If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Lokalbestyrelsen for Aabenraa<br /> Årsprogram<br /> 1. juli 2018 – 31. maj 2019<br /> Kære medlemmer i Ældre Sagen Aabenraa.<br /> Kære medlemmer i Ældre Sagen Aabenraa.<br /> Det er en glæde for os, at vi nu kan præsentere jer for programmet der dækker fra<br /> Det er en glæde for os, at vi nu kan præsentere jer for programmet der<br /> august 2018 til juni 2019. Brug vores hjemmeside: www.aeldresagen.dk/aabenraa<br /> dæAktueerllferaarruagnugestm2e0n1te6r,titlurjeunoig2k0u1r7se. r bliver også omtalt i Det Sker, Aabenraa<br /> Vi har sammensat et program, der forhåbentlig giver mange af jer lyst til at<br /> Ugeavis og Ruden. Bagest i programmet er der en oversigt over vores faste<br /> dealktatigveit.eterDmeet d nsapvænendoegrtelebfroendntu:mreheplådkagonstakbtpuesrtsuorne,r ogvibrekstoymrelhsed. sbesØg,<br /> eftermiddags/aften arrangementer med sang eller foredrag.<br /> Som sædvanligt vil alle vo<a title="AaldreSagen_aarsprogram_2018-final page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/c558c52f?page=1"> Lokalbestyrelsen for Aabenraa </a> <a title="AaldreSagen_aarsprogram_2018-final page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/c558c52f?page=2"> Kære medlemmer i Ældre </a> <a title="AaldreSagen_aarsprogram_2018-final page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/c558c52f?page=3"> IndkØbsordning: Aktivitetsoversigt Har</a> <a title="AaldreSagen_aarsprogram_2018-final page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/c558c52f?page=4"> Tilmeldi</a> <a title="AaldreSagen_aarsprogram_2018-final page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/c558c52f?page=5"> Heldagsbustur</a> <a title="AaldreSagen_aarsprogram_2018-final page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/c558c52f?page=6"> </a> <a title="AaldreSagen_aarsprogram_2018-final page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/c558c52f?page=7"> Frokostjazz med Sir Horstmann</a> <a title="AaldreSagen_aarsprogram_2018-final page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/c558c52f?page=8"> </a> <a title="AaldreSagen_aarsprogram_2018-final page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/c558c52f?page=9"> S</a> <a title="AaldreSagen_aarsprogram_2018-final page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/c558c52f?page=10"> </a> <a title="AaldreSagen_aarsprogram_2018-final page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/c558c52f?page=11"> Faste aktiviteter Badminton: mandag-tirsdag-torsd</a> <a title="AaldreSagen_aarsprogram_2018-final page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/c558c52f?page=12"> Lokalbest</a>