If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> MARKEDSRAPPORT<br /> ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK EFTERÅR 2016<br /> 2 MARKEDSRAPPORT<br /> Erhvervsejendomme i Danmark · Efterår 2016<br /> Udgivet af Nybolig Erhverv<br /> Kalvebod Brygge 1-3<br /> 1780 KØbenhavn V<br /> Tlf.: 4455 5620<br /> nybolig.erhverv@nykredit.dk<br /> nyboligerhverv.dk<br /> Ansvarshavende redaktØr:<br /> Kristian Ryom<br /> Redaktion og tilrettelæggelse:<br /> Stig Plon Kjeldsen<br /> Malene Surangi Meyer<br /> Jeppe Fromm<br /> Camilla Sabroe<br /> Mariana I. MØller<br /> Primetime<br /> Layout og produktion:<br /> Pia Lynggaard JØrgensen<br /> Foto:<br /> Colourbox<br /> Nærværende markedsrapport, Erhvervsejendomme i Dan-<br /> mark, kan ikke erstatte individuel rådgivning. Nybolig Erhverv<br /> påtager sig intet ansvar for rigtigheden af de i rapporten<br /> fremsatte oplysninger ligesom Nybolig Erhverv ej heller på-<br /> tager sig ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte<br /> har forbindelse<a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme_i_Danmark_Efteraar_2016_2 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/cd86d1b8?page=1"> MARKEDSRAPPORT ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK EF</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme_i_Danmark_Efteraar_2016_2 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/cd86d1b8?page=2"> 2 MARKEDSRAPPORT Erhvervsejendomme i Danma</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme_i_Danmark_Efteraar_2016_2 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/cd86d1b8?page=3"> MARKEDSRAPPORT Erhvervsejendomme i Danmark · Efte</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme_i_Danmark_Efteraar_2016_2 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/cd86d1b8?page=4"> 4 MARKEDSRAPPORT Erhvervsejendomme i Danma</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme_i_Danmark_Efteraar_2016_2 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/cd86d1b8?page=5"> og forbedrer virksomhedernes rammevilkår. Her er </a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme_i_Danmark_Efteraar_2016_2 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/cd86d1b8?page=6"> 6 MARKEDSRAPPORT Erhvervsejendomme i Danma</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme_i_Danmark_Efteraar_2016_2 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/cd86d1b8?page=7"> Eksporten stiger upåagtet Brexit-chokket Stabil u</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme_i_Danmark_Efteraar_2016_2 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/cd86d1b8?page=8"> </a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme_i_Danmark_Efteraar_2016_2 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/cd86d1b8?page=9"> MARKEDSRAPPORT Erhvervsejendomme i Danmark · Efte</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme_i_Danmark_Efteraar_2016_2 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/cd86d1b8?page=10"> 10 MARKEDSRAPPORT Erhvervsejendomme i Danmark · E</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme_i_Danmark_Efteraar_2016_2 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/cd86d1b8?page=11"> MARKEDSRAPPORT Erhvervsejendomme i Danmark · Efte</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme_i_Danmark_Efteraar_2016_2 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/cd86d1b8?page=12"> 12 MARKEDSRAPPORT Erhvervsejendomme i Danmark · E</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme_i_Danmark_Efteraar_2016_2 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/cd86d1b8?page=13"> af, at omkostningerne til det er noget hØjere, en</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme_i_Danmark_Efteraar_2016_2 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/cd86d1b8?page=14"> 14 MARKEDSRAPPORT Erhvervsejendomme i Danmark · E</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme_i_Danmark_Efteraar_2016_2 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/cd86d1b8?page=15"> skabt behov for nyt boligbyggeri og i praksis fje</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme_i_Danmark_Efteraar_2016_2 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/cd86d1b8?page=16"> 16 MARKEDSRAPPORT Erhvervsejendomme i Danmark · E</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme_i_Danmark_Efteraar_2016_2 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/cd86d1b8?page=17"> falder til under 4,0% i handler med de mest attra</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme_i_Danmark_Efteraar_2016_2 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/cd86d1b8?page=18"> 18 MARKEDSRAPPORT Erhvervsejendomme i Danmark · E</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme_i_Danmark_Efteraar_2016_2 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/cd86d1b8?page=19"> anvendelse. Der er endvidere interesse for ejendo</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme_i_Danmark_Efteraar_2016_2 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/cd86d1b8?page=20"> 20 MARKEDSRAPPORT Erhvervsejendomme i Danmark · E</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme_i_Danmark_Efteraar_2016_2 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/cd86d1b8?page=21"> positive befolkningsvækst i kommunerne kan også s</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme_i_Danmark_Efteraar_2016_2 