If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> NR.5 2012 www.tekNa.No<br /> Magasinet<br /> tekna ed i bladet<br /> s<br /> m<br /> t!<br /> Nyhe<br /> english<br /> ummary<br /> NR.5 2012 www.<br /> tekNamag.No<br /> tekNa-INgeNIøReR<br /> Bygger<br /> norges<br /> lengste ...<br /> ...og verdens<br /> vakreste?<br /> Årets lønnsstatistikk – hvordan ligger du an?<br /> Ikke la INNBO AVANT<br /> gå deg hus forbi<br /> Innbo Avant er Gjensidiges beste innboforsikring og blant markedets<br /> aller rimeligste. GjØr du boligen tryggere kan du få enda lavere pris.<br /> Og du, ID-tyverisikring er inkludert i Innbo Avant.<br /> Bestill Innbo Avant på telefon 03100 eller på gjensidige.no/tekna<br /> 3<br /> l eder<br /> Velkommen til Norge<br /> V<br /> i er blitt avhengig av å importere<br /> utenlandsk arbeidskraft for å få<br /> hjula til å gå rundt i Norge. Det er<br /> bare å tit<a title="Magasinet Tekna nr 5/2012 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/c1bfca79?page=1"> NR.5 2012 www.tekNa.No Magasinet tekna ed i </a> <a title="Magasinet Tekna nr 5/2012 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/c1bfca79?page=2"> Ikke la INNBO AVANT gå deg hus forbi </a> <a title="Magasinet Tekna nr 5/2012 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/c1bfca79?page=3"> 3 l eder Velkommen til Norge V </a> <a title="Magasinet Tekna nr 5/2012 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/c1bfca79?page=4"> Innhold På arbeidsplassen De bygger Norges </a> <a title="Magasinet Tekna nr 5/2012 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/c1bfca79?page=5"> Tema: Internasjonalisering Stort tema om internas</a> <a title="Magasinet Tekna nr 5/2012 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/c1bfca79?page=6"> 6 magasinet tekna #05 Magasinet tekna briefssu</a> <a title="Magasinet Tekna nr 5/2012 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/c1bfca79?page=7"> 7 www.tekna.no/english The presidenT sa</a> <a title="Magasinet Tekna nr 5/2012 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/c1bfca79?page=8"> 8 magasinet tekna #05 k reative hjerner Trapp</a> <a title="Magasinet Tekna nr 5/2012 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/c1bfca79?page=9"> 9 TEKST: Anne Grete nordAl foTo: scAnpix</a> <a title="Magasinet Tekna nr 5/2012 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/c1bfca79?page=10"> 10 magasinet tekna #05 b øker i Tiden Lars Ove </a> <a title="Magasinet Tekna nr 5/2012 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/c1bfca79?page=11"> 11 SMIL – SELv OM</a> <a title="Magasinet Tekna nr 5/2012 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/c1bfca79?page=12"> 12 magasinet tekna #05 goD lønnsutvikling for Te</a> <a title="Magasinet Tekna nr 5/2012 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/c1bfca79?page=13"> 13 gjennomsnitt 2012 1 200 000 1 000 000 </a> <a title="Magasinet Tekna nr 5/2012 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/c1bfca79?page=14"> 14 magasinet tekna #05 Kurser naturfaglær</a> <a title="Magasinet Tekna nr 5/2012 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/c1bfca79?page=15"> 15 LærErKurS: Lærere fra hele Stavangerreg</a> <a title="Magasinet Tekna nr 5/2012 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/c1bfca79?page=16"> 16 magasinet tekna #05 vant meD rollespill om kli</a> <a title="Magasinet Tekna nr 5/2012 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/c1bfca79?page=17"> Zero LyKKELIgE vINNErE: Teknas generalsekretær I</a> <a title="Magasinet Tekna nr 5/2012 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/c1bfca79?page=18"> 18 magasinet tekna #05 smånyTT sneiper gir beDre</a> <a title="Magasinet Tekna nr 5/2012 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/c1bfca79?page=19"> 19 Vi er alle en del av noe mer Denne ledere</a> <a title="Magasinet Tekna nr 5/2012 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/c1bfca79?page=20"> 20 magasinet tekna #05 INTerNaSjoNalISerINg tema</a> <a title="Magasinet Tekna nr 5/2012 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/c1bfca79?page=21"> 21 lle gapet ...? e </a> <a title="Magasinet Tekna nr 5/2012 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/c1bfca79?page=22"> tema: INTerNaSjoNalISerINg 22 magasinet tekna #0</a> <a title="Magasinet Tekna nr 5/2012 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/c1bfca79?page=23"> 23 I åra framover blir vi fullstendig avheng</a> <a title="Magasinet Tekna nr 5/2012 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/c1bfca79?page=24"> 24 magasinet tekna #05 tema: INTerNaSjoNalISerIN</a> <a