If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Årsrapport 2015<br /> Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje<br /> Afkast med ansvar<br /> Læsevejledning<br /> Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje består af flere afdelinger. Hver afdeling aflægger et separat<br /> regnskab med afdelingsberetning. Regnskaberne viser afdelingernes økonomiske udvikling i 2015, ligesom<br /> de giver en status pr. 31. december 2015. I afdelingsberetningerne kommenteres afdelingernes resultat for<br /> 2015 samt de specifikke forhold, som gælder for den enkelte afdeling.<br /> Foreningen håndterer de administrative opgaver og investeringsopgaven fælles for alle afdelinger inden for de<br /> rammer, der er lagt for afdelingerne. Det er med til at sikre en omkostningseffektiv drift af foreningen.<br /> Det hænger også sammen med, at afdelingerne – selvom de investerer i forskellige typer af værdipapirer og<br /> følger forskellige strategier – ofte påvirkes af mange af de samme forhold. Eksempelvis kan udsving i den<b<a title="2015_aarsrapport_IFNIP page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5538f2e?page=1"> Årsrapport 2015 Investeringsforeningen Nordea Inv</a> <a title="2015_aarsrapport_IFNIP page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5538f2e?page=2"> Læsevejledning Investeringsforeningen Nordea</a> <a title="2015_aarsrapport_IFNIP page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5538f2e?page=3"> Indhold Foreningens ledelsesberetning </a> <a title="2015_aarsrapport_IFNIP page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5538f2e?page=4"> Årsrapport 2015 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2015_aarsrapport_IFNIP page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5538f2e?page=5"> Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje |</a> <a title="2015_aarsrapport_IFNIP page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5538f2e?page=6"> Årsrapport 2015 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2015_aarsrapport_IFNIP page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5538f2e?page=7"> Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje |</a> <a title="2015_aarsrapport_IFNIP page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5538f2e?page=8"> Årsrapport 2015 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2015_aarsrapport_IFNIP page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5538f2e?page=9"> Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje |</a> <a title="2015_aarsrapport_IFNIP page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5538f2e?page=10"> Årsrapport 2015 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2015_aarsrapport_IFNIP page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5538f2e?page=11"> Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje |</a> <a title="2015_aarsrapport_IFNIP page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5538f2e?page=12"> Årsrapport 2015 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2015_aarsrapport_IFNIP page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5538f2e?page=13"> Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje |</a> <a title="2015_aarsrapport_IFNIP page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5538f2e?page=14"> Årsrapport 2015 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2015_aarsrapport_IFNIP page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5538f2e?page=15"> Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje |</a> <a title="2015_aarsrapport_IFNIP page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5538f2e?page=16"> Årsrapport 2015 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2015_aarsrapport_IFNIP page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5538f2e?page=17"> Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje |</a> <a title="2015_aarsrapport_IFNIP page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5538f2e?page=18"> Årsrapport 2015 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2015_aarsrapport_IFNIP page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5538f2e?page=19"> Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje |</a> <a title="2015_aarsrapport_IFNIP page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5538f2e?page=20"> Årsrapport 2015 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2015_aarsrapport_IFNIP page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5538f2e?page=21"> Påtegninger </a> <a title="2015_aarsrapport_IFNIP page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5538f2e?page=22"> Årsrapport 2015 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2015_aarsrapport_IFNIP page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5538f2e?page=23"> Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje |</a> <a title="2015_aarsrapport_IFNIP page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5538f2e?page=24"> Årsrapport 2015 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2015_aarsrapport_IFNIP page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5538f2e?page=25"> Afdelingsberetninger og årsregnskaber Aktier </a> <a title="2015_aarsrapport_IFNIP page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5538f2e?page=26"> Årsrapport 2015 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2015_aarsrapport_IFNIP page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5538f2e?page=27"> Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje |</a> <a title="2015_aarsrapport_IFNIP page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5538f2e?page=28"> Årsrapport 2015 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2015_aarsrapport_IFNIP page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5538f2e?page=29"> Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje |</a> <a title="2015_aarsrapport_IFNIP page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5538f2e?page=30"> Årsrapport 2015 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2015_aarsrapport_IFNIP page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5538f2e?page=31"> Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje |</a> <a title="2015_aarsrapport_IFNIP page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5538f2e?page=32"> Årsrapport 2015 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2015_aarsrapport_IFNIP page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5538f2e?page=33"> Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje |</a> <a title="2015_aarsrapport_IFNIP page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5538f2e?page=34"> Årsrapport 2015 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2015_aarsrapport_IFNIP page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5538f2e?page=35"> Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje |</a> <a title="2015_aarsrapport_IFNIP page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5538f2e?page=36"> Årsrapport 2015 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2015_aarsrapport_IFNIP