If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Ny i ringen www.nkk.no<br /> - for deg som ikke har vært på utstilling fØr<br /> Foto: Thomas Haugersveen.<br /> Utstilling og utstillingssystemet<br /> Hvorfor utstilling?<br /> Utstillinger avholdes for at hundeeiere, opp-<br /> drettere og raseklubber skal få rede på hvor-<br /> dan den enkelte rasen har utviklet seg i hen-<br /> hold til dens rasestandard. Når man skal kjØpe<br /> en hund av en bestemt rase, Ønsker man at<br /> den skal se ut slik som rasen gjorde i den hun-<br /> de-boken man fant den omtalt. Alle hunder<br /> blir selvfØlgelig ikke like som “to dråper vann”,<br /> men rasestandarden forteller om hvordan den<br /> aktuelle rase skal se ut - og det er på bakgrunn<br /> av dette at dommeren gjØr sin vurdering.<br /> I raseavl er det viktig at hundene har de egen-<br /> skapene rasen skal ha. På den måten vet du<br /> som valpekjØper ganske mye om det du kan<br /> forvente av nettopp din hund. I utstillingsrin-<br /<a title="Ny i ringen 2011_besk&aring;ret.pdf page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/c9faee6a?page=1"> Ny i ringen www.nkk.no - for deg so</a> <a title="Ny i ringen 2011_besk&aring;ret.pdf page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/c9faee6a?page=2"> Utstilling og utstillingssystemet Hvorfor utsti</a> <a title="Ny i ringen 2011_besk&aring;ret.pdf page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/c9faee6a?page=3"> lingsalder, kan den delta på valpeshow. Her er de</a> <a title="Ny i ringen 2011_besk&aring;ret.pdf page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/c9faee6a?page=4"> være vaksinert ved minst 10 måneders alder og der</a> <a title="Ny i ringen 2011_besk&aring;ret.pdf page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/c9faee6a?page=5"> Verdt å vite fØr du stiller ut Handling kaller </a> <a title="Ny i ringen 2011_besk&aring;ret.pdf page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/c9faee6a?page=6"> betyr at det ikke må stå en ”medhjelper” uten- fo</a> <a title="Ny i ringen 2011_besk&aring;ret.pdf page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/c9faee6a?page=7"> Din hund skal stilles ut Påmeldingsfristen til </a> <a title="Ny i ringen 2011_besk&aring;ret.pdf page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/c9faee6a?page=8"> av både kaffe, katalogen og parkeringsavgif- ten.</a> <a title="Ny i ringen 2011_besk&aring;ret.pdf page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/c9faee6a?page=9"> Premieringer og slØyfer Kvalitetspremiene · </a> <a title="Ny i ringen 2011_besk&aring;ret.pdf page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/c9faee6a?page=10"> andre under 15 måneders alder konkurrerer ik</a> <a title="Ny i ringen 2011_besk&aring;ret.pdf page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/c9faee6a?page=11"> Ny i ringen » Norsk Kennel Klub 11</a> <a title="Ny i ringen 2011_besk&aring;ret.pdf page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/c9faee6a?page=12"> </a>