If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> bladet<br /> Nr. 9– 2011<br /> 91. årgang<br /> – Uavhengigheten<br /> blir vanskelig<br /> Jeppe Normann mener tiden<br /> er moden for å se på om<br /> advokatprivilegiet bØr<br /> omfatte internadvokater.<br /> Det er fØrst og fremst<br /> uavhengigheten han stiler<br /> spØrsmålstegn ved.<br /> Merete Smith er ikke enig i<br /> at man bØr kaste ut intern-<br /> advokatene av<br /> Advokatforeningen.<br /> – Det har altid vært mulig<br /> for ale som har en aktivisert<br /> advokatbeviling, å kunne<br /> være medlem av foreningen.<br /> SIDE 112–3213<br /> Fikk kongens gull 55 Vindjakkejuristene 28<br /<a title="Nr 9 2011.pdf page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/c57a856b?page=1"> bladet Nr. 9– 2011 91. årgang – Uavhengi</a> <a title="Nr 9 2011.pdf page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/c57a856b?page=2"> Nye bØker! Nils Storeng, Tom Beck, Arve Due Lund </a> <a title="Nr 9 2011.pdf page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/c57a856b?page=3"> INNHOLD NR 9- SEPTEMBER 2011 REDAKSJONEN AVS</a> <a title="Nr 9 2011.pdf page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/c57a856b?page=4"> Tidligere tingrettsdommer Sissel Berdal Haga sitt</a> <a title="Nr 9 2011.pdf page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/c57a856b?page=5"> med den innfØring og vei- ledning som jeg har fåt</a> <a title="Nr 9 2011.pdf page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/c57a856b?page=6"> Innstrammede regler fØr Det holder ikke lenger å</a> <a title="Nr 9 2011.pdf page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/c57a856b?page=7"> er til flere rettssaker rer saksØkte styret og re</a> <a title="Nr 9 2011.pdf page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/c57a856b?page=8"> Hva bØr et styremedlem gjØre for å redusere risik</a> <a title="Nr 9 2011.pdf page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/c57a856b?page=9"> det like fullt ble ansvar. Dette er saker som har</a> <a title="Nr 9 2011.pdf page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/c57a856b?page=10"> Er styremedlemmer en sikkerhetsrisiko? – Man må f</a> <a title="Nr 9 2011.pdf page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/c57a856b?page=11"> Forsikring for “små” styreverv Advokatforeningen</a> <a title="Nr 9 2011.pdf page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/c57a856b?page=12"> – Jeg tror ikke det går an å være uavhengig, elle</a> <a title="Nr 9 2011.pdf page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/c57a856b?page=13"> ,, – Jeg tror ikke det g</a> <a title="Nr 9 2011.pdf page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/c57a856b?page=14"> Når bedriftsadvokatene mØtes, er det mØteplassen </a> <a title="Nr 9 2011.pdf page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/c57a856b?page=15"> Union-Gruppen konsentrerer seg om eiendom – meg</a> <a title="Nr 9 2011.pdf page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/c57a856b?page=16"> Juridisk direktØr Peter Sverdrup EngelschiØn i Av</a> <a title="Nr 9 2011.pdf page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/c57a856b?page=17"> for bedriftsadvokater. EngelschiØn prioriterer å </a> <a title="Nr 9 2011.pdf page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/c57a856b?page=18"> Bedriftsadvokatene får en utfordring når interne </a> <a title="Nr 9 2011.pdf page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/c57a856b?page=19"> det er enkelt å fØlge riktig prosedyre. Inhabilit</a> <a title="Nr 9 2011.pdf page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/c57a856b?page=20"> EU-domstolen har fastslått at bedriftsjurister ik</a> <a title="Nr 9 2011.pdf page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/c57a856b?page=21"> – Problemstilling for mange Tekst: Georg Mathis</a> <a title="Nr 9 2011.pdf page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/c57a856b?page=22"> DLA Piper er nå verdens stØrste med 4200 advokate</a> <a title="Nr 9 2011.pdf page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/c57a856b?page=23"> Petter Kleppe tegner og forklarer forventningsavk</a> <a title="Nr 9 2011.pdf page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/c57a856b?page=24"> Man må bli enige med tivt overrasket.</a> <a title="Nr 9 2011.pdf page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/c57a856b?page=25"> advokatenhjelperdeg i NY drakt Innholdet er det s</a> <a title="Nr 9 2011.pdf page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/c57a856b?page=26"> Advokat Brennes uavhe Et grunnleggende prin- sipp</a> <a title="Nr 9 2011.pdf page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/c57a856b?page=27"> ngighet Forholdet til klienten må også vurderes u</a> <a title="Nr 9 2011.pdf page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/c57a856b?page=28"> Tilsammen har de nesten 100 år bak seg som advoka</a> <a title="Nr 9 2011.pdf page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/c57a856b?page=29"> John Arff–Pettersen (bak) er stolt av firmahistor</a> <a title="Nr 9 2011.pdf page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/c57a856b?page=30"> til litt ekstra innsats etter vanlig arbeidstid. </a> <a title="Nr 9 2011.pdf page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/c57a856b?page=31"> TromsØadvokat AsbjØrn Krantz vil anke erstatninge</a> <a title="Nr 