If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Herlev Lokalaftdeling<br /> 2. halvår 2019<br /> Fordele i GF Forsikring<br /> Del i overskuddet på alle dine forsikringer.<br /> Hvert år gØr vi regnskabet op, og kunderne deler overskuddet.<br /> Vi trækker din andel fra i din pris for det kommende år.<br /> Særlige fordele når du kommer med i<br /> GF's gruppe for Ældre Sagens medlemmer:<br /> 1 Udvidet dækning af elcykler.<br /> Når du har valgt cykelforsikring på din indboforsikring,<br /> får du uden beregning dækket pludselige skader på din elcykel.<br /> 2 Flere feriedage forsikres, uden at det koster ekstra.<br /> Når du vælger rejseforsikring til din indboforsikring, så er du som medlem af Ældre Sagen<br /> dækket i helt op til 90 dage. Normalt dækkes kun 60 dage.<br /> 3 StØrre dækning af guld og sØlv ved indbrud.<br /> Vi dækker guld, sØlv og særlige private værdigenstande uden sumbegrænsning,<br /> inden for den for<a title="Herlev_Blad_2_19 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc8ad4aa?page=1"> Herlev Lokalaftdeling 2. halvår 2019</a> <a title="Herlev_Blad_2_19 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc8ad4aa?page=2"> Fordele i GF Forsikring Del i overskuddet på alle</a> <a title="Herlev_Blad_2_19 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc8ad4aa?page=3"> FoRmaNds RdeT Å rsmødet blev aftho</a> <a title="Herlev_Blad_2_19 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc8ad4aa?page=4"> sommeRGÅTuRe TIRsdaG 25. juNI Foto: Rosenwanger </a> <a title="Herlev_Blad_2_19 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc8ad4aa?page=5"> TIRsdaG 16. juLI Foto Thordal soRGeNFRI sLoTspa</a> <a title="Herlev_Blad_2_19 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc8ad4aa?page=6"> sommeRGÅTuRe TIRsdaG 30. juLI Foto: Thordal TeG</a> <a title="Herlev_Blad_2_19 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc8ad4aa?page=7"> HEKI HEKI H 179 179 17 * 4TVIXXIPWI H</a> <a title="Herlev_Blad_2_19 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc8ad4aa?page=8"> aRRaNGemeNTeR Kom TIL eN FamILIeNaTuRdaG Foto: K</a> <a title="Herlev_Blad_2_19 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc8ad4aa?page=9"> medlem af: or hj </a> <a title="Herlev_Blad_2_19 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc8ad4aa?page=10"> aRRaNGemeNTeR BesØg også vores Re</a> <a title="Herlev_Blad_2_19 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc8ad4aa?page=11"> dIaLoGmøde om deT vI TRoR oG TvIvLeR pÅ Foto: Dy</a> <a title="Herlev_Blad_2_19 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc8ad4aa?page=12"> aRRaNGemeNTeR LaKRIds TouR Hos LaKRIds BY BÜLoW </a> <a title="Herlev_Blad_2_19 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc8ad4aa?page=13"> deN HIRscHspRuNGsKe samLING d </a> <a title="Herlev_Blad_2_19 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc8ad4aa?page=14"> aRRaNGemeNTeR pRæsT FoR Gud, dRoNNING oG FædReLaN</a> <a title="Herlev_Blad_2_19 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc8ad4aa?page=15"> modeopvIsNING v i ftår bes</a> <a title="Herlev_Blad_2_19 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc8ad4aa?page=16"> aRRaNGemeNTeR INFLueNZa-vaccINaTIoNeR I </a> <a title="Herlev_Blad_2_19 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc8ad4aa?page=17"> aRRaNGemeNTeR Herlevtandpunkt fØr Genopby</a> <a title="Herlev_Blad_2_19 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc8ad4aa?page=18"> aRRaNGemeNTeR BesøG pÅ sLaGTeRIsKoLeN I RosKILde </a> <a title="Herlev_Blad_2_19 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc8ad4aa?page=19"> 25. sæsoN 2019/2020 ældre- og pensionistftorenin</a> <a title="Herlev_Blad_2_19 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc8ad4aa?page=20"> aRRaNGemeNTeR pIcasso pÅ aRKeN Salon Z La Biosthe</a> <a title="Herlev_Blad_2_19 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc8ad4aa?page=21"> SVEJK I ANDEN VERDENSKRIG Mandag d. 30. september</a> <a title="Herlev_Blad_2_19 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc8ad4aa?page=22"> aRRaNGemeNTsKaLeNdeR 2. HaLvÅR 2019 Tirsdag 25.