If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> <br /> INNLEDNING<br /> Norsk Kennel Klubs (NKK) Hovedstyre<br /> og administrasjon ønsker at årsrapporten<br /> skal vise bredden i organisasjonens arbeid<br /> og aktivitetsnivå. Hensikten er å formidle<br /> hvordan organisasjonen jobber for å nå<br /> de målsetningene som er forankret i vår<br /> formålsparagraf, våre verdier og strategier.<br /> NKK er en sammenslutning av 267 selv-<br /> stendige forbund, raseklubber og lokale<br /> hundeklubber fra hele Norge, og har sine<br /> medlemmer via disse. Et tett og godt<br /> samarbeid mellom klubbene, forbundene,<br /> NKKs regioner og NKKs administrasjon<br /> er helt sentralt for organisasjonens drift.<br /> Årsrapporten viser at vi sammen gjennom<br /> NKK er en organisasjon som arbeider for<br /> hundevelferd og hundeglede på mange<br /> forskjellige fronter. Vi har en uttalt målset-<br /> ning om å være en proaktiv medlemsorga-<br /> nisasjon som taler hunden og hundeeiers<br /> sak, og vi har tydel<a title="NKK &aring;rsrapport_2018 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/c979f3f9?page=1"> </a> <a title="NKK &aring;rsrapport_2018 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/c979f3f9?page=2"> INNLEDNING Norsk Kennel Klubs (</a> <a title="NKK &aring;rsrapport_2018 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/c979f3f9?page=3"> Det politiske arbeidet har fortsatt å ha et tydel</a> <a title="NKK &aring;rsrapport_2018 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/c979f3f9?page=4"> Foto: Vibeke Brath Helse og velferd Et av Norsk</a> <a title="NKK &aring;rsrapport_2018 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/c979f3f9?page=5"> Helse og velferd </a> <a title="NKK &aring;rsrapport_2018 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/c979f3f9?page=6"> Helse og velferd </a> <a title="NKK &aring;rsrapport_2018 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/c979f3f9?page=7"> Norsk Lundehund Klubb Ung mor og gammel far for </a> <a title="NKK &aring;rsrapport_2018 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/c979f3f9?page=8"> Foto: Vibeke Brath Registrering og medlemstjenes</a> <a title="NKK &aring;rsrapport_2018 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/c979f3f9?page=9"> Re gistrering og medlemstjenester </a> <a title="NKK &aring;rsrapport_2018 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/c979f3f9?page=10"> Foto: Cilje H. A. Moe Arrangementer og aktivitet</a> <a title="NKK &aring;rsrapport_2018 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/c979f3f9?page=11"> Arrangementer og aktiviteter </a> <a title="NKK &aring;rsrapport_2018 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/c979f3f9?page=12"> CHAMPIONATER OG TITLER Hunder som oppnår 3 ganger</a> <a title="NKK &aring;rsrapport_2018 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/c979f3f9?page=13"> Arrangementer og aktiviteter </a> <a title="NKK &aring;rsrapport_2018 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/c979f3f9?page=14"> Statistikk Statistikk NM - arrangementer - p</a> <a title="NKK &aring;rsrapport_2018 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/c979f3f9?page=15"> BAMSEVINNER 2018 C.I.B. NORD UCH DKV-16 NORDV</a> <a title="NKK &aring;rsrapport_2018 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/c979f3f9?page=16"> Foto: Kjetil Vataker Johansen Utdanning og kunns</a> <a title="NKK &aring;rsrapport_2018 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/c979f3f9?page=17"> Utdanning og kunnskapsformidling </a> <a title="NKK &aring;rsrapport_2018 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/c979f3f9?page=18"> Foto: NKK Arkiv/Alex Kristiansen EN AV 26 KLUB </a> <a title="NKK &aring;rsrapport_2018 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/c979f3f9?page=19"> Norsk Pointerklub EN AV 26 KLUB Nor</a> <a title="NKK &aring;rsrapport_2018 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/c979f3f9?page=20"> NKKs IT-satsning 2015-2019 Bakgrunn Norsk </a> <a title="NKK &aring;rsrapport_2018 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/c979f3f9?page=21"> Endringer i HD-index fjernet UREG hunder Ved kjør</a> <a title="NKK &aring;rsrapport_2018 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/c979f3f9?page=22"> Myndigheter og samfunn En av NKKs mange viktige </a> <a title="NKK &aring;rsrapport_2018 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/c979f3f9?page=23"> Myndigheter og samfunn F</a> <a title="NKK &aring;rsrapport_2018 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/c979f3f9?page=24"> Synlighet i pressen og samfunnet NKK arbeider fo</a> <a title="NKK &aring;rsrapport_2018 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/c979f3f9?page=25"> Synlighet i pressen og samfunnet Foto: Kjetil Va</a> <a title="NKK &aring;rsrapport_2018 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/c979f3f9?page=26"> Organisasjon og administrasjon Medlemsklubbe</a> <a title="NKK &aring;rsrapport_2018 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/c979f3f9?page=27"> Representantskapet Representantskapsmøtet</a> <a title="NKK &aring;rsrapport_2018 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/c979f3f9?page=28"> Styrets beretning 2018 Virksomhet Norsk Kennel</a> <a title="NKK &aring;rsrapport_2018 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/c979f3f9?page=29"> overskudd foreslås tillagt annen egenkapital. Ege</a> <a title="NKK &aring;rsrapport_2018 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/c979f3f9?page=30"> Årsregnskap 2018 30 </a> <a title="NKK &aring;rsrapport_2018 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/c979f3f9?page=31"> Norsk Kennel Klub | Årsrapport 2018 31</a> <a title="NKK &aring;rsrapport_2018 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/c979f3f9?page=32"> Årsregnskap 2018 - noter Note 1 - Regnskapsprin</a> <a title="NKK &aring;rsrapport_2018 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/c979f3f9?page=33"> Note 2 - Inntekter Note 3 - Perso</a> <a title="NKK &aring;rsrapport_2018 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/c979f3f9?page=34"> Årsregnskap 2018 - noter Note 3 forts. Adminis</a> <a title="NKK &aring;rsrapport_2018 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/c979f3f9?page=35"> Note 4 – Varige driftsmidler NKK 31.12.2018 </a> <a title="NKK &aring;rsrapport_2018 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/c979f3f9?page=36"> Årsregnskap 2018 - noter Note 6 – Varebeholdnin</a> <a title="NKK &aring;rsrapport_2018 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/c979f3f9?page=37"> Revisjonsberetning – 2 sider </a> <a title="NKK &aring;rsrapport_2018 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/c979f3f9?page=38"> 38 Årsrapport 2018 | Norsk Kennel Klub</a> <a title="NKK &aring;rsrapport_2018 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/c979f3f9?page=39"> </a> <a title="NKK &aring;rsrapport_2018 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/c979f3f9?page=40"> Foto cover: forside: Cilje H. A. Moe • bakside: E</a>