9 2011.pdf page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/c57a856b?page=32"> BØKER bØker 32 Erstatnings- rettslig vern for </a> <a title="Nr 9 2011.pdf page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/c57a856b?page=33"> JU§NYTT nr. 9/2011 Advokatbladets fagsider er skr</a> <a title="Nr 9 2011.pdf page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/c57a856b?page=34"> JU§NYTT nr. 9/2011 mØllene ikke på noe tidspunkt </a> <a title="Nr 9 2011.pdf page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/c57a856b?page=35"> EMD – EMDN-2009-55597 - Case of NUNEZ v. NORWAY: </a> <a title="Nr 9 2011.pdf page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/c57a856b?page=36"> JU§NYTT nr. 9/2011 frihet på lik linje med alle a</a> <a title="Nr 9 2011.pdf page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/c57a856b?page=37"> nå tvisteloven. Hans Flock Universitetsforlaget </a> <a title="Nr 9 2011.pdf page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/c57a856b?page=38"> Fra UNE til ilden </a> <a title="Nr 9 2011.pdf page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/c57a856b?page=39"> BØKER OG TIDSSKRIFTER FRA 4. UTGAVE </a> <a title="Nr 9 2011.pdf page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/c57a856b?page=40"> Sverre Blandhol, postdoktor, dr. juris, Institutt</a> <a title="Nr 9 2011.pdf page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/c57a856b?page=41"> kater bli bedre ning? sonlige egenskaper, i</a> <a title="Nr 9 2011.pdf page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/c57a856b?page=42"> klienten, som vil kunne få mer uavhengige råd om </a> <a title="Nr 9 2011.pdf page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/c57a856b?page=43"> Advokatforeningen krever kontroll med politiets a</a> <a title="Nr 9 2011.pdf page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/c57a856b?page=44"> Mens Norge levde i en bobleliknende tilstand fora</a> <a title="Nr 9 2011.pdf page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/c57a856b?page=45"> ADVOKATBLADE T SEPTEMBER 2011 </a> <a title="Nr 9 2011.pdf page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/c57a856b?page=46"> drapstrusler også i Benjamin-saken, men ingenting</a> <a title="Nr 9 2011.pdf page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/c57a856b?page=47"> kontor på politihuset. Det fikk vi. Vi forha</a> <a title="Nr 9 2011.pdf page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/c57a856b?page=48"> Bruk av pc i fengsel og ekstern lagringsenhet </a> <a title="Nr 9 2011.pdf page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/c57a856b?page=49"> HØyesteretts ankeutvalg avslutter SchrØder-saken </a> <a title="Nr 9 2011.pdf page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/c57a856b?page=50"> Åpningen av Justivalen 2011 ble en kjempefest da </a> <a title="Nr 9 2011.pdf page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/c57a856b?page=51"> – Myndighetene bØr inndra mer Knut Storberget me</a> <a title="Nr 9 2011.pdf page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/c57a856b?page=52"> disse sakene er å bringe detaljene opp på et slik</a> <a title="Nr 9 2011.pdf page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/c57a856b?page=53"> sige regler er årsaker til at dette kan fortsette</a> <a title="Nr 9 2011.pdf page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/c57a856b?page=54"> f </a> <a title="Nr 9 2011.pdf page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/c57a856b?page=55"> Seminar i Stavanger om megling i barnefordelingss</a> <a title="Nr 9 2011.pdf page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/c57a856b?page=56"> Mylord! En novemberdag i 1984 hadde en nord- man</a> <a title="Nr 9 2011.pdf page 57" href="http://viewer.zmags.com/publication/c57a856b?page=57"> lerer småbarn og transaksjonsjuss – Selv om det</a> <a title="Nr 9 2011.pdf page 58" href="http://viewer.zmags.com/publication/c57a856b?page=58"> Norsk asyl- og innvan- dringspolitikk – hva ville</a> <a title="Nr 9 2011.pdf page 59" href="http://viewer.zmags.com/publication/c57a856b?page=59"> Kongens gull for doktorarbeid Tekst: Marit Asch</a> <a title="Nr 9 2011.pdf page 60" href="http://viewer.zmags.com/publication/c57a856b?page=60"> Police, corruption and crime in development Norsk</a> <a title="Nr 9 2011.pdf page 61" href="http://viewer.zmags.com/publication/c57a856b?page=61"> mum to kvinner pr. lag. Man kan delta med rene fi</a> <a title="Nr 9 2011.pdf page 62" href="http://viewer.zmags.com/publication/c57a856b?page=62"> NYTT OM NAVN Advokatfullmektig Gunn Cecilie </a> <a title="Nr 9 2011.pdf page 63" href="http://viewer.zmags.com/publication/c57a856b?page=63"> Ny president i ELSA Norge Helene Frich HanØy har</a> <a title="Nr 9 2011.pdf page 64" href="http://viewer.zmags.com/publication/c57a856b?page=64"> 90 HØiesterre</a> <a title="Nr 9 2011.pdf page 65" href="http://viewer.zmags.com/publication/c57a856b?page=65"> 50 (…)Jeg t</a> <a title="Nr 9 2011.pdf page 66" href="http://viewer.zmags.com/publication/c57a856b?page=66"> StØtteforeningen for advokater StØtteforeningen h</a> <a title="Nr 9 2011.pdf page 67" href="http://viewer.zmags.com/publication/c57a856b?page=67"> Annonser på Advokatbladet og advokatbladet.n</a> <a title="Nr 9 2011.pdf page 68" href="http://viewer.zmags.com/publication/c57a856b?page=68"> Retur adr.: Den norske Advokatforening, Kr. Aug</a>