If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSFÖRVALTNINGENS PERSONALTIDNING | NR: 6 | 2019<br /> FRÅN SFI-STUDIER TILL SFI-LÄRARE<br /> TONY HAR SJÄLV GJORT HELA UTBILDNINGSRESAN<br /> LEDNINGEN SVARAR PÅ MILJÖKRITIKEN<br /> EDICO FÖLJER UPP KLIMATFRÅGORNA PÅ KOMVUX EFTER DEBATTARTIKEL<br /> PEDAGOGIK Kamratlärande och tydlighet är bäst FÖRDOMSBEKÄMPNING Peter<br /> pratar judisk identitet i skolkorridoren TO DO Så blir årets mässa KRÖNIKA Andreas<br /> Barna, lärare S:t Petri skola KULTUR Ombud på skolorna blir länk till kulturen<br /> Alltid fokus på varför vi är här<br /> – sammanhållet utbildningskontor<br /> DEN VIKTIGASTE UTGÅNGSPUNKTEN för allt förbättringsarbete på en arbetsplats ligger i sva-<br /> ret på frågorna: Varför är vi här – och vilka är vi till för? De självklara svaren i gymnasie- och<br /> vuxenutbildningsförvaltningen följer naturligt nog med närheten till det mervärde som ska-<br /> pas i att eleverna når målen för sin utbildning – det direkta mötet med ele<a title="Edico 6 &ndash; 2019 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/c931b2f9?page=1"> GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSFÖRVALTNINGENS PERS</a> <a title="Edico 6 &ndash; 2019 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/c931b2f9?page=2"> Alltid fokus på varför vi är här – sammanhållet u</a> <a title="Edico 6 &ndash; 2019 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/c931b2f9?page=3"> Innehåll nummer 6 4 6 8 10 14 15 </a> <a title="Edico 6 &ndash; 2019 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/c931b2f9?page=4"> </a> <a title="Edico 6 &ndash; 2019 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/c931b2f9?page=5"> Peter pratar judisk identitet i korridoren Peter</a> <a title="Edico 6 &ndash; 2019 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/c931b2f9?page=6"> Kulturombuden länken mellan kulturlivet och skolo</a> <a title="Edico 6 &ndash; 2019 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/c931b2f9?page=7"> den externa världen och dokumentera vad man gör p</a> <a title="Edico 6 &ndash; 2019 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/c931b2f9?page=8"> ”Viktigt att miljöfrågor får ta plats på komvux</a> <a title="Edico 6 &ndash; 2019 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/c931b2f9?page=9"> </a> <a title="Edico 6 &ndash; 2019 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/c931b2f9?page=10"> Tony Wong Innan Tony Wong blev sfi-lärare g j</a> <a title="Edico 6 &ndash; 2019 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/c931b2f9?page=11"> </a> <a title="Edico 6 &ndash; 2019 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/c931b2f9?page=12"> TONY WONG Arbetsplats: Komvux Malmö på Munkhätte-</a> <a title="Edico 6 &ndash; 2019 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/c931b2f9?page=13"> – Jag fick beskedet att det var sista året s</a> <a title="Edico 6 &ndash; 2019 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/c931b2f9?page=14"> Stort intresse för TO DO bland bristyrkesbransche</a> <a title="Edico 6 &ndash; 2019 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/c931b2f9?page=15"> Några fakta om årets mässa! I sju år har tusenta</a> <a title="Edico 6 &ndash; 2019 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/c931b2f9?page=16"> Kamratlärande och tydlighet bäst för eleverna En</a> <a title="Edico 6 &ndash; 2019 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/c931b2f9?page=17"> </a> <a title="Edico 6 &ndash; 2019 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/c931b2f9?page=18"> Krönikan Andreas Barna Räkmacka, blommor, dans</a> <a title="Edico 6 &ndash; 2019 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/c931b2f9?page=19"> UPPSNAPPAT GLÖM INTE UPPDATERA ADRESSEN OM DU FLY</a> <a title="Edico 6 &ndash; 2019 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/c931b2f9?page=20"> Returadress: MALMÖ STAD GYMNASIE- OCH VUXENUTBIL</a>