If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSFÖRVALTNINGENS PERSONALTIDNING | NR: 3 | 2019<br /> CHEFEN STÄNDIGT I RÖRELSE<br /> NERGÜL FÖRLITAR SIG PÅ SIN ELCYKEL<br /> SÅ SKA SKOLORNA KLARA BUDGETEN<br /> EDICO HAR FRÅGAT REKTORERNA OM SPARKRAVET<br /> KRÖNIKAN Aila Partanen, Komvux Malmö POLITIK Nämnden säger nej till<br /> förslag om ansiktsigenkänning EU-VALET Malmö och unionen PEDAGOGIK<br /> Så lyckas pedagogen i klassrummet OFFENTLIGHET Johannas protokollskola<br /> Attityder till skolan – argument för ämnesbetyg<br /> I DEN VÄXANDE snårskogen av undersökningar av skolan finns det något välgörande i att våga<br /> hålla i och försöka fånga förändringar i uppfattning av vad som sker i skolan från de som är<br /> verksamma i den. När Skolverket för nionde gången sedan 1994 redovisar sin rapport ”Atti-<br /> tyder till skolan” närmar sig tidsperspektivet en hel generation. Behålls undersökningen kom-<br /> mer det i en nära framtid kunna belysas hur elevernas attityder till <a title="Edico 3 &ndash; 2019 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/c92cd56f?page=1"> GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSFÖRVALTNINGENS PERS</a> <a title="Edico 3 &ndash; 2019 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/c92cd56f?page=2"> Attityder till skolan – argument för ämnesbetyg </a> <a title="Edico 3 &ndash; 2019 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/c92cd56f?page=3"> Innehåll nummer 3 4 6 8 10 12 16 </a> <a title="Edico 3 &ndash; 2019 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/c92cd56f?page=4"> Så ska skolorna spara Lärarna måste undervisa mer</a> <a title="Edico 3 &ndash; 2019 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/c92cd56f?page=5"> Maria Jarlsdotter, rektor Malmö latinskola – Vi h</a> <a title="Edico 3 &ndash; 2019 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/c92cd56f?page=6"> Satsning på lärarassistenter i vårbudgeten Nylige</a> <a title="Edico 3 &ndash; 2019 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/c92cd56f?page=7"> med presentationen av satsningen att par- tiets m</a> <a title="Edico 3 &ndash; 2019 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/c92cd56f?page=8"> STADEN&UNIONEN -l r r till j</a> <a title="Edico 3 &ndash; 2019 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/c92cd56f?page=9"> mD m U m D ffi m etta är E s otto se</a> <a title="Edico 3 &ndash; 2019 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/c92cd56f?page=10"> </a> <a title="Edico 3 &ndash; 2019 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/c92cd56f?page=11"> Nämnden säger nej till ansiktsigenkänning Sverige</a> <a title="Edico 3 &ndash; 2019 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/c92cd56f?page=12"> Nergül SimSek Under det senaste året har du s</a> <a title="Edico 3 &ndash; 2019 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/c92cd56f?page=13"> </a> <a title="Edico 3 &ndash; 2019 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/c92cd56f?page=14"> NERGÜL SIMSEK Arbetsplats: Komvux Malmö SFI. Nerg</a> <a title="Edico 3 &ndash; 2019 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/c92cd56f?page=15"> att utöva sitt pedagogiska ledarskap. Kort och go</a> <a title="Edico 3 &ndash; 2019 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/c92cd56f?page=16"> Vad tycker du o den nya förstelärarorganisatio</a> <a title="Edico 3 &ndash; 2019 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/c92cd56f?page=17"> Förstelärarnas uppdrag görs om Förstelärarnas up</a> <a title="Edico 3 &ndash; 2019 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/c92cd56f?page=18"> Johannas protokollskola På webben och intranätet </a> <a title="Edico 3 &ndash; 2019 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/c92cd56f?page=19"> </a> <a title="Edico 3 &ndash; 2019 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/c92cd56f?page=20"> Så lyckas pedagogen i klassrummet Vad är det egen</a> <a title="Edico 3 &ndash; 2019 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/c92cd56f?page=21"> Malin Holmqvist har tagit del av John Steinbergs </a> <a title="Edico 3 &ndash; 2019 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/c92cd56f?page=22"> Krönikan Aila Partanen Det våras för Malmö st</a> <a title="Edico 3 &ndash; 2019 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/c92cd56f?page=23"> UPPSNAPPAT ANONYMT SYSTEM FÖR VISSELBLÅSARE UTRED</a> <a title="Edico 3 &ndash; 2019 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/c92cd56f?page=24"> Returadress: MALMÖ STAD GYMNASIE- OCH VUXENUTBIL</a>