title="Magasinet Tekna nr 5/2012 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/c1bfca79?page=25"> 25 Men vi har aldri vært redde for å re- krutter</a> <a title="Magasinet Tekna nr 5/2012 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/c1bfca79?page=26"> 26 magasinet tekna #05 tema: INTerNaSjoNalISerINg</a> <a title="Magasinet Tekna nr 5/2012 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/c1bfca79?page=27"> 27 For dem blir dette en livsstil. Men for eksem</a> <a title="Magasinet Tekna nr 5/2012 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/c1bfca79?page=28"> 28 magasinet tekna #05 tema: INTerNaSjoNalISerINg</a> <a title="Magasinet Tekna nr 5/2012 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/c1bfca79?page=29"> 29 – Vi hadde om lag 860 arbeidsledige ingeni</a> <a title="Magasinet Tekna nr 5/2012 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/c1bfca79?page=30"> 30 magasinet tekna #05 tema: INTerNaSjoNalISerINg</a> <a title="Magasinet Tekna nr 5/2012 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/c1bfca79?page=31"> 31 «Vi hadde om lag 860 arbeidsledige ingeniører</a> <a title="Magasinet Tekna nr 5/2012 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/c1bfca79?page=32"> 32 magasinet tekna #05 tema: INTerNaSjoNalISerINg</a> <a title="Magasinet Tekna nr 5/2012 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/c1bfca79?page=33"> 33 IMPONErT: Amerikanske Seth Christian Stohlman</a> <a title="Magasinet Tekna nr 5/2012 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/c1bfca79?page=34"> 34 magasinet tekna #05 tema: INTerNaSjoNalISerINg</a> <a title="Magasinet Tekna nr 5/2012 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/c1bfca79?page=35"> 35 10. feire mangfoldet! ★ Bruk lunsjen og andr</a> <a title="Magasinet Tekna nr 5/2012 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/c1bfca79?page=36"> tema: INTerNaSjoNalISerINg 36 magasinet tekna #0</a> <a title="Magasinet Tekna nr 5/2012 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/c1bfca79?page=37"> 37 Amir Babakhani kurdistan Elya</a> <a title="Magasinet Tekna nr 5/2012 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/c1bfca79?page=38"> 38 magasinet tekna #05 tema: INTerNaSjoNalISerINg</a> <a title="Magasinet Tekna nr 5/2012 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/c1bfca79?page=39"> 39 to-tre nordmenn som deltar på kurset, så også</a> <a title="Magasinet Tekna nr 5/2012 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/c1bfca79?page=40"> 40 magasinet tekna #05 tema: INTerNaSjoNalISerINg</a> <a title="Magasinet Tekna nr 5/2012 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/c1bfca79?page=41"> 41 «en stor del aV norsk ungdom skyr realfag og </a> <a title="Magasinet Tekna nr 5/2012 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/c1bfca79?page=42"> 42 magasinet tekna #05 oNalISerINg tema: INTerNaS</a> <a title="Magasinet Tekna nr 5/2012 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/c1bfca79?page=43"> 43 a AvgJØrENDE: God geologi</a> <a title="Magasinet Tekna nr 5/2012 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/c1bfca79?page=44"> 44 magasinet tekna #05 BEKyMrET: Stortingspoliti</a> <a title="Magasinet Tekna nr 5/2012 page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/c1bfca79?page=45"> 45 Statoil SATSEr STOrT: Statoil breier seg all</a> <a title="Magasinet Tekna nr 5/2012 page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/c1bfca79?page=46"> 46 magasinet tekna #05 smånyTT Sprung hinges </a> <a title="Magasinet Tekna nr 5/2012 page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/c1bfca79?page=47"> 47 01 europeiske barn får hjelp til å motstå usu</a> <a title="Magasinet Tekna nr 5/2012 page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/c1bfca79?page=48"> 48 magasinet tekna #05 på arbeiDsplassen </a> <a title="Magasinet Tekna nr 5/2012 page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/c1bfca79?page=49"> 49 Høy på bruer – ingenting slår denne jobben</a> <a title="Magasinet Tekna nr 5/2012 page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/c1bfca79?page=50"> p å arbeiDsplassen </a> <a title="Magasinet Tekna nr 5/2012 page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/c1bfca79?page=51"> 51 SEr TILBAKE: Prosjektleder Øivind L. Søvik avs</a> <a title="Magasinet Tekna nr 5/2012 page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/c1bfca79?page=52"> 52 magasinet tekna #05 «Å jobbe med grensesprenge</a> <a title="Magasinet Tekna nr 5/2012 page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/c1bfca79?page=53"> 53 </a> <a title="Magasinet