ProDUKTóW Praktyczny stopień odpornośc</a> <a title="S&#322;u&#380;ba zdrowia - profesjonalne rozwi&#261;zania page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/bdba99bc?page=24"> ATeSTy hIGIenICzne WyDAne Przez nAroDoWy InSTyTUT</a> <a title="S&#322;u&#380;ba zdrowia - profesjonalne rozwi&#261;zania page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/bdba99bc?page=25"> CenTrUM DeKorAl ProFeSSIonAl Centrum </a> <a title="S&#322;u&#380;ba zdrowia - profesjonalne rozwi&#261;zania page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/bdba99bc?page=26"> 20/2014</a>