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/cd86d1b8?page=22"> 22 MARKEDSRAPPORT Erhvervsejendomme i Danmark · E</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme_i_Danmark_Efteraar_2016_2 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/cd86d1b8?page=23"> MARKEDSRAPPORT Erhvervsejendomme i Danmark · Efte</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme_i_Danmark_Efteraar_2016_2 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/cd86d1b8?page=24"> 24 MARKEDSRAPPORT Erhvervsejendomme i Danmark · E</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme_i_Danmark_Efteraar_2016_2 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/cd86d1b8?page=25"> kontorejendomme. De få nye kontorejendomme, som e</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme_i_Danmark_Efteraar_2016_2 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/cd86d1b8?page=26"> 26 MARKEDSRAPPORT Erhvervsejendomme i Danmark · E</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme_i_Danmark_Efteraar_2016_2 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/cd86d1b8?page=27"> MARKEDSRAPPORT Erhvervsejendomme i Danmark · Efte</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme_i_Danmark_Efteraar_2016_2 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/cd86d1b8?page=28"> 28 MARKEDSRAPPORT Erhvervsejendomme i Danmark · E</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme_i_Danmark_Efteraar_2016_2 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/cd86d1b8?page=29"> I Herning og Horsens ser vi også en stigning i an</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme_i_Danmark_Efteraar_2016_2 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/cd86d1b8?page=30"> 30 MARKEDSRAPPORT Erhvervsejendomme i Danmark · E</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme_i_Danmark_Efteraar_2016_2 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/cd86d1b8?page=31"> er mærkbar stigende efterspØrgsel efter facilitet</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme_i_Danmark_Efteraar_2016_2 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/cd86d1b8?page=32"> 32 MARKEDSRAPPORT Erhvervsejendomme i Danmark · E</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme_i_Danmark_Efteraar_2016_2 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/cd86d1b8?page=33"> skyldes primært, at lejeniveauerne er nedjusteret</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme_i_Danmark_Efteraar_2016_2 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/cd86d1b8?page=34"> 34 MARKEDSRAPPORT Erhvervsejendomme i Danmark · E</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme_i_Danmark_Efteraar_2016_2 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/cd86d1b8?page=35"> ift. både udtryk og indretning. I den forbindelse</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme_i_Danmark_Efteraar_2016_2 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/cd86d1b8?page=36"> 36 MARKEDSRAPPORT Erhvervsejendomme i Danmark · E</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme_i_Danmark_Efteraar_2016_2 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/cd86d1b8?page=37"> bymidte har svækket efterspØrgslen på sekund</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme_i_Danmark_Efteraar_2016_2 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/cd86d1b8?page=38"> 38 MARKEDSRAPPORT Erhvervsejendomme i Danmark · E</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme_i_Danmark_Efteraar_2016_2 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/cd86d1b8?page=39"> MARKEDSRAPPORT Erhvervsejendomme i Danmark · Efte</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme_i_Danmark_Efteraar_2016_2 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/cd86d1b8?page=40"> 40MARKEDSRAPPORT Erhvervsejendomme i Danmark · Ef</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme_i_Danmark_Efteraar_2016_2 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/cd86d1b8?page=41"> Fredericia, hvor både institutionelle investorer </a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme_i_Danmark_Efteraar_2016_2 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/cd86d1b8?page=42"> 42 MARKEDSRAPPORT Erhvervsejendomme i Danmark · E</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme_i_Danmark_Efteraar_2016_2 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/cd86d1b8?page=43"> De attraktive markedsforhold har positiv effekt p</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme_i_Danmark_Efteraar_2016_2 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/cd86d1b8?page=44"> 44 MARKEDSRAPPORT Erhvervsejendomme i Danmark · E</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme_i_Danmark_Efteraar_2016_2 page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/cd86d1b8?page=45"> Politik og de finansielle markeder Mens vi venter</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme_i_Danmark_Efteraar_2016_2 page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/cd86d1b8?page=46"> E-mailservicen ”Investering” ”Nybolig Erhverv </a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme_i_Danmark_Efteraar_2016_2 page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/cd86d1b8?page=47"> Med 25 forretninger, fordelt over hele landet, er</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme_i_Danmark_Efteraar_2016_2 page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/cd86d1b8?page=48"> </a>