If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Greve Moltkes<br /> Villa<br /> Historien om<br /> HelsingØr Vandrerhjem<br /> <br /> Lars BjØrn Madsen<br /> Greve Moltkes<br /> Villa<br /> Historien om<br /> HelsingØr Vandrerhjem<br /> HelsingØr vandrerhjem 2011<br /> 1<br /> Danmarks fØrste<br /> kommunale vandrerhjem<br /> Historien om HelsingØr Vandrerhjem er historien om Da<br /> n-<br /> marks fØrste kommunale vandrerhjem. Den tager sin begyn-<br /> delse i juni 1930, hvor Arbejdernes Oplysningsforbund og<br /> HelsingØr Idrætsforening med anbefaling fra Turistforeningen<br /> for HelsingØr og Omegn og HelsingØr Sportsunion anmoder<br /> kommunen om at medvirke ved oprettelsen af et vandrer-<br /> hjem i HelsingØr. Vandrer<br /> hjemmet skulle være åbent hele<br /> året for enhver - ikke arbejdssØgende! - mand eller kvinde<br /> under 25 år, der var »Medlem af en af de andragende eller<br /> de med disse sidestillede Organisationer, derunder ogsaa<br /> saadanne Ungdomsorganisa<a title="Greve Moltkes Villa page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/c0becb79?page=1"> Greve Moltkes Villa Historien om</a> <a title="Greve Moltkes Villa page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/c0becb79?page=2"> </a> <a title="Greve Moltkes Villa page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/c0becb79?page=3"> Lars BjØrn Madsen Greve Moltkes Villa Histori</a> <a title="Greve Moltkes Villa page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/c0becb79?page=4"> Danmarks fØrste kommunale vandrerhjem Historien o</a> <a title="Greve Moltkes Villa page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/c0becb79?page=5"> formændene for fØrnævnte institutioner samt et af</a> <a title="Greve Moltkes Villa page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/c0becb79?page=6"> Med kØbet af den stadig eksiste- rende ejendom Wi</a> <a title="Greve Moltkes Villa page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/c0becb79?page=7"> tion, der kan bygge Vandrerhjemmet samt varetage </a> <a title="Greve Moltkes Villa page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/c0becb79?page=8"> fra rederiet DFDS, som inklusive nymaling ville k</a> <a title="Greve Moltkes Villa page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/c0becb79?page=9"> På det skØnt beliggende Wisborg måtte de overnatt</a> <a title="Greve Moltkes Villa page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/c0becb79?page=10"> mets Anvendelse og Indretning. Efter at de smukke</a> <a title="Greve Moltkes Villa page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/c0becb79?page=11"> 'D:LVERUJYDUEHVODJODJWDI*HVWDSR¿NYDQGUHUKMHPPHW i</a> <a title="Greve Moltkes Villa page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/c0becb79?page=12"> »HelsingØr er fremsynet når det gælder turismen«,</a> <a title="Greve Moltkes Villa page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/c0becb79?page=13"> Villa Moltke fo- tograferet få år efter vandrerhj</a> <a title="Greve Moltkes Villa page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/c0becb79?page=14"> Villa Moltke var en markant villa, der også blev </a> <a title="Greve Moltkes Villa page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/c0becb79?page=15"> Erik Oluf greve Moltke Den 26. august 1952 kunne</a> <a title="Greve Moltkes Villa page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/c0becb79?page=16"> Da Erik Moltke byggede sin sommervilla i HelsingØ</a> <a title="Greve Moltkes Villa page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/c0becb79?page=17"> af Marienlyst Slots tidligere strandjorder. Da ko</a> <a title="Greve Moltkes Villa page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/c0becb79?page=18"> Godfred Tvedes original- tegninger er bevaret i H</a> <a title="Greve Moltkes Villa page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/c0becb79?page=19"> somt påbegyndt senere på foråret, så snart alle t</a> <a title="Greve Moltkes Villa page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/c0becb79?page=20"> en fornØjelse at betragte ved byggeri fra de fØrs</a> <a title="Greve Moltkes Villa page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/c0becb79?page=21"> 7YHGHVWHJQLQJHUHULGnUOLJVWDQGHIWHUÀLWWLJEUXJJHQQH</a> <a title="Greve Moltkes Villa page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/c0becb79?page=22"> Kvistene er ved nærmere eftersyn en detaillerigdo</a> <a title="Greve Moltkes Villa page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/c0becb79?page=23"> Det store rØde