If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> 7–2018<br /> > FAGBLADET FOR NORSKE STORFEBØNDER<br /> NYHEIT<br /> Fyll mjølkekvota med<br /> TopLac® Fiber<br /> Ved grovfôrmangel tilrår vi normalt å bruke FiberMix i tillegg til<br /> vanleg kraftfôr. Og når mjølkeproduksjonen skal aukast så tilrår vi<br /> normalt det protein- og energirike kraftfôret TopLac®.<br /> For bønder som grovfôrmangel men berre har 1 kraftfôrsilo så<br /> tilbyr vi no eit heilt nytt og unikt produkt; TopLac® Fiber.<br /> Det består av 70% TopLac® Nøytral og 30% FiberMix.<br /> TopLac® Fiber er ei perfekt løysing dersom du ønsker å<br /> kombinere meir mjølk med høgt kjemisk innhald i mjølka.<br /> GODT GJORT ER BETRE ENN GODT SAGT<br /> FISKÅ MØLLE FISKÅ MØLLE FISKÅ MØLLE FISKÅ MØLLE<br /> ROGALAND ETNE TRØNDELAG FLISA<br /> Tlf. 51 74 33 00 Tlf. 53 77 13 77 Tlf. <a title="Buskap 07-2018 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/c919a338?page=1"> 7–2018 > FAGBLADET FOR NORSKE STORFEBØNDER</a> <a title="Buskap 07-2018 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/c919a338?page=2"> NYHEIT Fyll mjølkekvota med TopLac® Fiber Ved gr</a> <a title="Buskap 07-2018 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/c919a338?page=3"> 16 INNHOLD LEDER 7/2018 4</a> <a title="Buskap 07-2018 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/c919a338?page=4"> Rasmus Lang-Ree Ansvarlig redaktør rlr@geno</a> <a title="Buskap 07-2018 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/c919a338?page=5"> www.ricardofoto.no Dyrevelferd er igjen et hett </a> <a title="Buskap 07-2018 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/c919a338?page=6"> FORSKJELLIG Storfeskolen har i mange år vært e</a> <a title="Buskap 07-2018 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/c919a338?page=7"> Et krevende grovfôrår kan håndteres med gode fiber</a> <a title="Buskap 07-2018 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/c919a338?page=8"> AVL Hans Storlien Avdelings</a> <a title="Buskap 07-2018 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/c919a338?page=9"> Geno tilbyr nå flere spennende avlstiltak som skal</a> <a title="Buskap 07-2018 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/c919a338?page=10"> FRUKTBARHET Hans Storlien Avd</a> <a title="Buskap 07-2018 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/c919a338?page=11"> Jeg har testet den nye versjonen av Lely Vector s</a> <a title="Buskap 07-2018 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/c919a338?page=12"> AVL Anne Guro Larsgard </a> <a title="Buskap 07-2018 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/c919a338?page=13"> Det nærmer seg at en ny versjon av Geno avlsplan </a> <a title="Buskap 07-2018 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/c919a338?page=14"> AVL Større ammekubesetninger, nye ammekuprodus</a> <a title="Buskap 07-2018 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/c919a338?page=15"> Eivind Prestegård – inseminør og melkeprodusent, </a> <a title="Buskap 07-2018 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/c919a338?page=16"> REPORTASJE Når man velger okse designer man mo</a> <a title="Buskap 07-2018 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/c919a338?page=17"> ens beste ost Gunnar Waagen er genuint opptatt</a> <a title="Buskap 07-2018 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/c919a338?page=18"> VIGNETT REPORTASJE Avlsarbeid gir god mel</a> <a title="Buskap 07-2018 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/c919a338?page=19"> Stolt av gamle kyr Buskapen på gården består, som</a> <a title="Buskap 07-2018 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/c919a338?page=20"> AVL Knut Ingolf Dragset Veterin</a> <a title="Buskap 07-2018 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/c919a338?page=21"> 60 50 40 Nyvler, lapphorn eller lakkhø3n0n – kjær</a> <a title="Buskap 07-2018 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/c919a338?page=22"> VIGNETT AVL Deformerte horn sto</a> <a title="Buskap 07-2018 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/c919a338?page=23"> Ferskvann SPERMIER MED FORLENGET LEVETID SpermVi</a> <a title="Buskap 07-2018 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/c919a338?page=24"> AVL Hanna Storlien