Tekna nr 5/2012 page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/c1bfca79?page=54"> 54 magasinet tekna #05 å arbeiDsplassen p ø</a> <a title="Magasinet Tekna nr 5/2012 page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/c1bfca79?page=55"> 55 1 3 4 len på V</a> <a title="Magasinet Tekna nr 5/2012 page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/c1bfca79?page=56"> 56 magasinet tekna #05 på arbeiDsplassen</a> <a title="Magasinet Tekna nr 5/2012 page 57" href="http://viewer.zmags.com/publication/c1bfca79?page=57"> 57 hENgES På PLASS: Fra skipet som har fraktet st</a> <a title="Magasinet Tekna nr 5/2012 page 58" href="http://viewer.zmags.com/publication/c1bfca79?page=58"> 58 magasinet tekna #05 Fakta om Norges lengste he</a> <a title="Magasinet Tekna nr 5/2012 page 59" href="http://viewer.zmags.com/publication/c1bfca79?page=59"> 59 TÅRNJUSTERING Før kabelen bygges trekk</a> <a title="Magasinet Tekna nr 5/2012 page 60" href="http://viewer.zmags.com/publication/c1bfca79?page=60"> 60 magasinet tekna #05 UNIVerSeT: himmel- begiv</a> <a title="Magasinet Tekna nr 5/2012 page 61" href="http://viewer.zmags.com/publication/c1bfca79?page=61"> 61 et interstellart reisemål I oktober ble det f</a> <a title="Magasinet Tekna nr 5/2012 page 62" href="http://viewer.zmags.com/publication/c1bfca79?page=62"> 62 magasinet tekna #05</a> <a title="Magasinet Tekna nr 5/2012 page 63" href="http://viewer.zmags.com/publication/c1bfca79?page=63"> 63 sunniva </a> <a title="Magasinet Tekna nr 5/2012 page 64" href="http://viewer.zmags.com/publication/c1bfca79?page=64"> 64 magasinet tekna #05 På superhøye h</a> <a title="Magasinet Tekna nr 5/2012 page 65" href="http://viewer.zmags.com/publication/c1bfca79?page=65"> 65</a> <a title="Magasinet Tekna nr 5/2012 page 66" href="http://viewer.zmags.com/publication/c1bfca79?page=66"> 66 magasinet tekna #05 </a> <a title="Magasinet Tekna nr 5/2012 page 67" href="http://viewer.zmags.com/publication/c1bfca79?page=67"> 67 «Én beskyldte meg for å være betalt av </a> <a title="Magasinet Tekna nr 5/2012 page 68" href="http://viewer.zmags.com/publication/c1bfca79?page=68"> 68 magasinet tekna #05 smånyTT Shutterstock STeR</a> <a title="Magasinet Tekna nr 5/2012 page 69" href="http://viewer.zmags.com/publication/c1bfca79?page=69"> 69 finner enkelt- partikler i bloDet Anne Grete</a> <a title="Magasinet Tekna nr 5/2012 page 70" href="http://viewer.zmags.com/publication/c1bfca79?page=70"> 70 magasinet tekna #05 smånyTT frankenstein- bo</a> <a title="Magasinet Tekna nr 5/2012 page 71" href="http://viewer.zmags.com/publication/c1bfca79?page=71"> Boliglån fra 3,30 % Du som er medlem i Tekna har</a> <a title="Magasinet Tekna nr 5/2012 page 72" href="http://viewer.zmags.com/publication/c1bfca79?page=72"> 72 magasinet tekna #03 f TEKST: mo</a> <a title="Magasinet Tekna nr 5/2012 page 73" href="http://viewer.zmags.com/publication/c1bfca79?page=73"> sjekkliste for arbeiDsavtalen I den følgende oppl</a> <a title="Magasinet Tekna nr 5/2012 page 74" href="http://viewer.zmags.com/publication/c1bfca79?page=74"> 74 magasinet tekna #05 e Tikk slik vi møTer deT</a> <a title="Magasinet Tekna nr 5/2012 page 75" href="http://viewer.zmags.com/publication/c1bfca79?page=75"> 75 </a> <a title="Magasinet Tekna nr 5/2012 page 76" href="http://viewer.zmags.com/publication/c1bfca79?page=76"> Gode grunner til å være medlem i Tekna Privatret</a> <a title="Magasinet Tekna nr 5/2012 page 77" href="http://viewer.zmags.com/publication/c1bfca79?page=77"> 77Fullstendig oversikt: www.kursdagene.no </a> <a title="Magasinet Tekna nr 5/2012 page 78" href="http://viewer.zmags.com/publication/c1bfca79?page=78"> 78 magasinet tekna #05 fBry a tekna g</a> <a title="Magasinet Tekna nr 5/2012 page 79" href="http://viewer.zmags.com/publication/c1bfca79?page=79"> 79 Vellykket strategihelg for Tekna B</a> <a title="Magasinet Tekna nr 5/2012 page 80" href="http://viewer.zmags.com/publication/c1bfca79?page=80"> 80 magasinet tekna #05 i n geniørløypa LMoye fn</a> <a title="Magasinet Tekna nr 5/2012 page 81" href="http://viewer.zmags.com/publication/c1bfca79?page=81"> 81 Kings Cross Regents Park STOR- BRITANNIA E</a> <a title="Magasinet Tekna nr 5/2012 page 82" href="http://viewer.zmags.com/publication/c1bfca79?page=82"> s hisToriens s t deg elv SvAr: 1. Stavanger.</a> <a title="Magasinet Tekna nr 5/2012 page 83" href="http://viewer.zmags.com/publication/c1bfca79?page=83"> Tekna kryss 5-2012 83 GRØNN- Sett inn vedlagt</a> <a title="Magasinet Tekna nr 5/2012 page 84" href="http://viewer.zmags.com/publication/c1bfca79?page=84"> B Returadresse: Magasinet Tekna Postboks 2312 Sol</a>