If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> 3–2017<br /> > FAGBLADET FOR NORSKE STORFEBØNDER<br /> SAC RDS FUTURELINE ELITE<br /> Alt i ett løsning for bedre lønnsomhet og lave driftskostnader<br /> NY<br /> RDS FUTURELINE ELITE er bedre for:<br /> KUA MELKEN BONDEN<br /> SAC TE SAC<br /> fokuserer på dyrevelferd og komfort sikrer en best mulig melkekvalitet på en øker kapasiteten på en effektiv måte<br /> effektiv måte<br /> RDS FUTURELINE ELI<br /> RDS FUTURELINE ELI<br /> TE SAC<br /> RDS FUTURELINE ELI<br /> TE<br /> Enger Agri Service AS AKTIESELSKABET G. K. RØE A/S<br /> Tlf: 954 81 368 www.eas.as S. A. CHRISTENSEN & CO. Mob: 957 81 234 - www.gkroe.no<br /> www.sacmilking.com<br /> 13<br /> 26<br /> 36<br /> INNHOLD LEDER<br /> 3/2017 04 Kukontrollen på offensiven<br /> AVL<br /> 06 Merketang for u<a title="Buskap 03-2017 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/c821946e?page=1"> 3–2017 > FAGBLADET FOR NORSKE STORFEBØNDER</a> <a title="Buskap 03-2017 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/c821946e?page=2"> SAC RDS FUTURELINE ELITE Alt i ett løsning for be</a> <a title="Buskap 03-2017 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/c821946e?page=3"> 13 26 36 INNHOLD LEDER 3/2017 </a> <a title="Buskap 03-2017 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/c821946e?page=4"> Rasmus Lang-Ree Ansvarlig redaktør rlr@geno</a> <a title="Buskap 03-2017 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/c821946e?page=5"> www.ricardofoto.no Det er noen år siden kontroll</a> <a title="Buskap 03-2017 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/c821946e?page=6"> AVL Ingunn Nævdal Husdyrk</a> <a title="Buskap 03-2017 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/c821946e?page=7"> NB M mm ! Husk Pluss ineraltilskudd til </a> <a title="Buskap 03-2017 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/c821946e?page=8"> AVL Embryoproduksjon vil være et nytt og vikti</a> <a title="Buskap 03-2017 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/c821946e?page=9"> Når det virkelig skal være rent Skr</a> <a title="Buskap 03-2017 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/c821946e?page=10"> Rett fra fjøsgolvet Ole Bjørner Flittie, Mj</a> <a title="Buskap 03-2017 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/c821946e?page=11"> Digitalfabrikken.no Knowledge grows </a> <a title="Buskap 03-2017 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/c821946e?page=12"> Nærmeste forhandler på www.husdyrsystemer.no</a> <a title="Buskap 03-2017 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/c821946e?page=13"> ØFKORNSOKMJ EI L L I G Fordel</a> <a title="Buskap 03-2017 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/c821946e?page=14"> ØKONOMI Fordelene med aktiv bruk av Kukon</a> <a title="Buskap 03-2017 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/c821946e?page=15"> BESETNINGSKARAKTERISTIKK Tabell 1. Karakteristikk</a> <a title="Buskap 03-2017 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/c821946e?page=16"> ØKONOMI Fordelene med aktiv bruk av Kukon</a> <a title="Buskap 03-2017 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/c821946e?page=17"> «KJØP ALDRI en melkerobot uten T4C» Torbjørn Ha</a> <a title="Buskap 03-2017 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/c821946e?page=18"> TEMA:GRAS Enga må fornyes for å holde oppe avl</a> <a title="Buskap 03-2017 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/c821946e?page=19"> gjenlegg Figur 1. Avlingsutvikling i eng % avlin</a> <a title="Buskap 03-2017 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/c821946e?page=20"> TEMA: GRAS Behov og driftsmåter på det enkelte</a> <a title="Buskap 03-2017 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/c821946e?page=21"> t