</a> <a title="Herlev_Blad_2_19 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc8ad4aa?page=23"> SØndaGe: Søndagshyggen Tvedvangen 55. MandaGe: P</a> <a title="Herlev_Blad_2_19 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc8ad4aa?page=24"> aRRaNGemeNTeR NaTIoNaLmuseeTs vIKINGeudsTILLING m</a> <a title="Herlev_Blad_2_19 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc8ad4aa?page=25"> aRRaNGemeNTeR juLeTuR TIL TIsvILde HøjsKoLe oG vI</a> <a title="Herlev_Blad_2_19 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc8ad4aa?page=26"> aRRaNGemeNTeR HeRLev seNIoRKoRs juLeKoNceRT </a> <a title="Herlev_Blad_2_19 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc8ad4aa?page=27"> Kun for Ældre Sagen hos THIELE Kun for Ældre Sage</a> <a title="Herlev_Blad_2_19 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc8ad4aa?page=28"> MALERFIRMAET ERNBAK har i mere end 60 år, i fire </a> <a title="Herlev_Blad_2_19 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc8ad4aa?page=29"> 189,- 1689,- 69,- FASTNET · MOBIL · BREDBÅND – WW</a> <a title="Herlev_Blad_2_19 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc8ad4aa?page=30"> 23)-,14&42-./3'/3-4*3*.-/)2/4-./3 +&4 (3 40$)1.2</a> <a title="Herlev_Blad_2_19 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc8ad4aa?page=31"> LINdeHøj soGNs vÅGeTjeNesTe NæRvæR oG omsoRG I de</a> <a title="Herlev_Blad_2_19 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc8ad4aa?page=32"> IT UNDERVISNING EFTERÅR 2019 PLEJ DIT IT-UDSTYR p</a> <a title="Herlev_Blad_2_19 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc8ad4aa?page=33"> ReGLeR FoR TILmeLdING Tilmelding til vore arrange</a> <a title="Herlev_Blad_2_19 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc8ad4aa?page=34"> Herlev Lokalaftdeling Kontortid hver onsdag fra k</a> <a title="Herlev_Blad_2_19 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc8ad4aa?page=35"> KLINIK FoR FodTeRapI skinderskovvej 58 · 2730 Her</a> <a title="Herlev_Blad_2_19 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc8ad4aa?page=36"> Tornerosevej 127 2730 Herlev - i krydset overfor </a> <a title="Herlev_Blad_2_19 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc8ad4aa?page=37"> </a> <a title="Herlev_Blad_2_19 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc8ad4aa?page=38"> FASTE AKTIVITETER 2. HALVÅR 2019 maNdaGe: peTaNQ</a> <a title="Herlev_Blad_2_19 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc8ad4aa?page=39"> FASTE AKTIVITETER 2. HALVÅR 2019 TIRsdaGe: BoWLI</a> <a title="Herlev_Blad_2_19 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc8ad4aa?page=40"> FASTE AKTIVITETER 2. HALVÅR 2019 onSdaGe: BILLaR</a> <a title="Herlev_Blad_2_19 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc8ad4aa?page=41"> FASTE AKTIVITETER 2. HALVÅR 2019 ToRsdaGe: BadmI</a> <a title="Herlev_Blad_2_19 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc8ad4aa?page=42"> Kunne du tænke dig at spille billard? så har du n</a> <a title="Herlev_Blad_2_19 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc8ad4aa?page=43"> Klaus JØrgensen Indehaver, ejendoms- mægler MDE T</a> <a title="Herlev_Blad_2_19 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc8ad4aa?page=44"> Få et gratis og uforpligtende Salgstjek af din bo</a>