If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> ELMEMODELLEN<br /> 2 • ELMEMODELLEN<br /> ELMEMODELLEN<br /> En problemtyngd skola. En revolutionerande idé– och<br /> modet att genomföra den. På Elmeskolan har varje elev<br /> en enskild, avskärmad arbetsplats och stor frihet att<br /> variera sin lärmiljö.<br /> Den unika undervisnings- och inredningsmode-<br /> llen skapades 2019 på Elmeskolan i Älmhult.<br /> Detta efter att skolan med åk F–6 upplevt<br /> utmaningar med bland annat oro, kränkningar<br /> och hemmasittare. Rektor Eva-Lena Brafield<br /> inspirerades av särskolans arbetsmetoder för<br /> maximal arbetsro och koncentration.<br /> Rektorns och medarbetarnas radikala idéer<br /> gav på bara något år smått dramatiska resultat.<br /> Modellen kännetecknas av att eleverna har<br /> sin egna avskärmade ”kontor” i klassrummen<br /> och modellens fokus ligger på inkludering och<br /> variation. Man såg tidigt möbleringens påverkan<br /> på studiero och trivs<a title="Elmemodellen - en unik undervisnings- och inredningsmodell page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/c514c139?page=1"> ELMEMODELLEN</a> <a title="Elmemodellen - en unik undervisnings- och inredningsmodell page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/c514c139?page=2"> 2 • ELMEMODELLEN</a> <a title="Elmemodellen - en unik undervisnings- och inredningsmodell page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/c514c139?page=3"> ELMEMODELLEN En problemtyngd skola. En revolut</a> <a title="Elmemodellen - en unik undervisnings- och inredningsmodell page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/c514c139?page=4"> INREDNING PÅVERKAR Möbleringen, och den pedag</a> <a title="Elmemodellen - en unik undervisnings- och inredningsmodell page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/c514c139?page=5"> ELMEMODELLEN • 5</a> <a title="Elmemodellen - en unik undervisnings- och inredningsmodell page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/c514c139?page=6"> 6 • ELMEMODELLEN</a> <a title="Elmemodellen - en unik undervisnings- och inredningsmodell page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/c514c139?page=7"> ELMEMODELLEN I PRAKTIKEN Efter en genomgå</a> <a title="Elmemodellen - en unik undervisnings- och inredningsmodell page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/c514c139?page=8"> Elmemodellens presentationsyta Längst fram i k</a> <a title="Elmemodellen - en unik undervisnings- och inredningsmodell page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/c514c139?page=9"> Synas och höras w q e </a> <a title="Elmemodellen - en unik undervisnings- och inredningsmodell page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/c514c139?page=10"> Elmemodellens elevkontor Utmed väggarna har va</a> <a title="Elmemodellen - en unik undervisnings- och inredningsmodell page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/c514c139?page=11"> Maximal koncentration w q</a> <a title="Elmemodellen - en unik undervisnings- och inredningsmodell page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/c514c139?page=12"> Elmemodellens samlingsbord Centralt placerat i</a> <a title="Elmemodellen - en unik undervisnings- och inredningsmodell page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/c514c139?page=13"> Mötesplats och stöd qw </a> <a title="Elmemodellen - en unik undervisnings- och inredningsmodell page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/c514c139?page=14"> Ökad inkludering Alla minns vi lärarens ord: ”</a> <a title="Elmemodellen - en unik undervisnings- och inredningsmodell page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/c514c139?page=15"> Studiero q w e r </a> <a title="Elmemodellen - en unik undervisnings- och inredningsmodell page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/c514c139?page=16"> LÄRARE OCH ELEVER BERÄTTAR Lekolar besökte El</a> <a title="Elmemodellen - en unik undervisnings- och inredningsmodell page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/c514c139?page=17"> EVA-LENA, REKTOR Elmeskolan hade för några år s</a> <a title="Elmemodellen - en unik undervisnings- och inredningsmodell page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/c514c139?page=18"> HUGO, ELEV I ÅK 5 På Hugos enskilda plats finns</a> <a title="Elmemodellen - en unik undervisnings- och inredningsmodell page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/c514c139?page=19"> KADIDJA, ELEV I ÅK 5 Kadidja ler när hon minns</a> <a title="Elmemodellen - en unik undervisnings- och inredningsmodell page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/c514c139?page=20"> På bilden visar vi 12:38 trapetsbord, Stol Matte </a> <a title="Elmemodellen - en unik undervisnings- och inredningsmodell page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/c514c139?page=21"> INSPIRERAS AV ELMESKOLANS FÖRSKOLEKLASS </a> <a title="Elmemodellen - en unik undervisnings- och inredningsmodell page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/c514c139?page=22"> På bilden visar vi konferensbord Audrey och Stol </a> <a title="Elmemodellen - en unik undervisnings- och inredningsmodell page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/c514c139?page=23"> INSPIRERAS AV ELMESKOLANS KONFERENS- OCH SAMTALSR</a> <a title="Elmemodellen - en unik undervisnings- och inredningsmodell page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/c514c139?page=24"> På bilden visar vi Soffa Part, Bord Cross och Fåt</a> <a title="Elmemodellen - en unik undervisnings- och inredningsmodell page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/c514c139?page=25"> INSPIRERAS AV ELMESKOLANS PERSONALRUM </a> <a title="Elmemodellen - en unik undervisnings- och inredningsmodell page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/c514c139?page=26"> ELMESKOLAN Där skolgården blivit del av framgån</a> <a title="Elmemodellen - en unik undervisnings- och inredningsmodell page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/c514c139?page=27"> MÖT ELMESKOLAN i Älmhult – en skola som genomgått</a> <a title="Elmemodellen - en unik undervisnings- och inredningsmodell page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/c514c139?page=28"> Lekolars inredningsarkitekter är specialiserade p</a>