If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Et magasin fra LHL<br /> nr. 04 2012<br /> Den glemte sykdommen<br /> På barnesanatoriet i arkhangelsk i russland lever<br /> mange barn adskilt fra sine foreldre. Hvert år dør fortsatt<br /> 1,4 millioner mennesker av tuberkulose på verdensbasis.<br /> Anbefales av<br /> Ta vare på<br /> hjertet!<br /> Som generalsekretær i LHL vet<br /> jeg at det er flere årsaker til<br /> hjerteproblemer. Ofte er det<br /> et samspill mellom arvelige<br /> faktorer og livsstil.<br /> For best mulig å ta vare på<br /> helsen min og hjertet mitt har<br /> jeg fokus på et sunt kosthold<br /> og tar en daglig dose av<br /> Möller's Omega-3 Hjerte!<br /> Frode Jahren<br /> Generalsekretær LHL<br /> A<br /> N<br /> M<br /> M<br /> T<br /> N<br /> I<br /> E<br /> E<br /> N<br /> S<br /> Möller's Omega-3 Hjerte<br /> Dokumenterte ingredienser<br /> Produktet inneholder en unik kombinasjon av naturlig omega-3<br /> fra fisk (DHA+EPA) og planteriket (ALA). Disse o<a title="Det_nytter_0412_www page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/c9faa9fd?page=1"> Et magasin fra LHL nr. 04 2012 Den glemt</a> <a title="Det_nytter_0412_www page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/c9faa9fd?page=2"> Anbefales av Ta vare på hjertet! Som generals</a> <a title="Det_nytter_0412_www page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/c9faa9fd?page=3"> Leder minner fra bar</a> <a title="Det_nytter_0412_www page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/c9faa9fd?page=4"> 4 Kolofon ET MAGASIN FRA LHL NR. 04 201</a> <a title="Det_nytter_0412_www page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/c9faa9fd?page=5"> Saltpipen LUFTVEISPROBLEMER? “Utrolig” rensemid</a> <a title="Det_nytter_0412_www page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/c9faa9fd?page=6"> Nettside for deg med hjerte immer (atrie immer) </a> <a title="Det_nytter_0412_www page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/c9faa9fd?page=7"> 29 Smånytt Hjerteløftet er nå tilgjengelig for al</a> <a title="Det_nytter_0412_www page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/c9faa9fd?page=8"> spør atle foto: LHL Spør AtLe atle La</a> <a title="Det_nytter_0412_www page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/c9faa9fd?page=9"> vurdering av sykdommen din. Denne vurderingen sk</a> <a title="Det_nytter_0412_www page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/c9faa9fd?page=10"> spør inger foto: Eirik Harstad Spør INGe</a> <a title="Det_nytter_0412_www page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/c9faa9fd?page=11"> foto: fotolia foto: fotolia I tiden fremover vil</a> <a title="Det_nytter_0412_www page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/c9faa9fd?page=12"> intervjuet: Dag skogheim Alle var re</a> <a title="Det_nytter_0412_www page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/c9faa9fd?page=13"> – TuBERKuLOSETRILOGIEN Er Et mOnUmEnt OVEr DE man</a> <a title="Det_nytter_0412_www page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/c9faa9fd?page=14"> intervjuet: Dag skogheim DaG SkoGHeIM (F.</a> <a title="Det_nytter_0412_www page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/c9faa9fd?page=15"> i statsarKiVEt i trOnDHEim Har Dag sKOgHEim tiLga</a> <a title="Det_nytter_0412_www page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/c9faa9fd?page=16"> tema: tuberkulose i russland Kampen mot tuberku</a> <a title="Det_nytter_0412_www page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/c9faa9fd?page=17"> lille sAshA på bArnesAnAtoriet BOr sammEn mED 73 </a> <a title="Det_nytter_0412_www page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/c9faa9fd?page=18"> 18 tema: tuberkulose i russland tuberkulo</a> <a title="Det_nytter_0412_www page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/c9faa9fd?page=19"> bArnA er borte. mOrEn aLEKsanDra sJEPOtKina Og sØ</a> <a title="Det_nytter_0412_www page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/c9faa9fd?page=20"> tema: tuberkulose i russland elendig med febe</a> <a title="Det_nytter_0412_www page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/c9faa9fd?page=21"> – Jeg møter pasienter fra alle lag av samf</a> <a title="Det_nytter_0412_www page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/c9faa9fd?page=22"> tema: tuberkulose i russland MAtservering E</a> <a title="Det_nytter_0412_www page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/c9faa9fd?page=23"> lukket AvDeling DE smittEfarLigE mDr-PasiEntEnE m</a> <a title="Det_nytter_0412_www page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/c9faa9fd?page=24"> tema: tuberkulose i russland SPRe FoRStåeLSe I</a> <a title="Det_nytter_0412_www page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/c9faa9fd?page=25"> sMittet i fengselet rima KiriLLOVa sOnEt firE År </a> <a title="Det_nytter_0412_www page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/c9faa9fd?page=26"> tema: tuberkulose i russland LHL På jobb I Sj</a> <a title="Det_nytter_0412_www page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/c9faa9fd?page=27"> lille Anton Sønnen tIL tubeRkuLoSeSyke aLekSanDRa</a> <a title="Det_nytter_0412_www page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/c9faa9fd?page=28"> Anbefales av tema: tuberkulose Få Medox t</a> <a title="Det_nytter_0412_www page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/c9faa9fd?page=29"> smånytt tester ut tuberkulose- behandling via S</a> <a title="Det_nytter_0412_www page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/c9faa9fd?page=30"> smånytt Gunstige helseeffekter LHL opprettholde</a> <a title="Det_nytter_0412_www page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/c9faa9fd?page=31"> bistandsavdelingen blir stiftelse LHLs bistandsa</a> <a title="Det_nytter_0412_www page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/c9faa9fd?page=32"> smånytt Hjerteløftet er nå tilgjengelig for alle </a> <a title="Det_nytter_0412_www page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/c9faa9fd?page=33"> Sandefjord: Vestfold Indremedisinske Senter Tlf: </a> <a title="Det_nytter_0412_www page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/c9faa9fd?page=34"> tuberkulose i afrika MARA BANDA, isaaC m</a> <a title="Det_nytter_0412_www page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/c9faa9fd?page=35"> virksomheten vår. Vi klarer å ta oss av rundt 600</a> <a title="Det_nytter_0412_www page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/c9faa9fd?page=36"> Hjertelig hilsen 2013 </a> <a title="Det_nytter_0412_www page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/c9faa9fd?page=37"> budskap til kvinner over hele landet. Vi oppfordr</a> <a title="Det_nytter_0412_www page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/c9faa9fd?page=38"> tre vinnere får 10 hjertelodd hver! ø n ng n H </a> <a title="Det_nytter_0412_www page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/c9faa9fd?page=39"> medlemsfordeler t bud il lhls til</a> <a title="Det_nytter_0412_www page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/c9faa9fd?page=40"> 40 FULL AV SÅ MYE GODT – </a>