If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> <br /> ROBINIA NYHETER 2017<br /> SLOTT FRA KOMPAN DESIGN STUDIO<br /> Robinia slottene vil gi enhver park et kongelig<br /> preg: Slottene er arkitektur for lekende prinser<br /> og prinsesser – og muligens også for noen<br /> konger og dronninger. Med sin størrelse gir<br /> Robinia slottene mulighet for et bredt alders-<br /> spekter å leke sammen og invitere hele familien<br /> for en kongelig lekedag. Se side 32.<br /> Kun for konseptuelle formål<br /> SAND- OG VANNLEK<br /> KOMPAN vil i 2017 utvide Robinia porteføljen<br /> med flere strukturer som er designet spesifikt<br /> for barns lek med sand og vann. Strukturene<br /> har kraner, vannmøller og andre verktøy som<br /> barna kan bruke i sin utforskning av verden<br /> gjennom magien ved sand og vann. Se side<br /> 36.<br /> Kun for konseptuelle formål<br /> Commercial Solutions<br /> ROBINIA JUNGLE DOME<br /> Klatring er tradisjonelt en favoritt blant barn,<br /> og vi verdsetter denne tradisjo<a title="ROBINIA NEWS - NO page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/c960d56a?page=1"> </a> <a title="ROBINIA NEWS - NO page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/c960d56a?page=2"> ROBINIA NYHETER 2017 SLOTT FRA KOMPAN DESIGN STUD</a> <a title="ROBINIA NEWS - NO page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/c960d56a?page=3"> Kun for konseptuelle formål Commercial Solutions</a> <a title="ROBINIA NEWS - NO page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/c960d56a?page=4"> Commercial Solutions Store nyheter 2017 ROBI</a> <a title="ROBINIA NEWS - NO page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/c960d56a?page=5"> WWW.KOMPAN.COM 33</a> <a title="ROBINIA NEWS - NO page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/c960d56a?page=6"> Commercial Solutions Store nyheter 2017 ROBI</a> <a title="ROBINIA NEWS - NO page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/c960d56a?page=7"> WWW.KOMPAN.COM 35</a> <a title="ROBINIA NEWS - NO page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/c960d56a?page=8"> Commercial Solutions Store nyheter 2017 ROBI</a> <a title="ROBINIA NEWS - NO page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/c960d56a?page=9"> Klatring er tradisjonelt en favoritt blant barn, </a> <a title="ROBINIA NEWS - NO page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/c960d56a?page=10"> KOMPAN NORWAY KOMPAN Norge AS Papirbredden 3 Grøn</a>