If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Advokat bladet<br /> Nr. 5– 2011<br /> 91. årgang<br /> Eksklusjon skaper<br /> debatt<br /> Hovedstyret i Advokatforeningen har<br /> vedtatt eksklusjon av advokatene<br /> Morten Furuholmen og Rune Berg.<br /> Bergs straffbare forhold og brudd på<br /> de advokatetiske regler er ikke like<br /> alvorlige som Furuholmens, sier<br /> hovedstyret i vedtaket. Det er<br /> uenighet i Forsvarergruppen.<br /> SIDE 26<br /> Vold mot advokater 4<br /> Alle vil ha advokatlov 12<br /> Kolrud har landet 40<br /> Bumerket er 30 år 77<br /> BØKER OG TIDSSKRIFTER FRA<br /> Kr 775,–<br /> IFRS PÅ NORSK<br /> Forskrift om internasjonale regnskapsstandarder<br /> 2011<br /> IFRS på norsk<br /> De internasjonale regnskapsstandardene (IFRS)<br /> i fulltekst på norsk, innarbeidet med endringer.<br /> Samlingen er <a title="Nr 5 2011.pdf page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5378d6b?page=1"> Advokat bladet </a> <a title="Nr 5 2011.pdf page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5378d6b?page=2"> BØKER OG TIDSSKRIFTER FRA Kr 775,– IFRS PÅ NORSK </a> <a title="Nr 5 2011.pdf page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5378d6b?page=3"> INNHOLD NR 5 – MAI 2011 REDAKSJONEN AVSLUTTET </a> <a title="Nr 5 2011.pdf page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5378d6b?page=4"> TRUSLER OG VOLD MOT ADVOKATER På få timer fikk Ad</a> <a title="Nr 5 2011.pdf page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5378d6b?page=5"> tilfellen har jeg tatt kontakt anmelde, om </a> <a title="Nr 5 2011.pdf page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5378d6b?page=6"> TRUSLER OG VOLD MOT ADVOKATER truende og volde</a> <a title="Nr 5 2011.pdf page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5378d6b?page=7"> opp av Advokatforeningen, men foreningen har veke</a> <a title="Nr 5 2011.pdf page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5378d6b?page=8"> TRUSLER OG VOLD MOT ADVOKATER Jan Todal ble risp</a> <a title="Nr 5 2011.pdf page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5378d6b?page=9"> – Farlig å tie det ihjel! Ved å bagatellisere vo</a> <a title="Nr 5 2011.pdf page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5378d6b?page=10"> TRUSLER OG VOLD MOT ADVOKATER Det svenske tidssk</a> <a title="Nr 5 2011.pdf page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5378d6b?page=11"> Pressefrokost med en opplagt justisminister Knut </a> <a title="Nr 5 2011.pdf page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5378d6b?page=12"> DISIPLINÆRSYSTEMET Advokatenes tilsyns- og disip</a> <a title="Nr 5 2011.pdf page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5378d6b?page=13"> Advokatbevillingsnemnden Advokatbevillingsnemnden</a> <a title="Nr 5 2011.pdf page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5378d6b?page=14"> DISIPLINÆRSYSTEMET – Jeg også Ønsker meg en advok</a> <a title="Nr 5 2011.pdf page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5378d6b?page=15"> Vi må få bØter Av Nils Petter Jacobsen Vi må f</a> <a title="Nr 5 2011.pdf page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5378d6b?page=16"> DISIPLINÆRSYSTEMET – Etikk er ikke noe du lærer, </a> <a title="Nr 5 2011.pdf page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5378d6b?page=17"> er dØmt for straffbare for- hold i sin advokatvir</a> <a title="Nr 5 2011.pdf page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5378d6b?page=18"> DISIPLINÆRSYSTEMET Advokatforeningen må lØsrives </a> <a title="Nr 5 2011.pdf page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5378d6b?page=19"> Oversikt over Disiplinærnemndens saker i domstole</a> <a title="Nr 5 2011.pdf page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5378d6b?page=20"> DISIPLINÆRSYSTEMET – Jeg har opplevd at en journ</a> <a title="Nr 5 2011.pdf page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5378d6b?page=21"> Evaluering av disiplinærsystemet Disiplinærordni</a> <a title="Nr 5 2011.pdf page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5378d6b?page=22"> DISIPLINÆRSYSTEMET kan ilegge fØlgende sank- s</a> <a title="Nr 5 2011.pdf page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5378d6b?page=23"> – De spØrsmålene Advokatbladet reiser er betimeli</a> <a title="Nr 5 2011.pdf page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5378d6b?page=24"> DISIPLINÆRSYSTEMET Betyr det noe for rettsvesene</a> <a title="Nr 5 2011.pdf