Kommunikas</a> <a title="Buskap 07-2018 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/c919a338?page=25"> Våren 2018 skrev jeg en masteroppgave om effekt a</a> <a title="Buskap 07-2018 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/c919a338?page=26"> TEKNIKK Nå kan alle medlemmer som har Lelys T4</a> <a title="Buskap 07-2018 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/c919a338?page=27"> rett inn i Kukontrollen Kukontrollprøver Prøveutt</a> <a title="Buskap 07-2018 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/c919a338?page=28"> HELSE Årets rapport om utviklingen i forbruk a</a> <a title="Buskap 07-2018 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/c919a338?page=29"> Monobox  Vask av spene, stimulering, melking</a> <a title="Buskap 07-2018 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/c919a338?page=30"> Grunnlaget for livsytelsen legges ved fødsel En g</a> <a title="Buskap 07-2018 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/c919a338?page=31"> ØKONOMI Agnar Hegrenes </a> <a title="Buskap 07-2018 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/c919a338?page=32"> VIGNETT ØKONOMI Kjøttproduksjon – full pakk</a> <a title="Buskap 07-2018 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/c919a338?page=33"> Knut Johan Singstad – melkeprodusent, Kyrksæterør</a> <a title="Buskap 07-2018 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/c919a338?page=34"> ØKONOMI Vegard Urset</a> <a title="Buskap 07-2018 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/c919a338?page=35"> Når lønner det seg å kjøpe/leie mer mjølkekvote o</a> <a title="Buskap 07-2018 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/c919a338?page=36"> REPORTASJE Rasmus Lang-Ree rlr@ge</a> <a title="Buskap 07-2018 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/c919a338?page=37"> BLAKKISRUD SØNDRE OG NORDRE I EIDSVOLL KOMMUNE I </a> <a title="Buskap 07-2018 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/c919a338?page=38"> VIGNETT REPORTASJE Kjøtt og melk hånd i h</a> <a title="Buskap 07-2018 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/c919a338?page=39"> Fjøset er bygd med massivvegger fra Talgø (MøreTr</a> <a title="Buskap 07-2018 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/c919a338?page=40"> REPORTASJE Ingunn Nævdal </a> <a title="Buskap 07-2018 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/c919a338?page=41"> Det er mye som skal klaffe når landets største ha</a> <a title="Buskap 07-2018 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/c919a338?page=42"> Willow og William født i april med en ukes me</a> <a title="Buskap 07-2018 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/c919a338?page=43"> </a> <a title="Buskap 07-2018 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/c919a338?page=44"> FORSKJELLIG LESERNES SIDE Buskap vil gjerne ha</a> <a title="Buskap 07-2018 page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/c919a338?page=45"> Duett Økonomi - enklere blir det ikke </a> <a title="Buskap 07-2018 page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/c919a338?page=46"> FORSKJELLIG DAGBOK FRA OPPIGARD Ein sommar er ove</a> <a title="Buskap 07-2018 page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/c919a338?page=47"> Nokon har hatt den beste sommaren på lenge, medan</a> <a title="Buskap 07-2018 page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/c919a338?page=48"> FRUKTBARHET PA G - T E S T Nå er nedre grense fo</a> <a title="Buskap 07-2018 page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/c919a338?page=49"> tighetsdiagnose Det er avgjørende at testresultat</a> <a title="Buskap 07-2018 page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/c919a338?page=50"> HELSE Elektronisk innrapportering fra klauvskj</a> <a title="Buskap 07-2018 page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/c919a338?page=51"> lauvhelsa i egen besetning Klauvlidelsene som reg</a> <a title="Buskap 07-2018 page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/c919a338?page=52"> REPORTASJE Embryovirksomheten har kommet i gan</a> <a title="Buskap 07-2018 page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/c919a338?page=53"> Marianne og Thor Anders kan konstatere at kviga v</a> <a title="Buskap 07-2018 