page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5538f2e?page=37"> Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje |</a> <a title="2015_aarsrapport_IFNIP page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5538f2e?page=38"> Årsrapport 2015 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2015_aarsrapport_IFNIP page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5538f2e?page=39"> Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje |</a> <a title="2015_aarsrapport_IFNIP page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5538f2e?page=40"> Årsrapport 2015 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2015_aarsrapport_IFNIP page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5538f2e?page=41"> Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje |</a> <a title="2015_aarsrapport_IFNIP page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5538f2e?page=42"> Årsrapport 2015 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2015_aarsrapport_IFNIP page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5538f2e?page=43"> Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje |</a> <a title="2015_aarsrapport_IFNIP page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5538f2e?page=44"> Årsrapport 2015 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2015_aarsrapport_IFNIP page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5538f2e?page=45"> Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje |</a> <a title="2015_aarsrapport_IFNIP page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5538f2e?page=46"> Årsrapport 2015 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2015_aarsrapport_IFNIP page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5538f2e?page=47"> Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje |</a> <a title="2015_aarsrapport_IFNIP page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5538f2e?page=48"> Årsrapport 2015 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2015_aarsrapport_IFNIP page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5538f2e?page=49"> Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje |</a> <a title="2015_aarsrapport_IFNIP page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5538f2e?page=50"> Årsrapport 2015 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2015_aarsrapport_IFNIP page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5538f2e?page=51"> Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje |</a> <a title="2015_aarsrapport_IFNIP page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5538f2e?page=52"> Årsrapport 2015 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2015_aarsrapport_IFNIP page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5538f2e?page=53"> Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje |</a> <a title="2015_aarsrapport_IFNIP page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5538f2e?page=54"> Årsrapport 2015 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2015_aarsrapport_IFNIP page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5538f2e?page=55"> Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje |</a> <a title="2015_aarsrapport_IFNIP page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5538f2e?page=56"> Årsrapport 2015 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2015_aarsrapport_IFNIP page 57" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5538f2e?page=57"> Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje |</a> <a title="2015_aarsrapport_IFNIP page 58" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5538f2e?page=58"> Årsrapport 2015 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2015_aarsrapport_IFNIP page 59" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5538f2e?page=59"> Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje |</a> <a title="2015_aarsrapport_IFNIP page 60" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5538f2e?page=60"> Årsrapport 2015 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2015_aarsrapport_IFNIP page 61" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5538f2e?page=61"> Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje |</a> <a title="2015_aarsrapport_IFNIP page 62" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5538f2e?page=62"> Årsrapport 2015 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2015_aarsrapport_IFNIP page 63" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5538f2e?page=63"> Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje |</a> <a title="2015_aarsrapport_IFNIP page 64" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5538f2e?page=64"> Årsrapport 2015 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2015_aarsrapport_IFNIP page 65" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5538f2e?page=65"> Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje |</a> <a title="2015_aarsrapport_IFNIP page 66" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5538f2e?page=66"> Årsrapport 2015 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2015_aarsrapport_IFNIP page 67" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5538f2e?page=67"> Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje |</a> <a title="2015_aarsrapport_IFNIP page 68" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5538f2e?page=68"> Årsrapport 2015 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2015_aarsrapport_IFNIP page 69" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5538f2e?page=69"> Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje |</a> <a title="2015_aarsrapport_IFNIP page 70" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5538f2e?page=70"> Årsrapport 2015 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2015_aarsrapport_IFNIP page 71" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5538f2e?page=71"> Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje |</a> <a title="2015_aarsrapport_IFNIP page 72" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5538f2e?page=72"> Årsrapport 2015 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2015_aarsrapport_IFNIP page 73" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5538f2e?page=73"> Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje |</a> <a title="2015_aarsrapport_IFNIP page 74" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5538f2e?page=74"> Årsrapport 2015 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2015_aarsrapport_IFNIP page 75" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5538f2e?page=75"> Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje |</a> <a title="2015_aarsrapport_IFNIP page 76" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5538f2e?page=76"> Årsrapport 2015 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2015_aarsrapport_IFNIP page 77" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5538f2e?page=77"> Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje |</a> <a title="2015_aarsrapport_IFNIP