page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5378d6b?page=25"> studiemateriale på landets juridiske fakulteter n</a> <a title="Nr 5 2011.pdf page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5378d6b?page=26"> Hovedstyret i Advokatforeningen vedtok 7. mai å e</a> <a title="Nr 5 2011.pdf page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5378d6b?page=27"> Billedtekst: Hovedstyret brukte lang tid på behan</a> <a title="Nr 5 2011.pdf page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5378d6b?page=28"> straffedØmt, med den begrunnelsen som lag- mannsr</a> <a title="Nr 5 2011.pdf page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5378d6b?page=29"> BØr jurister engasjere seg som våpendragere gjenn</a> <a title="Nr 5 2011.pdf page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5378d6b?page=30"> – For de som eier saken er strategisk sakfØrsel a</a> <a title="Nr 5 2011.pdf page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5378d6b?page=31"> etisk betenkelig strategi for klienten, som må væ</a> <a title="Nr 5 2011.pdf page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5378d6b?page=32"> GHANA Kvinner i Ghana bygger seg nå svært viktig</a> <a title="Nr 5 2011.pdf page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5378d6b?page=33"> r Beate SundstrØm, t.v., saksbehandler i Disipli</a> <a title="Nr 5 2011.pdf page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5378d6b?page=34"> skolen til hØyere nivåer og for å få dem til å gå</a> <a title="Nr 5 2011.pdf page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5378d6b?page=35"> SØR-AFRIKA </a> <a title="Nr 5 2011.pdf page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5378d6b?page=36"> Gruppen med studenter fra juridisk fakultet i Osl</a> <a title="Nr 5 2011.pdf page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5378d6b?page=37"> 6+OYR 6)88)27+%2+(RG)inneholder utvalgte rett</a> <a title="Nr 5 2011.pdf page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5378d6b?page=38"> UGANDA Advokatforeningens internasjonale rettshje</a> <a title="Nr 5 2011.pdf page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5378d6b?page=39"> Albine Atugabirwe og Easter Namanya blant saksmap</a> <a title="Nr 5 2011.pdf page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5378d6b?page=40"> Kolrud har landet Tekst og foto: Aina J. RØnning </a> <a title="Nr 5 2011.pdf page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5378d6b?page=41"> JU§NYTT nr. 5/2011 Advokatbladets fagsider er skr</a> <a title="Nr 5 2011.pdf page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5378d6b?page=42"> JU§NYTT nr. 5/2011 HØyesterett: ▲ Yrkesskadefo</a> <a title="Nr 5 2011.pdf page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5378d6b?page=43"> HØyesterett: ▲ RØykeforbud uteservering HØy</a> <a title="Nr 5 2011.pdf page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5378d6b?page=44"> JU§NYTT nr. 5/2011 HØyesterett: ▲ Fortolkning </a> <a title="Nr 5 2011.pdf page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5378d6b?page=45"> ADVOKATBLADET PROFILEN MAI 2011 41</a> <a title="Nr 5 2011.pdf page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5378d6b?page=46"> Helge Kolrud traff tilfeldig på Emil Torkildsen p</a> <a title="Nr 5 2011.pdf page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5378d6b?page=47"> Kone, barn og fem barnebarn, samt en bokhylle ful</a> <a title="Nr 5 2011.pdf page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5378d6b?page=48"> Står du i fare for å bli Kronikk: Lene Krist</a> <a title="Nr 5 2011.pdf page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5378d6b?page=49"> utestengt? anskaffelsesdirektiv at det m</a> <a title="Nr 5 2011.pdf page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5378d6b?page=50"> Legal Research Methods in a Modern World: A Cours</a> <a title="Nr 5 2011.pdf page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5378d6b?page=51"> om ekteskapsinngåelse og -opplØsning, formuesfor-</a> <a title="Nr 5 2011.pdf page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5378d6b?page=52"> Hvordan kan advokater bli bedre rådgivere i tvist</a> <a title="Nr 5 2011.pdf page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5378d6b?page=53"> for spesialisering i forhold til faglige krav og </a> <a title="Nr 5 2011.pdf page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5378d6b?page=54"> linjer som spesielt gjelder for forsvarere er det</a> <a title="Nr 5 2011.pdf page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5378d6b?page=55"> Når