te frøblandingene? Hvitkløver. skal relater</a> <a title="Buskap 03-2017 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/c821946e?page=22"> TEMA: GRAS Bruker vi de rette frøblanding</a> <a title="Buskap 03-2017 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/c821946e?page=23"> KjØp Aldri Melkerobot fØr du har sjekket hvilke </a> <a title="Buskap 03-2017 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/c821946e?page=24"> TEMA: GRAS Beite på vårsådd høstrug har gitt g</a> <a title="Buskap 03-2017 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/c821946e?page=25"> øker gjerne pløyes ned. Dyra har dårligere appeti</a> <a title="Buskap 03-2017 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/c821946e?page=26"> REPORTASJE Etter at byggeprosjekt har tatt mye</a> <a title="Buskap 03-2017 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/c821946e?page=27"> HÅ KOMMUNE I ROGALAND </a> <a title="Buskap 03-2017 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/c821946e?page=28"> REPORTASJE Nå er det grovfôrets tur </a> <a title="Buskap 03-2017 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/c821946e?page=29"> Skal prøve ut rugbeite Arnfinn Horpestad på d</a> <a title="Buskap 03-2017 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/c821946e?page=30"> REPORTASJE For en økologisk mjølkeprodusent i </a> <a title="Buskap 03-2017 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/c821946e?page=31"> MARMORVEGGER I FJØSET De fleste som kjØper fjØs av</a> <a title="Buskap 03-2017 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/c821946e?page=32"> TEMA: GRAS Etter kvart som enga blir eldre vil </a> <a title="Buskap 03-2017 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/c821946e?page=33"> eng med direkte isåing alltid kan reparera enga </a> <a title="Buskap 03-2017 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/c821946e?page=34"> TEMA: GRAS Juni Solstad Karlsen Salgs- </a> <a title="Buskap 03-2017 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/c821946e?page=35"> Ensileringsmidler til fortørket grovfôr har posit</a> <a title="Buskap 03-2017 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/c821946e?page=36"> REPORTASJE HUNDEGRAS Hundegras er en yterik art</a> <a title="Buskap 03-2017 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/c821946e?page=37"> INGBERG GÅRD I RINGSAKER I HEDMARK raset ■■ </a> <a title="Buskap 03-2017 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/c821946e?page=38"> REPORTASJE HUNDEGRAS Det glemte bladgraset </a> <a title="Buskap 03-2017 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/c821946e?page=39"> sådd igjen et beiteareal med samme blanding som t</a> <a title="Buskap 03-2017 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/c821946e?page=40"> Ola Stene </a> <a title="Buskap 03-2017 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/c821946e?page=41"> «KJØP ALDRI en melkerobot uten vekt» Arne Herne</a> <a title="Buskap 03-2017 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/c821946e?page=42"> HELSE Harald Holm Prosjektle</a> <a title="Buskap 03-2017 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/c821946e?page=43"> Klauvhelse betyr noe Du kan avle for bedre klauvh</a> <a title="Buskap 03-2017 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/c821946e?page=44"> ORGANISASJON ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR GENO I </a> <a title="Buskap 03-2017 page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/c821946e?page=45"> Årsberetning og regnskap er lagt ut på Genos hjem</a> <a title="Buskap 03-2017 page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/c821946e?page=46"> ORGANISASJON ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR GENO I </a> <a title="Buskap 03-2017 page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/c821946e?page=47"> kan bli et viktig tiltak for å redusere klimaavtr</a> <a title="Buskap 03-2017 page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/c821946e?page=48"> Resultatregnskap 2016 (alle tall i tusen kroner) </a> <a title="Buskap 03-2017 page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/c821946e?page=49"> VI LEVERER - DU ENSILERER TØrrsto </a> <a title="Buskap 03-2017 page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/c821946e?page=50"> Mathias sin første kalvemønstring hjemme på gårde</a> <a title="Buskap 03-2017 page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/c821946e?page=51"> </a> <a title="Buskap 03-2017 page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/c821946e?page=52"> FORSKJELLIG LESERNES SIDE Buskap vil gjerne ha</a> <a title="Buskap 03-2017 page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/c821946e?page=53"> G ad Chrlistian Wfendrelbo, somatearlomgelkeprod</a> <a title="Buskap 03-2017 page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/c821946e?page=54"> FORSKJELLIG DAGBOK FRA OPPIGARD Å strekkje seg e</a> <a title="Buskap 03-2017 page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/c821946e?page=55"> pirasjon i kvardagen Med litt arbeidsinnsats,</a> <a title="Buskap 03-2017 page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/c821946e?page=56"> REPORTASJE En fragmentert meieribransje er en </a> <a title="Buskap 03-2017 page 57" href="http://viewer.zmags.com/publication/c821946e?page=57"> E nsil – tar vare på verdiene i graset! Det lønn</a> <a title="Buskap 03-2017 page 58" href="http://viewer.zmags.com/publication/c821946e?page=58"> REPORTASJE DANSK KVÆGKONGRES Etter et svært tøft</a> <a title="Buskap 03-2017 page 59" href="http://viewer.zmags.com/publication/c821946e?page=59"> melkeproduksjon Figur 2 og 3. Rengjøring av kalvi</a> <a title="Buskap 03-2017 page 60" href="http://viewer.zmags.com/publication/c821946e?page=60"> REPORTASJE DANSK KVÆGKONGRES Bedre tider i </a> <a title="Buskap 03-2017 page 61" href="http://viewer.zmags.com/publication/c821946e?page=61"> Ancer og Martinussen var opptatt av at kalven for</a> <a title="Buskap 03-2017 page 62" href="http://viewer.zmags.com/publication/c821946e?page=62"> REPORTASJE Oksekalvene som er solgt til liv i </a> <a title="Buskap 03-2017 page 63" href="http://viewer.zmags.com/publication/c821946e?page=63"> RIKTIG FÔRHÅNDTERING SIKRER GRÔVFORKVALITETEN </a> <a title="Buskap 03-2017 page 64" href="http://viewer.zmags.com/publication/c821946e?page=64"> REPORTASJE Solveig Goplen s</a> <a title="Buskap 03-2017 page 65" href="http://viewer.zmags.com/publication/c821946e?page=65"> </a> <a title="Buskap 03-2017 page 66" href="http://viewer.zmags.com/publication/c821946e?page=66"> REPORTASJE Tett oppfølging må til for å u</a> <a title="Buskap 03-2017 page 67" href="http://viewer.zmags.com/publication/c821946e?page=67"> Les i neste nummer av Buskap – Klauvsjukdommen d</a> <a title="Buskap 03-2017 page 68" href="http://viewer.zmags.com/publication/c821946e?page=68"> TEMA: GRAS Lars Nesheim Seni</a> <a title="Buskap 03-2017 page 69" href="http://viewer.zmags.com/publication/c821946e?page=69"> mykje nyttig også for oss Mindre tap ved ensil</a> <a title="Buskap 03-2017 page 70" href="http://viewer.zmags.com/publication/c821946e?page=70"> TEMA: GRAS Tor Lunnan</a> <a title="Buskap 03-2017 page 71" href="http://viewer.zmags.com/publication/c821946e?page=71"> Kjennskap til avlingsnivået i eng er viktig for d</a> <a title="Buskap 03-2017 page 72" href="http://viewer.zmags.com/publication/c821946e?page=72"> TEMA: GRAS Avlingsregistreringar i eng </a> <a title="Buskap 03-2017 page 73" href="http://viewer.zmags.com/publication/c821946e?page=73"> GLATT