If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Stockholmshemmet<br /> Tidningen för dig som bor hos oss Nr 3 September 2016<br /> Höst och kallare ute Hyresgästenkäten: Radon varken luktar,<br /> – men hur varmt ska era svar hjälper oss syns eller känns.<br /> det vara hemma? att förbättra servicen Därför mäter vi!<br /> 30 år<br /> för trygga<br /> nätter!<br /> Störnings­<br /> jouren 1986–2016<br /> HÄLSNING FRÅN VD<br /> Bekvämt och tryggt<br /> – då är hyresrätt ett bra val<br /> Nu märks det att bostadsområde och läser alla era kommen­<br /> tempot ökar igen tarer kring vad ni anser är viktigast att för­<br /> efter några lugna bättra. Du får sen återkoppling i ett brev<br /> sommarveckor. från di<a title="Sthlmshemmet nr 3 2016 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/c170872f?page=1"> Stockholmshemmet Tidningen för dig som bor hos os</a> <a title="Sthlmshemmet nr 3 2016 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/c170872f?page=2"> HÄLSNING FRÅN VD Bekvämt och tryggt – då är </a> <a title="Sthlmshemmet nr 3 2016 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/c170872f?page=3"> Tack för att ännu fler av er svarat på vår enkät!</a> <a title="Sthlmshemmet nr 3 2016 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/c170872f?page=4"> STÖRNINGSJOUREN 30 ÅR Trygghetsarbetare i S</a> <a title="Sthlmshemmet nr 3 2016 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/c170872f?page=5"> STÖRNINGSJOUREN 30 ÅR Jourte efon 08­658 11 60 </a> <a title="Sthlmshemmet nr 3 2016 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/c170872f?page=6"> STÖRNINGSJOUREN 30 ÅR </a> <a title="Sthlmshemmet nr 3 2016 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/c170872f?page=7"> I KORTHET Höstens inspirationskvällar </a> <a title="Sthlmshemmet nr 3 2016 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/c170872f?page=8"> RÄTT INOMHUSTEMPERATUR Hur varmt ska det var</a>