If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> ÅRSRAPPORT 2018<br /> Tandlægeforeningen<br /> Amaliegade 17<br /> 1256 København K<br /> Tlf. 70 25 77 11<br /> Fax 70 25 16 37<br /> info@tandlaegeforeningen.dk<br /> www.tandlaegeforeningen.dk<br /> Fotos: Jeppe Carlsen m.fl.<br /> Design: Synergi Reklamebureau Webbureau<br /> INDHOLDSFORTEGNELSE<br /> 4 VELKOMMEN TIL TANDLÆGEFORENINGENS ÅRSRAPPORT<br /> 6 ÅRET DER GIK - KALENDER 2018<br /> 12 ÅRETS BEGIVENHEDER – OFFENTLIGT ANSATTE TANDLÆGER<br /> 14 ÅRETS BEGIVENHEDER – PRIVATANSATTE TANDLÆGER<br /> 16 ÅRETS BEGIVENHEDER – KLINIKEJERE<br /> 18 POLITISK INDFLYDELSE, INDSATS OG RESULTATER 2018<br /> 28 MEDLEMSSERVICE – DET FÅR DU FOR DIT KONTINGENT<br /> 34 STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER 2015 - 2020<br /> 38 REGNSKAB 2018<br /> 56 BUDGET 2019 OG 2020<br /> 3<br /> VELKOMMEN TIL<br /> TANDLÆGEFORENINGENS<br /> ÅRSRAPPORT<br /> I årsrapporten kan du læse om de vigtigste<br /> begivenheder og resultater i Tandlægefor-<br /> enin<a title="TF_&Aring;rsrapport_2018 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc8bb42f?page=1"> ÅRSRAPPORT 2018</a> <a title="TF_&Aring;rsrapport_2018 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc8bb42f?page=2"> Tandlægeforeningen Amaliegade 17 1256 København K</a> <a title="TF_&Aring;rsrapport_2018 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc8bb42f?page=3"> INDHOLDSFORTEGNELSE 4 VELKOMMEN TIL TAND</a> <a title="TF_&Aring;rsrapport_2018 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc8bb42f?page=4"> VELKOMMEN TIL TANDLÆGEFORENINGENS ÅRSRAPPORT </a> <a title="TF_&Aring;rsrapport_2018 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc8bb42f?page=5"> Over en 10-års periode har foreningen sikret </a> <a title="TF_&Aring;rsrapport_2018 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc8bb42f?page=6"> ÅRET DER GIK JANUAR FEB</a> <a title="TF_&Aring;rsrapport_2018 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc8bb42f?page=7"> APRIL MAJ </a> <a title="TF_&Aring;rsrapport_2018 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc8bb42f?page=8"> ÅRET DER GIK JULI </a> <a title="TF_&Aring;rsrapport_2018 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc8bb42f?page=9"> OKTOBER NOVEMBER </a> <a title="TF_&Aring;rsrapport_2018 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc8bb42f?page=10"> ÅRET DER GIK GENERALFORSAMLING 2018 </a> <a title="TF_&Aring;rsrapport_2018 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc8bb42f?page=11"> BRANDINGKAMPAGNE Tandlægeforeningen gennemførte </a> <a title="TF_&Aring;rsrapport_2018 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc8bb42f?page=12"> ÅRETS BEGIVENHEDER - OFFENTLIGT ANSATTE TANDLÆGE</a> <a title="TF_&Aring;rsrapport_2018 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc8bb42f?page=13"> 2018 2017 Lønsager 41</a> <a title="TF_&Aring;rsrapport_2018 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc8bb42f?page=14"> ÅRETS BEGIVENHEDER - PRIVATANSATTE TANDLÆGER </a> <a title="TF_&Aring;rsrapport_2018 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc8bb42f?page=15"> 2018 2017 Ansættelses- retslige sager </a> <a title="TF_&Aring;rsrapport_2018 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc8bb42f?page=16"> ÅRETS BEGIVENHEDER - KLINIKEJERE 40.000 R</a> <a title="TF_&Aring;rsrapport_2018 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc8bb42f?page=17"> § FOKUS SÆRLOV ERSTATTER OVERENSKOMST </a> <a title="TF_&Aring;rsrapport_2018 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc8bb42f?page=18"> POLITISK INDFLYDELSE, INDSATS OG RESULTATER 2018 </a> <a title="TF_&Aring;rsrapport_2018 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc8bb42f?page=19"> TEMA TF’S POLITISKE MÅL TF’S INDSATS PÅ OMRÅDET I</a> <a title="TF_&Aring;rsrapport_2018 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc8bb42f?page=20"> NØGLETAL 2018 MEDLEMSUDVIKLINGEN I TAL Tand</a> <a title="TF_&Aring;rsrapport_2018 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc8bb42f?page=21"> TABEL 1. TANDLÆGEFORENINGENS MEDLEMMER FORDELT EF</a> <a title="TF_&Aring;rsrapport_2018 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc8bb42f?page=22"> NØGLETAL 2017 TANDLÆGEFORENINGENS EFTERUDDA</a> <a title="TF_&Aring;rsrapport_2018 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc8bb42f?page=23"> INTERNETSIDER I TAL Tabellen viser antal gennemsn</a> <a title="TF_&Aring;rsrapport_2018 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc8bb42f?page=24"> 24</a> <a title="TF_&Aring;rsrapport_2018 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc8bb42f?page=25"> MEDIEDÆKNING I TAL Resultatet af Tandlægeforening</a> <a title="TF_&Aring;rsrapport_2018 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc8bb42f?page=26"> KONTINGENTUDVIKLINGEN Kontingentet for såvel offe</a> <a title="TF_&Aring;rsrapport_2018 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc8bb42f?page=27"> OMKOSTNINGER De samlede omkostninger til fordelin</a> <a title="TF_&Aring;rsrapport_2018 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc8bb42f?page=28"> MEDLEMSSERVICE - DET FÅR DU FOR DIT KONTINGENT I</a> <a title="TF_&Aring;rsrapport_2018 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc8bb42f?page=29"> TANDLÆGE- BLADET 12 numre af Tandlægebladet om år</a> <a title="TF_&Aring;rsrapport_2018 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc8bb42f?page=30"> MEDLEMSSERVICE - DET FÅR DU FOR DIT KONTINGENT </a> <a title="TF_&Aring;rsrapport_2018 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc8bb42f?page=31"> SÆRL GT FOR PR VATANSATTE II OVERENSKOMSTER </a> <a title="TF_&Aring;rsrapport_2018 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc8bb42f?page=32"> MEDLEMSSERVICE - DET FÅR DU FOR DIT KONTINGENT </a> <a title="TF_&Aring;rsrapport_2018 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc8bb42f?page=33"> PRAKSIS FORSIKRING Erhvervsretshjælpsforsikring, </a> <a title="TF_&Aring;rsrapport_2018 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc8bb42f?page=34"> STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER 2015 – 2020 MÅL OG AKTIV</a> <a title="TF_&Aring;rsrapport_2018 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc8bb42f?page=35"> PRÆAMBEL Tandlægeforeningen vil være på forkant m</a> <a title="TF_&Aring;rsrapport_2018 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc8bb42f?page=36"> SIKRE SPECIFIK INTERESSEVARETAGELSE TF’s medlemme</a> <a title="TF_&Aring;rsrapport_2018 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc8bb42f?page=37"> 37</a> <a title="TF_&Aring;rsrapport_2018 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc8bb42f?page=38"> RESULTATOPGØRELSE 2018 1000 kr. </a> <a title="TF_&Aring;rsrapport_2018 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc8bb42f?page=39"> BALANCE PR. 31. DECEMBER 2018 1000 kr. </a> <a title="TF_&Aring;rsrapport_2018 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc8bb42f?page=40"> NOTER 1000 kr. </a> <a title="TF_&Aring;rsrapport_2018 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc8bb42f?page=41"> 1000 kr. </a> <a title="TF_&Aring;rsrapport_2018 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc8bb42f?page=42"> NOTER 1000 kr. </a> <a title="TF_&Aring;rsrapport_2018 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc8bb42f?page=43"> 1000 kr. </a> <a title="TF_&Aring;rsrapport_2018 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc8bb42f?page=44"> NOTER 1000 kr. </a> <a title="TF_&Aring;rsrapport_2018 page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc8bb42f?page=45"> 1000 kr. </a> <a title="TF_&Aring;rsrapport_2018 page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc8bb42f?page=46"> NOTER 1000 KR. </a> <a title="TF_&Aring;rsrapport_2018 page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc8bb42f?page=47"> SPECIFIKATIONER TIL BALANCEN 1000 KR. </a> <a title="TF_&Aring;rsrapport_2018 page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc8bb42f?page=48"> LEDELSESBERETNING 1000 kr. 2018 </a> <a title="TF_&Aring;rsrapport_2018 page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc8bb42f?page=49"> LEDELSESPÅTEGNING Hovedbestyrelsen og dire</a> <a title="TF_&Aring;rsrapport_2018 page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc8bb42f?page=50"> DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER TIL MEDLEM</a> <a title="TF_&Aring;rsrapport_2018 page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc8bb42f?page=51"> Herudover: • Identificerer og vurderer vi risikoe</a> <a title="TF_&Aring;rsrapport_2018 page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc8bb42f?page=52"> DE FAGPOLITISKE REVISORERS PÅTEGNING ÅRSREGNS</a> <a title="TF_&Aring;rsrapport_2018 page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc8bb42f?page=53"> ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS GENERELT Årsregnskab</a> <a title="TF_&Aring;rsrapport_2018 page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc8bb42f?page=54"> HÆFTELSER, PRAKSISFORSIKRINGEN Tandlægeforeningen</a> <a title="TF_&Aring;rsrapport_2018 page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc8bb42f?page=55"> 55</a> <a title="TF_&Aring;rsrapport_2018 page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc8bb42f?page=56"> BUDGET FOR 2018 OG 2019 - RESULTATOPGØRELSE </a> <a title="TF_&Aring;rsrapport_2018 page 57" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc8bb42f?page=57"> Godkendt af Godkendt af</a> <a title="TF_&Aring;rsrapport_2018 page 58" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc8bb42f?page=58"> NOTER Godkendt af </a> <a title="TF_&Aring;rsrapport_2018 page 59" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc8bb42f?page=59"> Godkendt af Godkendt af</a> <a title="TF_&Aring;rsrapport_2018 page 60" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc8bb42f?page=60"> NOTER Godkendt af </a> <a title="TF_&Aring;rsrapport_2018 page 61" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc8bb42f?page=61"> Godkendt af Godkendt af</a> <a title="TF_&Aring;rsrapport_2018 page 62" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc8bb42f?page=62"> Tandlægeforeningen Amaliegade 17 1256 København K</a>