page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/c919a338?page=54"> REPORTASJE Embryo-prosjekt i Geno er i startfa</a> <a title="Buskap 07-2018 page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/c919a338?page=55"> Står du foran viktige veivalg? Som bonde og bed</a> <a title="Buskap 07-2018 page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/c919a338?page=56"> Solveig Goplen solveig.goplen@geno.no </a> <a title="Buskap 07-2018 page 57" href="http://viewer.zmags.com/publication/c919a338?page=57"> BIRISTRAND I GJØVIK KOMMUNE I OPPLAND • Maren St</a> <a title="Buskap 07-2018 page 58" href="http://viewer.zmags.com/publication/c919a338?page=58"> Ingunn Schei Spesialrådgiver i Tine ingunn</a> <a title="Buskap 07-2018 page 59" href="http://viewer.zmags.com/publication/c919a338?page=59"> Alle fylka, bortsett frå Trøndelag, har høgare tø</a> <a title="Buskap 07-2018 page 60" href="http://viewer.zmags.com/publication/c919a338?page=60"> FRUKTBARHET Fôrrasjoner med lite grovfôr, vari</a> <a title="Buskap 07-2018 page 61" href="http://viewer.zmags.com/publication/c919a338?page=61"> dringer for fruktbarheten Tabell. Effekt på frukt</a> <a title="Buskap 07-2018 page 62" href="http://viewer.zmags.com/publication/c919a338?page=62"> VIGNETT FRUKTBARHET Fôrsituasjonen – utfo</a> <a title="Buskap 07-2018 page 63" href="http://viewer.zmags.com/publication/c919a338?page=63"> NYHET Nå tilgjengelig på NRF Ny og bedr</a> <a title="Buskap 07-2018 page 64" href="http://viewer.zmags.com/publication/c919a338?page=64"> KLIMA Hvordan skal storfebøndene komme fram ti</a> <a title="Buskap 07-2018 page 65" href="http://viewer.zmags.com/publication/c919a338?page=65"> ksjon av melk og storfekjøtt NRF kua ei kl</a> <a title="Buskap 07-2018 page 66" href="http://viewer.zmags.com/publication/c919a338?page=66"> REPORTASJE Rasmus Lang-Ree rlr@ge</a> <a title="Buskap 07-2018 page 67" href="http://viewer.zmags.com/publication/c919a338?page=67"> Når Kristian Hovde skal hente hjem kjøttfedyrene </a> <a title="Buskap 07-2018 page 68" href="http://viewer.zmags.com/publication/c919a338?page=68"> VIGNETT REPORTASJE Stressfri sanking </a> <a title="Buskap 07-2018 page 69" href="http://viewer.zmags.com/publication/c919a338?page=69"> Ny Jyden innredning? Velkomme</a> <a title="Buskap 07-2018 page 70" href="http://viewer.zmags.com/publication/c919a338?page=70"> HELSE Harald Hol</a> <a title="Buskap 07-2018 page 71" href="http://viewer.zmags.com/publication/c919a338?page=71"> FIRMANYTT OS ID melder at de med Combi 3000® l</a> <a title="Buskap 07-2018 page 72" href="http://viewer.zmags.com/publication/c919a338?page=72"> FORSKJELLIG Mo og Øyrane VGS vant Husdyr</a> <a title="Buskap 07-2018 page 73" href="http://viewer.zmags.com/publication/c919a338?page=73"> AVL Bjørn Johansen Avlsstatuetten</a> <a title="Buskap 07-2018 page 74" href="http://viewer.zmags.com/publication/c919a338?page=74"> REPORTASJE Erling Mysen Frilansjo</a> <a title="Buskap 07-2018 page 75" href="http://viewer.zmags.com/publication/c919a338?page=75"> I Nederland betaler meieriene 15 øre ekstra hvis </a> <a title="Buskap 07-2018 page 76" href="http://viewer.zmags.com/publication/c919a338?page=76"> FORSKJELLIG J U S S PA LT E Gjerdehold reiser m</a> <a title="Buskap 07-2018 page 77" href="http://viewer.zmags.com/publication/c919a338?page=77"> FORSKJELLIG BUSKAP 50 ÅR Rasmus Lan</a> <a title="Buskap 07-2018 page 78" href="http://viewer.zmags.com/publication/c919a338?page=78"> -bonden Redaktør: Thor Lindsø, Q-Meieriene Gausd</a> <a title="Buskap 07-2018 page 79" href="http://viewer.zmags.com/publication/c919a338?page=79"> FORSKJELLIG Dagros </a> <a title="Buskap 07-2018 page 80" href="http://viewer.zmags.com/publication/c919a338?page=80"> Vi i TINE </a> <a title="Buskap 07-2018 page 81" href="http://viewer.zmags.com/publication/c919a338?page=81"> BÆREKRAFT GENOTYPING HUNNDYR REDX EMBRYO </a> <a title="Buskap 07-2018 page 82" href="http://viewer.zmags.com/publication/c919a338?page=82"> Medlemsinfo Redigert av eva.husaas@geno.no</a> <a title="Buskap 07-2018 page 83" href="http://viewer.zmags.com/publication/c919a338?page=83"> Er dette ditt marked? Buskap nr 8 kommer ut 11.12</a> <a title="Buskap 07-2018 page 84" href="http://viewer.zmags.com/publication/c919a338?page=84"> Det er Sørens melke- system Søren har melket med </a>