page 78" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5538f2e?page=78"> Årsrapport 2015 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2015_aarsrapport_IFNIP page 79" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5538f2e?page=79"> Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje |</a> <a title="2015_aarsrapport_IFNIP page 80" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5538f2e?page=80"> Årsrapport 2015 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2015_aarsrapport_IFNIP page 81" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5538f2e?page=81"> Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje |</a> <a title="2015_aarsrapport_IFNIP page 82" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5538f2e?page=82"> Årsrapport 2015 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2015_aarsrapport_IFNIP page 83" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5538f2e?page=83"> Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje |</a> <a title="2015_aarsrapport_IFNIP page 84" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5538f2e?page=84"> Årsrapport 2015 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2015_aarsrapport_IFNIP page 85" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5538f2e?page=85"> Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje |</a> <a title="2015_aarsrapport_IFNIP page 86" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5538f2e?page=86"> Årsrapport 2015 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2015_aarsrapport_IFNIP page 87" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5538f2e?page=87"> Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje |</a> <a title="2015_aarsrapport_IFNIP page 88" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5538f2e?page=88"> Årsrapport 2015 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2015_aarsrapport_IFNIP page 89" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5538f2e?page=89"> Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje |</a> <a title="2015_aarsrapport_IFNIP page 90" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5538f2e?page=90"> Årsrapport 2015 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2015_aarsrapport_IFNIP page 91" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5538f2e?page=91"> Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje |</a> <a title="2015_aarsrapport_IFNIP page 92" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5538f2e?page=92"> Årsrapport 2015 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2015_aarsrapport_IFNIP page 93" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5538f2e?page=93"> Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje |</a> <a title="2015_aarsrapport_IFNIP page 94" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5538f2e?page=94"> Årsrapport 2015 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2015_aarsrapport_IFNIP page 95" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5538f2e?page=95"> Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje |</a> <a title="2015_aarsrapport_IFNIP page 96" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5538f2e?page=96"> Årsrapport 2015 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2015_aarsrapport_IFNIP page 97" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5538f2e?page=97"> Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje |</a> <a title="2015_aarsrapport_IFNIP page 98" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5538f2e?page=98"> Årsrapport 2015 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2015_aarsrapport_IFNIP page 99" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5538f2e?page=99"> Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje |</a> <a title="2015_aarsrapport_IFNIP page 100" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5538f2e?page=100"> Årsrapport 2015 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2015_aarsrapport_IFNIP page 101" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5538f2e?page=101"> Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje |</a> <a title="2015_aarsrapport_IFNIP page 102" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5538f2e?page=102"> Årsrapport 2015 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2015_aarsrapport_IFNIP page 103" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5538f2e?page=103"> Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje |</a> <a title="2015_aarsrapport_IFNIP page 104" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5538f2e?page=104"> Årsrapport 2015 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2015_aarsrapport_IFNIP page 105" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5538f2e?page=105"> Fælles noter </a> <a title="2015_aarsrapport_IFNIP page 106" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5538f2e?page=106"> Årsrapport 2015 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2015_aarsrapport_IFNIP page 107" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5538f2e?page=107"> Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje |</a> <a title="2015_aarsrapport_IFNIP page 108" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5538f2e?page=108"> Årsrapport 2015 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2015_aarsrapport_IFNIP page 109" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5538f2e?page=109"> Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje |</a> <a title="2015_aarsrapport_IFNIP page 110" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5538f2e?page=110"> Årsrapport 2015 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2015_aarsrapport_IFNIP page 111" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5538f2e?page=111"> Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje |</a> <a title="2015_aarsrapport_IFNIP page 112" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5538f2e?page=112"> Årsrapport 2015 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2015_aarsrapport_IFNIP page 113" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5538f2e?page=113"> Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje |</a> <a title="2015_aarsrapport_IFNIP page 114" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5538f2e?page=114"> Årsrapport 2015 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2015_aarsrapport_IFNIP page 115" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5538f2e?page=115"> Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje |</a> <a title="2015_aarsrapport_IFNIP page 116" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5538f2e?page=116"> Årsrapport 2015 | Investeringsforeningen Nordea I</a> <a title="2015_aarsrapport_IFNIP page 117" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5538f2e?page=117"> Sådan læser du afdelingernes regnskaber Risikop</a> <a title="2015_aarsrapport_IFNIP page 118" href="http://viewer.zmags.com/publication/c5538f2e?page=118"> Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje S</a>