If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> seria<br /> VG<br /> 2 200kg / 2 500kg / 3 000kg /<br /> 3 200kg / 3 500kg<br /> Kompaktowe elektryczne<br /> wózki widłowe<br /> · Nowe maszty zapewniające wysoką widoczność · Technologia CANbus<br /> oraz opcjonalny pozycjoner przesuwu bocznego wideł · Technologia silników prądu przemiennego o wysokiej<br /> · Automatyczny hamulec postojowy YaleStop eliminujący sprawności<br /> niekontrolowane staczanie się wózka na rampach · Udoskonalona stabilizacja poprzeczna<br /> · Ustawienia trybów pracy zabezpieczone hasłem:<br /> eLo i HiP<br /> Wymiary wózka<br /> h4<br /> 4.5<br /> h<br /> h1<br /> h<br /> h6<br /> h7<br /> m2<br /> y<br /> <br /> <br /> 3<br /> 4 4 .<br /> <br /> 42 .<br /> 43<br /> a 4 1 .<br /> 2<br /> .<br /> s <br /> 4.22<br /> <br /> <br /> <br /> b<br /> 4.7<br /> 4 8 .<br /> <br /> m1<br /> 4.31 <br /> <br /> <br /> <br /<a title="Seria VG Kompaktowe elektryczne w&oacute;zki wid&#322;owe page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/cd22e279?page=1"> seria VG 2 200kg / 2 500kg / 3 000kg / 3 200kg / </a> <a title="Seria VG Kompaktowe elektryczne w&oacute;zki wid&#322;owe page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/cd22e279?page=2"> Wymiary wózka h4 4.5 h h1 h h6 </a> <a title="Seria VG Kompaktowe elektryczne w&oacute;zki wid&#322;owe page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/cd22e279?page=3"> VDI 2198 - Dane techniczne Oznakowanie Masy Ogum</a> <a title="Seria VG Kompaktowe elektryczne w&oacute;zki wid&#322;owe page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/cd22e279?page=4"> seria VG Modele: 22VG SWB, 25VG MWB, 30VG MWB, 32</a>