mor eller far fengsles erklæringer i forbind</a> <a title="Nr 5 2011.pdf page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5378d6b?page=56"> sjon, besØk, brev og telefon- kontakt, derimot, e</a> <a title="Nr 5 2011.pdf page 57" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5378d6b?page=57"> reservasjonslØst at de tre tekniske bevisene som </a> <a title="Nr 5 2011.pdf page 58" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5378d6b?page=58"> AVKORTING AV SALÆR Advokatforeningen har bedt om</a> <a title="Nr 5 2011.pdf page 59" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5378d6b?page=59"> ering av satser som alle andre, viser jo bare at </a> <a title="Nr 5 2011.pdf page 60" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5378d6b?page=60"> drivende i forhold til å ikke få betalt for arbei</a> <a title="Nr 5 2011.pdf page 61" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5378d6b?page=61"> DATATILSYNET: Krever konsesjon for å oppbevare d</a> <a title="Nr 5 2011.pdf page 62" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5378d6b?page=62"> behandlingen gis senest i forbindelse med medlems</a> <a title="Nr 5 2011.pdf page 63" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5378d6b?page=63"> KONTORFELLESSKAPET ADVOKATENE I BORGERGATEN </a> <a title="Nr 5 2011.pdf page 64" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5378d6b?page=64"> Varig utvist – en “dom” for livet I 2010 ble om</a> <a title="Nr 5 2011.pdf page 65" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5378d6b?page=65"> Advokatforum DA er et av Norges stØrste kontorf</a> <a title="Nr 5 2011.pdf page 66" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5378d6b?page=66"> LEDERENS TALERSTOL Advokater og myndighetskontro</a> <a title="Nr 5 2011.pdf page 67" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5378d6b?page=67"> Kco advokater består av til sammen 25 medarbeider</a> <a title="Nr 5 2011.pdf page 68" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5378d6b?page=68"> f </a> <a title="Nr 5 2011.pdf page 69" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5378d6b?page=69"> Advokatklager til Pressens faglige Utvalg PFU-sek</a> <a title="Nr 5 2011.pdf page 70" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5378d6b?page=70"> Styret i SØr-Rogaland krets av Den Norsk</a> <a title="Nr 5 2011.pdf page 71" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5378d6b?page=71"> SØr-Rogaland krets ÅrsmØte SØr–Rogaland krets og</a> <a title="Nr 5 2011.pdf page 72" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5378d6b?page=72"> Riksrett fra Storting til HØyesterett Tekst og </a> <a title="Nr 5 2011.pdf page 73" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5378d6b?page=73"> Rettshistorisk forening arrangerte foredrag om Ri</a> <a title="Nr 5 2011.pdf page 74" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5378d6b?page=74"> Det danske advokatfirmaet a4 går til Nordia Advok</a> <a title="Nr 5 2011.pdf page 75" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5378d6b?page=75"> Problemer for kinesiske advokater Tre dager etter</a> <a title="Nr 5 2011.pdf page 76" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5378d6b?page=76"> Disputas om skjærgårdsparkavtaler Karen Eg Taral</a> <a title="Nr 5 2011.pdf page 77" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5378d6b?page=77"> tingrettsdommer ved Kristian- sand tingrett. Kons</a> <a title="Nr 5 2011.pdf page 78" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5378d6b?page=78"> Advokatfullmektig Guro Haavind Vådal har sluttet </a> <a title="Nr 5 2011.pdf page 79" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5378d6b?page=79"> Kurs i barneloven i Toscana Sorenskriver Knut RØn</a> <a title="Nr 5 2011.pdf page 80" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5378d6b?page=80"> 90 SakfØrerstandens historie ÅR SIDEN </a> <a title="Nr 5 2011.pdf page 81" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5378d6b?page=81"> Våpenskjoldet er 30 år Advokatforeningens våpens</a> <a title="Nr 5 2011.pdf page 82" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5378d6b?page=82"> Viktig rådgivning: AdvokatArntsen Vår advokat Ane</a> <a title="Nr 5 2011.pdf page 83" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5378d6b?page=83"> Annonser på Advokatbladet og advokatbladet.</a> <a title="Nr 5 2011.pdf page 84" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5378d6b?page=84"> Retur adr.: Den norske Advokatforening, Kr. Aug</a>