tag er ikke de konven- tionelle vi</a> <a title="Greve Moltkes Villa page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/c0becb79?page=24"> +DYHVWXHQVKDOYUXQGHNDUQDSUXPPHU¿QHQ\NODVVLFLV- ti</a> <a title="Greve Moltkes Villa page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/c0becb79?page=25"> Baldakinen (herover) over hoveddØren er ypperligt</a> <a title="Greve Moltkes Villa page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/c0becb79?page=26"> Det indvendige snedkerarbejde er af ypperlig kval</a> <a title="Greve Moltkes Villa page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/c0becb79?page=27"> Lofternes stukarbejder lader intet tilbage at Øn-</a> <a title="Greve Moltkes Villa page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/c0becb79?page=28"> Hos greven i Villa Moltke </a> <a title="Greve Moltkes Villa page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/c0becb79?page=29"> hustruen Valborg og deres syvårige datter Kirsten</a> <a title="Greve Moltkes Villa page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/c0becb79?page=30"> kom fra Nordskov MØlle ved Aalsgaarde, hvor de ha</a> <a title="Greve Moltkes Villa page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/c0becb79?page=31"> bevaret af hjemmet, hvis der i det hele taget er </a> <a title="Greve Moltkes Villa page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/c0becb79?page=32"> J¡UHOVHSnNUIRUÀ\WQLQJRJRSEHYDULQJDIP¡EOHUDQGHWVWH</a> <a title="Greve Moltkes Villa page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/c0becb79?page=33"> A.V. Moltke til Bregentved. Op mod vejen var der </a> <a title="Greve Moltkes Villa page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/c0becb79?page=34"> i strandhaven stod nogle fyrretræer, der næppe ha</a> <a title="Greve Moltkes Villa page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/c0becb79?page=35"> Ombygningen af Villa Moltke blev forestået af kom</a> <a title="Greve Moltkes Villa page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/c0becb79?page=36"> natning 2,50 kr. for vandrere over 18 år og 2 kr.</a> <a title="Greve Moltkes Villa page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/c0becb79?page=37"> En del af spisesalen blev indrettet i Moltkes gam</a> <a title="Greve Moltkes Villa page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/c0becb79?page=38"> Moltkes gamle havestue blev af vandrerhjemmet ind</a> <a title="Greve Moltkes Villa page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/c0becb79?page=39"> ,PDQJHODIIRWRJUD¿HUIUDGDJOLJGDJHQNDQYL]RRPHLQGSnH</a> <a title="Greve Moltkes Villa page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/c0becb79?page=40"> KØkkenet blev i 1955 indrettet samtidig med ombyg</a> <a title="Greve Moltkes Villa page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/c0becb79?page=41"> Der er ingen tvivl om, at utallige familiealbums </a> <a title="Greve Moltkes Villa page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/c0becb79?page=42"> Glade dage på HelsingØr Vandrerhjem 1957-59 'LVVH</a> <a title="Greve Moltkes Villa page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/c0becb79?page=43"> 13.725 gæster betalte. Dette år fandt Svend Frede</a> <a title="Greve Moltkes Villa page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/c0becb79?page=44"> De nye bygninger Øst for den gamle portnerbolig b</a> <a title="Greve Moltkes Villa page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/c0becb79?page=45"> I 1978 blev overmatros og byråds- medlem Kurt Kok</a> <a title="Greve Moltkes Villa page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/c0becb79?page=46"> valgt som nyt bestyrerpar blandt 35 ansØgere til </a> <a title="Greve Moltkes Villa page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/c0becb79?page=47"> HelsingØr Vandrerhjems souschef og daglige leder,</a> <a title="Greve Moltkes Villa page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/c0becb79?page=48"> HelsingØr Vandrerhjem har fulgt med tiden på alle</a> <a title="Greve Moltkes Villa page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/c0becb79?page=49"> KØkkenet er velfungerende og kan servicere helt o</a> <a title="Greve Moltkes Villa page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/c0becb79?page=50"> Grev Moltkes Villa Historien om HelsingØr Vandrer</a> <a title="Greve Moltkes Villa page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/c0becb79?page=51"> </a> <a title="Greve Moltkes Villa page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/c0becb79?page=52"> </a>