SPALTEPLANK?? Vi har spesialutstyr for skl</a> <a title="Buskap 03-2017 page 74" href="http://viewer.zmags.com/publication/c821946e?page=74"> TEMA: GRAS Jon Geirmund Li</a> <a title="Buskap 03-2017 page 75" href="http://viewer.zmags.com/publication/c821946e?page=75"> Ei av utfordringane knytt til beitedrift med mjøl</a> <a title="Buskap 03-2017 page 76" href="http://viewer.zmags.com/publication/c821946e?page=76"> TEMA: GRAS Gode driftsvegar avgjerande fo</a> <a title="Buskap 03-2017 page 77" href="http://viewer.zmags.com/publication/c821946e?page=77"> FERSKVANN VI ER PÅ TOPP IGJEN! MEST SOLGTE RØDE </a> <a title="Buskap 03-2017 page 78" href="http://viewer.zmags.com/publication/c821946e?page=78"> TEMA: GRAS Oddbjørn Kval-Engstad </a> <a title="Buskap 03-2017 page 79" href="http://viewer.zmags.com/publication/c821946e?page=79"> Beite i ulike former er en viktig ressurs i kjøtt</a> <a title="Buskap 03-2017 page 80" href="http://viewer.zmags.com/publication/c821946e?page=80"> TEMA: GRAS Beite til ammeku dyra</a> <a title="Buskap 03-2017 page 81" href="http://viewer.zmags.com/publication/c821946e?page=81"> Alternativ for pasteurisering og kjøling Komforta</a> <a title="Buskap 03-2017 page 82" href="http://viewer.zmags.com/publication/c821946e?page=82"> HELSE Tormod Mørk </a> <a title="Buskap 03-2017 page 83" href="http://viewer.zmags.com/publication/c821946e?page=83"> I Norge kommer MRSA oftest inn i besetninger med </a> <a title="Buskap 03-2017 page 84" href="http://viewer.zmags.com/publication/c821946e?page=84"> HELSE «Folkeopplysningen» om MRSA og MRSA</a> <a title="Buskap 03-2017 page 85" href="http://viewer.zmags.com/publication/c821946e?page=85"> FORSKJELLIG BUSKAP FOR 50 ÅR SIDEN </a> <a title="Buskap 03-2017 page 86" href="http://viewer.zmags.com/publication/c821946e?page=86"> ØKONOMI OMBYGGING TIL LØSDRIFT </a> <a title="Buskap 03-2017 page 87" href="http://viewer.zmags.com/publication/c821946e?page=87"> AgriAnalyse publiserte nylig rapporten «De lavthe</a> <a title="Buskap 03-2017 page 88" href="http://viewer.zmags.com/publication/c821946e?page=88"> ØKONOMI OMBYGGING TIL LØSDRIFT De lavthenge</a> <a title="Buskap 03-2017 page 89" href="http://viewer.zmags.com/publication/c821946e?page=89"> REPORTASJE Meierifest for</a> <a title="Buskap 03-2017 page 90" href="http://viewer.zmags.com/publication/c821946e?page=90"> HELSE Olav Østerås Spesialrådgiv</a> <a title="Buskap 03-2017 page 91" href="http://viewer.zmags.com/publication/c821946e?page=91"> 60 år gammel artikkel om bruk av antibiotika har </a> <a title="Buskap 03-2017 page 92" href="http://viewer.zmags.com/publication/c821946e?page=92"> FORSKJELLIG Mauritz Aarsk</a> <a title="Buskap 03-2017 page 93" href="http://viewer.zmags.com/publication/c821946e?page=93"> Mange gru</a> <a title="Buskap 03-2017 page 94" href="http://viewer.zmags.com/publication/c821946e?page=94"> -bonden Redigert av Therese Rudi | therese.rudi@</a> <a title="Buskap 03-2017 page 95" href="http://viewer.zmags.com/publication/c821946e?page=95"> FORSKJELLIG Dagros </a> <a title="Buskap 03-2017 page 96" href="http://viewer.zmags.com/publication/c821946e?page=96"> Vi i TINE </a> <a title="Buskap 03-2017 page 97" href="http://viewer.zmags.com/publication/c821946e?page=97"> JYFA Dyrehenger leveres ferdig registrert og godk</a> <a title="Buskap 03-2017 page 98" href="http://viewer.zmags.com/publication/c821946e?page=98"> Medlemsinfo Redigert av eva.husaas@geno.no</a> <a title="Buskap 03-2017 page 99" href="http://viewer.zmags.com/publication/c821946e?page=99"> Er dette ditt marked? Buskap nr 3 kommer ut 10.04</a> <a title="Buskap 03-2017 page 100" href="http://viewer.zmags.com/publication/c821946e?page=100"> Returadresse: Geno Storhamargata 44 2317 Hamar D</a>