If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> seria<br /> MOE/S<br /> 1000 kg<br /> Wózki do kompletacji<br /> zamówień z niskiego<br /> i średniego poziomu<br /> · Technologia prądu przemiennego AC Yale<br /> · Silniki prądu przemiennego<br /> · Magistrala CAN bus<br /> · Układ kierowniczy z Fly By Wire<br /> · Zwiększony komfort i parametry<br /> · Niski poziom konserwacji<br /> Specyfikacja techniczna zgodna z VDI 2198 - MO10E<br /> Oznakowanie<br /> Masy<br /> Ogumienie/<br /> podwozie<br /> Wymiary podstawowe<br /> Osiągi<br /> Silnik elektryczny<br /> 1.1 Producent (skrót) Yale Yale Yale Yale<br /> 1.2 Typoszereg MO10E 7 FC MO10E 14 FC MO10E 12<br /> 1.3 Napęd: elektryczny (bateria lub sieciowy), diesel, benzyna, gaz Elektryczny (bateria) Elektryczny (bateria) Elektryczny (bateria) Elektryczny (bateria)<br /> 1.4 Obsługa: ręczna, prowadzenie, platforma, fotel, kompletacja zamówień Kompletacja zamówień Kompletacja zamówień Komple<a title="Seria MO AC W&oacute;zek do kompletacji zam&oacute;wie&#324; ze &#347;redniego i wysokiego poziomu page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/c472aafc?page=1"> seria MOE/S 1000 kg Wózki do kompletacji zamówie</a> <a title="Seria MO AC W&oacute;zek do kompletacji zam&oacute;wie&#324; ze &#347;redniego i wysokiego poziomu page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/c472aafc?page=2"> Specyfikacja techniczna zgodna z VDI 2198 - MO10E </a> <a title="Seria MO AC W&oacute;zek do kompletacji zam&oacute;wie&#324; ze &#347;redniego i wysokiego poziomu page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/c472aafc?page=3"> Yale Yale Yale Yale Producent (skr</a> <a title="Seria MO AC W&oacute;zek do kompletacji zam&oacute;wie&#324; ze &#347;redniego i wysokiego poziomu page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/c472aafc?page=4"> Wymiary wózka - MO10E 7 FC </a> <a title="Seria MO AC W&oacute;zek do kompletacji zam&oacute;wie&#324; ze &#347;redniego i wysokiego poziomu page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/c472aafc?page=5"> Wymiary wózka - MO10E 14 FC h4 4</a> <a title="Seria MO AC W&oacute;zek do kompletacji zam&oacute;wie&#324; ze &#347;redniego i wysokiego poziomu page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/c472aafc?page=6"> Wymiary wózka - MO10E 12 h4 4</a> <a title="Seria MO AC W&oacute;zek do kompletacji zam&oacute;wie&#324; ze &#347;redniego i wysokiego poziomu page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/c472aafc?page=7"> Wymiary wózka - MO10E 12 SL </a> <a title="Seria MO AC W&oacute;zek do kompletacji zam&oacute;wie&#324; ze &#347;redniego i wysokiego poziomu page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/c472aafc?page=8"> Wymiary wózka - MO10E 17SL, MO10E 17WP Uwaga: Sza</a> <a title="Seria MO AC W&oacute;zek do kompletacji zam&oacute;wie&#324; ze &#347;redniego i wysokiego poziomu page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/c472aafc?page=9"> Wymiary wózka - MO10E 48 SL </a> <a title="Seria MO AC W&oacute;zek do kompletacji zam&oacute;wie&#324; ze &#347;redniego i wysokiego poziomu page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/c472aafc?page=10"> Wymiary wózka - MO10E 48 WP </a> <a title="Seria MO AC W&oacute;zek do kompletacji zam&oacute;wie&#324; ze &#347;redniego i wysokiego poziomu page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/c472aafc?page=11"> Specyfikacja techniczna zgodna z VDI 2198 - MO10, </a> <a title="Seria MO AC W&oacute;zek do kompletacji zam&oacute;wie&#324; ze &#347;redniego i wysokiego poziomu page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/c472aafc?page=12"> Specyfikacja techniczna zgodna z VDI 2198 - MO10S </a> <a title="Seria MO AC W&oacute;zek do kompletacji zam&oacute;wie&#324; ze &#347;redniego i wysokiego poziomu page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/c472aafc?page=13"> MO10, MO10S Szczegółowe dane masztu - 2-stopniowy</a> <a title="Seria MO AC W&oacute;zek do kompletacji zam&oacute;wie&#324; ze &#347;redniego i wysokiego poziomu page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/c472aafc?page=14"> Wymiary wózka - MO10, MO10S, MO10S WP </a> <a title="Seria MO AC W&oacute;zek do kompletacji zam&oacute;wie&#324; ze &#347;redniego i wysokiego poziomu page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/c472aafc?page=15"> Opcje standardowe i wyposażenie dodatkowe Kabina</a> <a title="Seria MO AC W&oacute;zek do kompletacji zam&oacute;wie&#324; ze &#347;redniego i wysokiego poziomu page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/c472aafc?page=16"> seria MOE/S Modele: MO10E 7, MO10E 14FC, MO10E 12</a>