If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> ESD-sikring og<br /> produksjonsutstyr<br /> — et supplement til ELFA-katalogen<br /> Hva kan vi hjelpe deg med?<br /> 23 12 49 00 • www.elfa.se<br /> ESD - Electrostatic Discharge<br /> ESD - elektrostatiske utladinger kan forårsake feil på elektroniske komponenter og<br /> utstyr. Forebygging av slike skader er en av elektronikkbransjens største utfordringer.<br /> I dette heftet presenterer vi en del av de produktene ELFA leverer for at du kan fore-<br /> bygge ESD-skader i din bedrift.<br /> Vi har delt inn heftet ihht nedenstående ESD-regler som bør være grunnlaget for alt<br /> arbeid med ESD-sikring.<br /> I områder hvor sensitive kort og komponenter håndteres uembalert må<br /> det bygges opp ESD-sikre områder - EPA - for å unngå elektrostatiske<br /> utladinger.<br /> Gruppe 1 t.o.m. 9 i denne katalogen tar for seg de mest aktuelle produk-<br /> tene for å bygge opp ESD-sikre områder.<br /> Utenfor EPA skal all sensitiv elektronikk (kretskort og kompon<a title="ELFA ESD-katalog 2010 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/c4b788fd?page=1"> ESD-sikring og produksjonsutstyr — et supplement</a> <a title="ELFA ESD-katalog 2010 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/c4b788fd?page=2"> ESD - Electrostatic Discharge ESD - elektrostati</a> <a title="ELFA ESD-katalog 2010 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/c4b788fd?page=3"> Innholdsfortegnelse ESD-materiell Gruppe 1 </a> <a title="ELFA ESD-katalog 2010 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/c4b788fd?page=4"> I områder hvor sensitive kort og komponenter hånd</a> <a title="ELFA ESD-katalog 2010 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/c4b788fd?page=5"> Gruppebeskrivelse </a> <a title="ELFA ESD-katalog 2010 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/c4b788fd?page=6"> Gruppebeskrivelse </a> <a title="ELFA ESD-katalog 2010 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/c4b788fd?page=7"> Gruppebeskrivelse </a> <a title="ELFA ESD-katalog 2010 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/c4b788fd?page=8"> Gruppebeskrivelse </a> <a title="ELFA ESD-katalog 2010 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/c4b788fd?page=9"> Gruppebeskrivelse </a> <a title="ELFA ESD-katalog 2010 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/c4b788fd?page=10"> Utenfor EPA skal all sensitiv elektronikk (kretsk</a> <a title="ELFA ESD-katalog 2010 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/c4b788fd?page=11"> Gruppebeskrivelse </a> <a title="ELFA ESD-katalog 2010 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/c4b788fd?page=12"> Gruppebeskrivelse </a> <a title="ELFA ESD-katalog 2010 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/c4b788fd?page=13"> For å opprettholde god ESD-sikring, er det nødven</a> <a title="ELFA ESD-katalog 2010 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/c4b788fd?page=14"> Gruppebeskrivelse </a> <a title="ELFA ESD-katalog 2010 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/c4b788fd?page=15"> Pruduksjonsutstyr Gruppebeskrivelse </a> <a title="ELFA ESD-katalog 2010 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/c4b788fd?page=16"> Gruppebeskrivelse </a> <a title="ELFA ESD-katalog 2010 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/c4b788fd?page=17"> Gruppebeskrivelse </a> <a title="ELFA ESD-katalog 2010 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/c4b788fd?page=18"> Gruppebeskrivelse </a> <a title="ELFA ESD-katalog 2010 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/c4b788fd?page=19"> Hva kan vi hjelpe deg med? Kjøp i butikken, besti</a> <a title="ELFA ESD-katalog 2010 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/c4b788fd?page=20"> I områder hvor sensitive kort og komponenter hånd</a>